Здавалка
Главная | Обратная связь

Задачі рівня складності C 

3C1 Фірма планує отримати прибуток за місяць в розмірі 1000 грн. Яку ціну за одиницю продукції повинно встановити підприємство при умові, що в місяць виготовляється 50 одиниць продукції, загальні витрати при цьому рівні 34000 грн.?

В) 700 грн;

 

3C2 Фірма планує отримати прибуток за місяць в розмірі 5000 грн. Яку ціну за одиницю продукції повинно встановити підприємство при умові, що в місяць виготовляється 1000 одиниць продукції, загальні витрати при цьому рівні 45000 грн.?

Б) 50 грн;

 

3C3 Фірма планує отримати прибуток за місяць в розмірі 700 грн. Яку ціну за одиницю продукції повинно встановити підприємство при умові, що в місяць виготовляється 15 одиниць продукції, загальні витрати при цьому рівні 2300 грн.?

Б) 200 грн.

 

3C4 Величина постійних витрат фірми становить 800 грн. в місяць, величина змінних витрат на виробництво одиниці продукції становить 25 грн, ціна за одиницю продукції становить 33 грн. Велина прибутку фірми при виробництві 100 одиниць продукції в місяць рівна:

Д) 0 грн.

 

3C5 Величина постійних витрат фірми становить 6000 грн. в місяць, величина змінних витрат на виробництво одиниці продукції становить 30 грн, ціна за одиницю продукції становить 39 грн. Велина прибутку фірми при виробництві 1000 одиниць продукції в місяць рівна:

А) 3000 грн.

 

3C6 Величина постійних витрат фірми становить 150 грн. в місяць, величина змінних витрат на виробництво одиниці продукції становить 11 грн, ціна за одиницю продукції становить 19 грн. Велина прибутку фірми при виробництві 40 одиниць продукції в місяць рівна:

Д) 170 грн.

 

3C7 Величина постійних витрат фірми становить 35000 грн. в рік, величина змінних витрат на виробництво одиниці продукції становить 40 грн, ціна за одиницю продукції становить 50 грн. Велина прибутку фірми при виробництві 10000 одиниць продукції в рік рівна:

А) 65000 грн;

 

3C8 Величина постійних витрат фірми становить 500 грн. в місяць, величина змінних витрат на виробництво одиниці продукції становить 2 грн, ціна за одиницю продукції становить 5 грн. Який обсяг виробництва повинна забезпечити фірма, щоб отримати прибуток в розмірі 1000 грн в місяць:

Б) 500 одиниць

 

3C9 Величина постійних витрат фірми становить 4500 грн. в місяць, величина змінних витрат на виробництво одиниці продукції становить 7 грн, ціна за одиницю продукції становить 12 грн. Який обсяг виробництва повинна забезпечити фірма, щоб отримати прибуток в розмірі 500 грн в місяць:

Г) 1000 одиниць;

 

3C10 Величина постійних витрат фірми становить 240 грн. в місяць, величина змінних витрат на виробництво одиниці продукції становить 12 грн, ціна за одиницю продукції становить 18 грн. Який обсяг виробництва повинна забезпечити фірма, щоб отримати прибуток в розмірі 360 грн в місяць:

В) 100 одиниць.

 

3C11 Величина постійних витрат фірми становить 750 грн. в місяць, величина змінних витрат на виробництво одиниці продукції становить 75 грн, ціна за одиницю продукції становить 110 грн. Який обсяг виробництва повинна забезпечити фірма, щоб отримати прибуток в розмірі 300 грн в місяць:

А) 30 одиниць.

 

3C12 Величина постійних витрат фірми становить 50 грн. в місяць, величина змінних витрат на виробництво одиниці продукції становить 1 грн, ціна за одиницю продукції становить 1,5 грн. Який обсяг виробництва повинна забезпечити фірма, щоб отримати прибуток в розмірі 100 грн в місяць:

Б) 300 одиниць.

 

3C13 Страхова компанія протягом року уклала 1400 страхових угод на суму 60000 грн., надала 25000 грн. на півроку під 20% річних і сплатила 11600 за страховими полісами (угодами). В резуль­таті здійснених операцій страхова компанія отримала.

