Здавалка
Главная | Обратная связь

Норма робочого часу при 40-му робочому тижні на 2010 рік – 2004 год.Норма робочого часу при 40-му робочому тижні на 2011 рік – 1996 год.

Задача 9.1.

Колективнимдоговором з урахуванням вимог галузевої угоди встановлені мінімальні тарифні ставки робітників підприємства (таб.1) та мінімальні кваліфікаційні співвідношення для встановлення тарифних ставок робітників за розрядами (таб.2)

Таблиця 1

Мінімальні тарифні ставки робітників

№ сітки Види виробництв та робіт, професії робітників   Коефіцієнти співвідношень тарифної ставки робітника I розряду до розміру мінімальної заробітної плати, (розрахунково за місяць)
1. Робітники основного виробництва. 1,421
2. Робітники допоміжного виробництва, професії яких за характером роботи пов’язані з основним виробництвом. 1,391
3. Робітники, зайняті на інших роботах, безпосередньо не зв'язаних з основним характером діяльності підприємства. 1,25

Таблиця 2

Мінімальні міжкваліфікаційні співвідношення

  Розряди
Тарифні коефіцієнти 1,0 1,1 1,35 1,6 1,83 2,15

Побудуйте тарифну сітку робітників підприємства.

 

Задача 9.2.

Провести аналіз тарифної сітки з точки зору виконання нею відтворювальної та мотиваційної функцій.

МІСЯЧНІ ТАРИФНІ СТАВКИ РОБІТНИКІВ (грн.)

  Розряди
Місячні тарифні ставки 920,00 1214,40 1372,27 1550,67 1628,20 1693,33

 

Задача 9.3. Автор:

Розрахуйте суму заробітної плати начальнику цеху, якщо коефіцієнт співвідношення його посадового окладу до мінімальної заробітної плати – 3,2; розмір премії за виконання виробничої програми по всіх показниках – 20 %, надбавка за досягнення високих показників у роботі – 25 % посадового окладу. За порушення норм з охорони праці наказом по підприємству його позбавлено премії на 15 %. Визначте, яка система заробітної плати застосована у даному випадку.

Задача 9.4.

У таблиці наведені необхідні дані щодо підрахунку середніх тарифних розрядів та середніх тарифних ставок за шестирозрядною тарифною сіткою робітників і робіт. Підрахуйте їх та поясність:

─ можливі причини значних розбіжностей між середнім тарифним розрядом робітників і робіт;

─ які наслідки цього можуть бути в кожному з випадків;

─ підрахуйте збитки підприємств за місяць, у якому 176 робочих годин за планом.

Розряди бригада (випадок)
Чисельність робітників, осіб Трудомісткість робіт, тис. нормогодин
1.
2. 1,2
3. 3,6
4. 7,5
5. 10,6
6. 7,2

ТАРИФНА СІТКА РОБІТНИКІВ

  Розряди
Тарифний коефіцієнт 1,15 1,25 1,47 1,67 1,87

Тарифна ставка робітників 1 розряду за 40-годинного робочого тижня – 6,60 грн.

Задача 9.5.

Регіональне відділенняМПтаСП України дослідило тарифні сітки, які діють на підприємствах що займаються виробництвом хліба, булочних та кондитерських виробів. Результати обстеження подано в таблиці.

  Розряди
  Тарифні коефіцієнти
Підприємство 1 1,0 1,3 1,56 1,62 1,76 1,94 2,10 2,5
Підприємство 2 1,0 1,1 1,20 1,30 1,4 1,5 х х
Підприємство 3 1,0 1,04 1,16 1,25 1,33 1,42 1,45 х

 

1.Чому підприємства використовують різну кількість розрядів в сітках? Які чинники могли

впливати на розробку кожної з моделей.

2.Розрахуйте абсолютне та відносне зростання тарифних коефіцієнтів на одному з підприємств.

Проведіть аналіз тарифної сітки.

Задача 9.6.

Колективним договором підприємства "Будсервіс" передбачена схема посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців, витяг з якої подано в таблиці.

Посада Коефіцієнт співвідношень
Начальник виробничо-технічного відділу 1,20-1,50
Інженер-проектувальник, інженер з проектно-кошторисної роботи, інженер з нагляду за будівництвом, інженер з технічного нагляду 1,10-1,30
Кресляр, технік-лаборант, технік-проектувальник, технік 1,00-1,20

 

Мінімальний посадовий оклад техніка без категорії встановлюється на рівні 1120 грн. Визначте посадові оклади. Проаналізуйте схему посадових окладів приватного підприємства "Будсервіс" з точки зору виконання нею відтворювальної та мотиваційної функцій.

