Здавалка
Главная | Обратная связь

Задачі рівня складності AЗАДАЧІ З ОСНОВ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Розділ 4

Задачі рівня складності A

4A1 Попит - це:

в) кількість товару, яку споживачі бажають і спроможні купити за певну ціну і за певний проміжок часу.

 

4A2 Яким чином попит пов’язаний з потребами?

в) у попиті відображаються потреби, пропорційні можливостям.

 

4A3 Яку залежність відображає закон попиту?

б) обернену залежність кількості товару, який купляють від його ціни;

 

4A4 Чи є помилка на поданому графіку попиту?

г) неправильне позначення кривої;

 

4A5 Що означає Р на графіку?

б) ціну за одиницю товару; в) обсяг прибутку;

 

4A6 Що означає Q на графіку?

б) кількість запропонованого товару;

 

4A7 Товари-замінники – це

в) такі пари товарів, для яких зростання ціни на один товар спричинює зростання попиту на інший.

 

4A8 Еластичність попиту за ціною – це:

а) ступінь змін обсягу покупки від зміни ціни

 

4A9 Прикладами еластичного попиту може бути попит на:

г) відвідання кінотеатрів

 

4A10 Прикладами нееластичного попиту може бути попит на:

д) правильно вказано у п. а, б і в.

 

4A11 Пропозиція-це:

г) кількість товару, яка може бути вироблена і запропонована до продажу у даний час за певної ціни за його одиницю

 

4A12 Якщо Е: = 1, то такий попит називається:

а) одинично еластичним

 

4A13 Якщо Е: < 1, то такий попит називається:

г) нееластичним;

 

4A14 Якщо Е: > 1, то такий попит називається:

б) еластичним;

 

4A15 Якщо Е: = 0, то такий попит називається:

д) правильна відповідь відсутня.

 

4A16 Якщо Е: → ∞, то такий попит називається:

в) абсолютно еластичним

 

4A17 Попитом називається:

г) платоспроможна здатність покупців придбати необхідний товар.

 

4A18 Закон попиту свідчить про те, що:

б) величина попиту перебуває в оберненій залежності від ціни.

 

4A19 Якщо ціна кави в зернах зросте, то крива попиту на кавомолки:

в) зсунеться ліворуч

 

4A20 З перерахованих нижче товарів найбільш нееластичний попит буде характерним для:

а) продуктів харчування та інших товарів першої необхідності;

 

4A21 Коли ціна на певний товар збільшується, попит на товар-замінник:

б) збільшуватиметься

 

4A22 Коли ціна на масло збільшиться, пропозиція маргарину:

а) зменшиться

 

4A23 Зміни в попиті виявляються через:

в) зміщення кривої попиту вгору або вниз;

 

4A24 Зміна величини попиту означає:

в) перехід на конкретній кривій попиту від одного співвідношення "ціна-кількість товару" до іншого

 

4A25 Що показує цей графік (рух від d1 до d2)?

а) збільшення попиту;

 

4A26 Крива попиту на товар зміститься вправо і вверх в результаті:

г) збільшення доходів споживачів;

 

4A27 Крива попиту на товар зміститься вліво і вниз в результаті:

д) правильно вказано у п. а і б.

 

4A28 Факторами змін попиту не є:

д) зміна ціни товару.

 

4A29 Що спричинило зміну величини попиту на бензин?

а) зміна цін за літр бензину;

 

4A30 Що спричинило зміну попиту на бензин?

д) правильно вказано у п. б і в.

 

4A31 Який вид попиту характеризує цей графік?

б) надто еластичний; d

 

4A32 Який вид попиту характеризує цей графік?

в) нееластичний (малоеластичний);

 

4A33 Який вид попиту характеризує цей графік?

а) абсолютно нееластичний; б) надто еластичний;

.

 

4A34 Який вид попиту характеризує цей графік?

г) абсолютно еластичний;

 

4A35 Що є основним фактором зміни величини пропозиції будь-якого товару?

б) ціна за одиницю товару;

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.