Г) 50900 грн. прибутку

 

3C14 Підприємець займається випічкою хліба. За місяць він реалізував 3000 буханок за ціною 1,2 грн. Витрати на виробництво становили 2200 грн., а на амортизацію – 200 грн. Сумарна величина всіх податків і платежів сягає 40%, а свій підприємницький талант він оцінює в 600 грн. Обрахуйте бухгалтерський, чистий та економічний прибуток підприємця:

д) 1200 грн.; 720 грн.; 600 грн.

 

3C15 Функція загальних витрат фірми має вигляд TC=500+100Q2+20Q. Знайти величину змінних, а також середніх постійних, змінних і загальних витрат виробництва при обсязі випуску 10 одиниць продукції.

Б) VC=10200, AFC=50, AVC=1020, АTC=1070;

 

3C16 Обсяг випуску продукції становить 1500 шт., ціна одиниці продукції – 25 грн. Витрати на виробництво продукції складають: матеріальні витрати – 8500 грн., на оплату праці робітників – 6000 грн., відрахування на соціальне страхування – 3000 грн., амортизаційні відрахування – 1500 грн., адміністративні витрати – 8000 грн., орендна плата – 200 грн. Знайти: виручку від реалізації продукції і прибуток.

А) В=37500 грн., Пр=10300 грн

 

3C18 Розрахувати ціну ділянки землі при умові, що вона приносить щорічну ренту в 25 тис.грн., а банківський процент складає 8%.

В) 312,5 тис.грн

 

3C19 Фірма виготовляє морозиво. Витрати фірми у поточному році становлять (тис.грн.): заробітна плата адміністративного апарату – 12600; зарплата робітників – 24000; оренда приміщення цеху – 5300; оренда офісу – 2100; амортизація устаткування – 8000; сировина (молоко, наповнювачі, цукор) – 58900. Розрахувати величину постійних і величину змінних витрат.

Д) FC=20000, VC=90900.

 

3C20 Як зміниться ціна землі, якщо величина ренти з 15 тис.грн. зросте до 20 тис.грн. при банківському проценті, що дорівнює 5%?

А) збільшиться на 100 тис.грн

 

3C21 Вартість будівлі складає 140 млн. грн., нормативний термін її служби – 30 років. Визначити норму амортизації.

А) 3,4%;

 

3C23 Розрахувати ціну ділянки землі при умові, що вона приносить щорічну ренту в 75 тис.грн., а банківський процент складає 24%.

Б) 312,5 тис.грн.

 

3C24 Який термін служби верстата, якщо його первісна вартість становить 50 тис.грн., а норма амортизації – 15%?

В) 6,7 років

 

3C25 Витрати фірми дорівнюють: TC=25+Q2, де Q – обсяг випуску продукції. Знайти точку беззбитковості, якщо виручка від реалізації складає 729291 грн. Розрахуйте при цьому обсязі випуску величину постійних і змінних витрат виробництва.

А) Qбез.= 854 од., FC=25 грн., VC=729316 грн.;

 

3C26 Знайти вартість автомобіля, якщо нормативний термін його служби становить 5 років, а сума амортизаційних відрахувань – 5 тис.грн. Розрахуйте норму амортизації.

Г) 20%;

 

3C27 На підприємстві виробничі запаси склали 50 тис.грн., готові вироби на складі – 600 тис.грн, незавершене виробництво – 150 тис.грн., кошти в розрахунках – 200 тис.грн. Виручка від реалізації продукції становить 3000 тис.грн. Розрахувати величину оборотного капіталу, капіталу обігу і оборотних засобів.

Д) ОК=200 тис.грн., КО=800 тис.грн., ОЗ=1000 тис.грн..

 

3C28 На підприємстві виробничі запаси склали 50 тис.грн., готові вироби на складі – 600 тис.грн, незавершене виробництво – 150 тис.грн., кошти в розрахунках – 200 тис.грн. Виручка від реалізації продукції становить 3000 тис.грн. Розрахувати тривалість одного обороту оборотних засобів (вважати, що рік складається із 360 днів).

А) 120 днів;

 

3C29 Функція загальних витрат фірми має вигляд TC=800+400Q2+80Q. Знайти величину змінних, а також середніх постійних, змінних і загальних витрат виробництва при обсязі випуску 40 одиниць продукції.