 

Задача 9.7.

Розрахувати заробітну плату майстра аварійно-диспетчерської служби, який відпрацював 120 год., з яких 12 год. – у вечірній час, 24 год. – у нічний час, 8 год. – у святкові дні. Нормативний фонд робочого часу відповідно до графіку – 168 год. Посадовий оклад – 2650 грн. В колективному договорі доплата за нічний та вечірні час встановлена у розмірах, передбачених Генеральною угодою. Майстру нарахована премія у розмірі 30% до основної заробітної плати.

Задача 9.8.

Робітник ІІІ розряду відпрацював за місяць 168 годин за графіком і виконав норму на 118 %. Працюючи за почасово-преміальною системою, він отримав 12 % премії за виконання та 1,6 % за кожен відсоток перевиконання норми. За економію електроенергії і сировини на суму 2600 грн. отримав премію в розмірі 20 % від даної суми. 26 годин він працював вночі з доплатою 35 % до тарифної ставки, мав 12 % надбавку до тарифної ставки за професійну майстерність. 6 змін з 21-ї підміняв робітника IV розряду, за що отримав доплату у розмірі 50%.

Розрахуйте його місячний заробіток і питому вагу тарифну в загальному заробітку. Зробіть висновки стосовно ролі тарифної ставки робітника в даному випадку.

Розряд
Тарифний коефіцієнт 1,0 1,16 1,38 1,65 1,98 2,4

Задача 9.9.

Розрахувати заробітну плату за місяць робітника VІ тарифного розряду за умови застосування почасово-преміальної системи оплати праці, якщо:

¾ годинна тарифна ставка за VІ тарифним розрядом становить 9,80 грн.;

¾ загальний відпрацьований час за місяць - 184 год.;

¾ норма виробітку за зміну (8 год.) - 4 вироби;

¾ за місяць працівник виготовив 85 виробів належної якості;

¾ за умови високої якості робіт за виконання плану понад 105 % передбачається виплата премії у розмірі 15 % до тарифної ставки.

Проаналізувати, чи матиме стимулювальний ефект запровадження відрядно-преміальної системи порівняно з чинною почасово-преміальною системою оплати праці.

Задача 9.10.

Підрахуйте прямий відрядний заробіток слюсаря-складальника за складання вузлів. Дані в таблиці. Робота щодо збірки 1-го і 3-го вузлів має важкі умови з доплатою 8 % до тарифної ставки.

Показники Кількість зібраних вузлів, шт. Розряд роботи Норма часу на один вузол, хв.
Вузол № 1 ІІІ
Вузол № 2 ІV
Вузол № 3
Розряд
Тарифний коефіцієнт 1,0 1,16 1,38 1,65 1,98 2,4

 

Задача 9.11.

Машиніст крана обслуговує дві бригади формувальників та арматурника. Кожна бригада формувальників виробляє за зміну по 35 куб. м залізобетону, змінна норма виробітку арматурника - 100 кг арматурних сіток. За місяць пер­ша бригада формувальників виготовила 750 куб. м, друга - 800 куб. м, арматурник - 2550 кг арматурних сіток. Визначити заробіток кранівника на основі непрямих відрядних розцінок, якщо його денна тарифна ставка становить 82 грн.

Задача 9.12.Визначити місячний заробіток робітника, зайнятого на робо­тах з нормальними умовами праці, за відрядно-преміальною сис­темою оплати праці, виходячи з даних табл. 1.

Показник  
Технічно обгрунтована норма штучного часу на деталь, хв.
Норма виробітку деталей за годину, шт.
Розряд роботи III
Місячна норма роботи за графіком, год.
Фактичний місячний виробіток деталей, шт.
Розмір премії за виконання місячного за­вдання до прямого відрядного заробітку, %
Розмір премії за кожний процент перевико­нання до прямого відрядного заробітку, % 1,5

Задача 9.13.

В організації розроблена і впроваджена безтарифна система оплати праці. За звітний місяць визначено, що на оплату праці працівників буде спрямовано 26888,0 грн. На основі даних в таблиці, розрахувати заробітну плату кожного працівника організації за безтарифною моделлю оплати праці. Опишіть умови для застосування “безтарифної” системи оплати праці.

