Здавалка
Главная | Обратная связь

Задачі рівня складності AЗАДАЧІ З ОСНОВ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Розділ 3

Задачі рівня складності A

3A1 Експлуатаційні витрати - це витрати:

б) пов’язані з експлуатацією обладнання, застосуванням різних засобів виробництва в процесі виробництва

 

3A2 Приватне підприємство –це:

б) підприємство, засноване на основі приватної власності;

 

3A3 Яке з визначень точніше передає сутність підприємства:

г) усі відповіді вірні.

 

3A4 Внутрішні (неявні) – це витрати:

в) на використання ресурсів відносно втраченої вигоди;

 

3A5 Які позитивні риси малих підприємств?

в) для малих підприємств характерна гнучкість і мобільність в управлінні та організації виробництва;

 

3A6 Оборотні виробничі засоби – це:

б) предмети праці

 

3A7 Підприємство –це:

г) суб’єкт господарювання, який здійснює виробничу і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку

 

3A8 Фірма з горизонтальною структурою –це:

а) кілька підприємств, які виробляють однакову продукцію.

 

3A9 Амортизація дозволяє підприємству здійснювати:

б) відтворення основних фондів

 

3A10 Формула руху капіталу на першій стадії має вигляд:

а) Г-Т(Рс+Зв);

 

3A11 Колективне підприємство –це:

в) підприємство, засноване на власності трудового колективу або кооперативу

 

3A12 Що не належить до оборотних виробничих засобів підприємства?

д) готова продукція на складі.

 

3A13 Витрати на оплату праці – це витрати:

г) на заробітну плату за виконану роботу робітників і службовців;

 

3A14 Державне підприємство –це:

г) підприємство, яке знаходиться у державній власності.

 

3A15 Амортизацією називають:

а) величину зношення основних засобів у грошовому вираженні;

 

3A16 Фірма з вертикальною структурою –це:

в) кілька підприємств, кожне з яких здійснює свою стадію на відмінну від інших стадій виробництва;

 

3A17 Постійні витрати – це витрати:

а) які підприємство здійснює постійно і які не залежать від обсягів виробництва;

 

3A18 Економічні витрати - це:

в) сума внутрішніх та зовнішніх витрат

 

3A19 Фірма, яка виробляє широкий асортимент різних товарів і послуг називається:

в) фірмою-конгломератом

 

3A20 До складу внутрішніх неявних (або альтернативних) витрат входять:

г) витрати на ресурси, які є власністю виробника і платежі за використання яких мають прихований характер;

 

3A21 Формула руху капіталу на другій стадії має вигляд:

д) ...В...

 

3A22 Змінні витрати – це витрати:

в) які безпосередньо пов’язані і змінюються разом з обсягами виробництва;

 

3A23 Зовнішні (явні) витрати - це витрати:

а) які набувають форми фактичних грошових платежів за ресурси, отримані від зовнішніх постачальників

 

3A24 Критерієм класифікації підприємств за розмірами може бути:

а) кількість працівників

 

3A25 Неявні витрати являють собою:

в) витрати власних ресурсів фірми;

 

3A26 До виробничих засобів підприємства не належать:

д) правильно вказано у п. б і в.

 

3A27 До основних виробничих засобів підприємства не належать:

в) сировина

 

3A28 Формула руху капіталу на третій стадії має вигляд:

г) Т¢-Г¢;

 

3A29 До основних виробничих засобів підприємства належать:

д) споруди.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.