В) VC=643200, AFC=20, AVC=16080, АTC=16100;

 

3C30 Обсяг випуску продукції становить 2000 шт., ціна одиниці продукції – 25 грн. Витрати на виробництво продукції складають: матеріальні витрати – 8500 грн., на оплату праці робітників – 6000 грн., відрахування на соціальне страхування – 3000 грн., амортизаційні відрахування – 1500 грн., адміністративні витрати – 8000 грн., орендна плата – 200 грн. Знайти виручку від реалізації продукції.

Б) 50,0 тис.грн.;

 

3C31 Обсяг випуску продукції становить 1500 шт., ціна одиниці продукції – 25 грн. Витрати на виробництво продукції складають: матеріальні витрати – 8500 грн., на оплату праці робітників – 6000 грн., відрахування на соціальне страхування – 3000 грн., амортизаційні відрахування – 1500 грн., адміністративні витрати – 8000 грн., орендна плата – 200 грн. Знайти прибуток.

Д) 30,8 тис.грн.

 

3C33 Площа земельних угідь складає 120 га. Попит на землю задається рівнянням Q = 180 –3R, де R - ставка ренти у грн. за один гектар, а Q - площа використовуваної землі. Ставка банківського відсотка - 10%. Визначте рівноважну ставку ренти і ціну одного гектара землі.

А) R=20 грн., Ц=200 грн

 

3C34 Земельна ділянка коштує 250 млн. грн. при ставці банківського відсотка 10% і щорічній інфляції - 5%. Як зміниться ціна цієї ділянки якщо банківський відсоток зросте до 15%, а щорічний темп інфляції до 10% (за інших рівних умов)?

Б) не зміниться;

 

3C35 Розрахуйте ціну землі, за якою була продана земельна ділянка, що приносила щорічну ренту в розмірі 2000 гривень, якщо банківський відсоток становить 25% ?

В) 8000 грн.

 

3C36 Розрахуйте ціну землі, за якою вона може бути продана, якщо щороку землевласник одержував ренту в розмірі 4500 грн. при банківському відсотку 30%.

В) 15000 грн.

 

3C37 Пан Величко володіє облігацією фірми "Промінь" номінальною вартістю 5000 гривень яка забезпечувала йому щороку дохід у 1000 гривень. Коли банківський відсоток був встановлений на рівні 30%, пан Величко продав облігацію за курсовою вартістю. Яку суму отримав пан Величко за свою акцію?

Г) 3333 грн.

 

3C38 Інвестор придбав три акції вартістю 1000 грн. кожна з яких дає 18% фіксованого доходу на рік. Яку суму доходу він одержав протягом 4 років володіння акцією?

Б) 2160 грн

 

3C39 Інвестор придбав 4 звичайні акції фірми "Старт" номінальною вартістю 1000 гривень кожна. Сума дивідендів по роках склала: 1 -й рік - 100 грн., 2-й рік - 150 грн., 3-й рік - 150 грн. Через три роки, коли курсова вартість однієї акції становила 1100 гривень, він продав всі акції на фондовій біржі. Визначте обсяг сукупного доходу від володіння акціями.

В) 2000 грн.

 

3C40 Інвестор придбав 4 звичайні акції фірми "Старт" номінальною вартістю 1000 гривень кожна. Сума дивідендів по роках склала: 1 -й рік - 100 грн., 2-й рік - 150 грн., 3-й рік - 150 грн. Через три роки, коли курсова вартість однієї акції становила 1100 гривень, він продав всі акції на фондовій біржі. Визначте обсяг реального доходу за цей період, якщо рівень інфляції за цей період становив 6 %.

Б) 1880 грн.;

 

3C41 Припустимо, що компанія "Валет" випустила в обіг певну кількість акцій: на 200 тис. грн. звичайних акцій номінальною вартістю 100 грн.; 4 тисячі штук привілейованих акцій номінальною вартістю 200 грн. і нормою фіксованого дивіденду 10%. Розрахуйте яку суму має щорічно сплачувати компанія власникам привілейованих акцій?

А) 80 тис. грн

 

3C42 Припустимо, що компанія "Валет" випустила в обіг певну кількість акцій: на 200 тис. грн. звичайних акцій номінальною вартістю 100 грн.; 4 тисячі штук привілейованих акцій номінальною вартістю 200 грн. і нормою фіксованого дивіденду 10%. Якщо компанія спрямувала 140 тис. грн. з чистого річного прибутку на виплату дивідендів акціонерам, який розмір дивідендів власника однієї звичайної акції?

Б) 30 грн.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.