Таблиця

Дані для розрахунку фактичної заробітної плати працівників

організації за звітний місяць

Працівники Кваліфікаційний рівень працівника Кількість відпрацьованих годин Коефіцієнт трудової участі
Керівник організації 4,64 193,7 1,1
Провідний фахівець 2,74 124,2 0,9
Фахівець 2 категорії 2,24 181,6 1,06
Робітник вищої кваліфікації 2,54 181,6 1,04
Робітник 1,38 131,0 0,9
Усього Х 2103,3 Х

Задача 9.14.

Витрати заробітної плати на 1 грн. реалізованої продукції у базисному періоді становили 16 коп. У поточному році обсяг реалізованої продукції становив 28 млн. грн., а витрати на оплату праці - 4,2 млн. грн. Визначити економію коштів на оплату праці порівняно з базисним періодом та суму на заохочення працівників за умови, що частка працівників у використанні економії становить 75 % і 1/3 цієї суми спрямовується до резервного фонду.

 

Задача 9.15.

За даними табл. 1 розподілити зароблену суму 11 000 грн. між членами бригади.

Таблиця 1

Працівник Відпрацьований час, год. Коефіцієнт трудової участі
А 2,1
Б 1,6
В 1,8

Задача 9.16.

На заохочення працівників за підвищення якості продукції витрачено 350 тис. грн. Підвищення якості забезпечило зниження витрат на виправлення браку у розмірі 420 тис. грн. та збільшення прибутку від реалізації продукції у розмірі 540 тис. грн. На реалізацію заходів поточні витрати збільшено на 300 тис. грн. Визначити економічну ефективність преміальної системи.

Тема 10. Планування та аналіз трудових показників

Задача 10.1.На наступний рік передбачається такий план випуску продукції:

Вироби Кількість, шт. Трудомісткість одного виробу, нормо-годин Виконання норми за планом, %
А
Б
В
Г

Визначте:

1. необхідну чисельність основних робітників при річному фонді робочого часу 1750 годин;

2. чисельність усіх виробничих робітників, якщо основні робітники становлять 56 % загальної чисельності робітників;

3. чисельність всього промислово-виробничого персоналу (ПВП) та чисельність керівників, професіоналів, фахівців і службовців, якщо число керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців становить 17 % загальної чисельності робітників.

Задача 10.2.Визначити годинний фонд заробітної плати і необхідну кількість робітників за професіями на основі даних табл.

Таблиця

Види робіт Розряд робіт Норма часу на виготовлення одного виробу, хв..
Токарні
Свердлильні
Шліфувальні

Річна виробнича програма підприємства – 140000 виробів. Реальний фонд робочого часу одного робітника за рік – 1740 год.

 

Задача 10.3.

Розподілити абсолютний приріст обсягу виробництва за рахунок зміни виробітку та чисельності працівників, якщо за планом обсяг виробництва становив 6000 тис. грн, фактично — 6800 тис. грн. Планова чисельність ПВП - 250 осіб, фактично було зайнято 273 особи.

Задача 10.4.Розрахувати річний тарифний фонд заробітної плати робітників-почасовиків на поточний календарний рік з розбивкою по кварталах, якщо:

Ø чисельність робітників-почасовиків за розрядами становить: І розряд - 5 осіб, ІІ - 6 осіб, ІІІ - 8 осіб, IV- 4 особи, V - 9 осіб, VI - 12 осіб, VIІ - 14 осіб, VIІІ - 10 осіб;

Ø місячна тарифна ставка робітника І тарифного розряду з почасовою формою оплати праці встановлена на рівні 1,25 мінімальної заробітної плати;

Ø тарифні коефіцієнти встановлені на основі 12-відсоткового зростання (відносне).

 

Задача 10.5.Розрахувати планову чисельність робітників з обслуговування обладнання, виходячи з даних табл.

Види робіт Кількість обладнання
Наладка обладнання (верстати-автомати)
Обслуговування верстатів-напівавтоматів
Обслуговування неавтоматичного обладнання 12 тис. одиниць ремонтної складності

Норми обслуговування для одного робітника: верстати-автомати- 10 шт., напівавтомати – 15 шт., неавтоматичного обладнання – 800 од. ремонтної складності. У плановому році обсяг робіт з обслуговування збільшується у середньому на 20 %. Цех працює у 2 зміни; К об – 1,15.

Задача 10.6. Розрахувати річний тарифний фонд заробітної плати робітників-почасовиків (табл..). Плановий фонд робочого часу – 1820 год.

Спеціальність Планова чисельність робітників Середній тарифний розряд
Слюсарі-ремонтники з ремонту обладнання 3,7
Електромонтери 3,4
Слюсарі-сантехники 4,1

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.