Здавалка
Главная | Обратная связь

Задачі рівня складності B4B1 Нееластичний попит на товар означає, що:

б) із зростанням ціни цього товару на 1% величина попиту на нього зменшиться менш ніж на 1%;

 

4B2 Еластичний попит на товар означає, що:

а) із зростанням ціни цього товару на 1% величина попиту на нього зменшиться більш ніж на 1%;

 

4B3 Ціни на нафту різко зросли, що, в свою чергу, викликало зростання цін на вугілля. Це зумовлено тим, що нафта і вугілля є:

в) взаємозамінними товарами, і зростання ціни на нафту призвело до підвищення попиту на вугілля;

 

4B4 Вкажіть, яке з тверджень є правильним:

б) на ринку апельсинів зріс попит на апельсини, як результат підвищення цін на мандарини

 

4B5 Вкажіть, яке з тверджень є правильним:

г) дефіцит товару має місце тоді, коли продавець встановлює ціну нижчу за ціну рівноваги

 

4B6 Вкажіть, яке з тверджень є правильним:

в) подорожчання деревини призводить до скорочення пропозиції меблів;

 

4B7 Вкажіть, яке з тверджень є правильним:

а) між величиною пропозиції і ціною існує пряма залежність

 

4B8 Вкажіть, на який з наведених товарів еластичність попиту за ціною буде найбільшою:

в) мобільний телефон;

 

4B9 Вкажіть, на який з наведених товарів еластичність попиту за ціною буде найбільшою:

б) відвідання театру;

 

4B10 Вкажіть, на який з наведених товарів еластичність попиту за ціною буде найбільшою:

г) фарба для волосся.

 

4B11 Якщо фактична ціна товару вища від рівноважної, то:

б) виникає надлишок цього товару

 

4B12 Якщо ціна товару з нееластичним попитом зросла від 20 до 21 грн., то виторг від продажу товару:

а) збільшився

 

4B13 Якщо держава на певний товар встановить ціну, яка буде нижчою за рівноважну, то тоді на ринку утвориться:

б) дефіцит

 

4B14 Якщо держава на певний товар встановить ціну, яка буде вищою за рівноважну, то тоді на ринку утвориться:

а) надлишок товару

 

4B15 При зростанні ціни на товар на 1% попит на нього знижується на 0,5%. Попит на такий товар є:

б) нееластичний;

 

4B16 При зростанні ціни на товар на 1% попит на нього знижується на 2,5%. Попит на такий товар є:

а) еластичний

 

4B17 При зростанні ціни на товар на 1% попит на нього не змінюється. Попит на такий товар є:

г) абсолютно нееластичний.

 

4B18 При зростанні ціни на товар на 1% попит на нього знижується на 1%. Попит на такий товар є:

д) одиничної еластичності.

 

4B19 При зростанні ціни на товар на 1% його пропозиція зростає на 0,5%. Пропозиція такого товару є:

б) нееластичний

 

4B20 При зростанні ціни на товар на 1% його пропозиція зростає на 3%. Пропозиція такого товару є:

в) абсолютно еластичний;

 

4B21 При зростанні ціни на товар на 1% його пропозиція не змінюється. Пропозиція такого товару є:

г) абсолютно нееластичний;

 

4B22 При зростанні ціни на товар на 1% його пропозиція зростає на 1%. Пропозиція такого товару є:

д) одиничної еластичності.

 

4B23 Нееластичний попит на товар означає, що:

б) із зростанням ціни цього товару на 1% величина попиту на нього зменшиться менш ніж на 1%;

 

4B24 Еластичний попит на товар означає, що:

а) із зростанням ціни цього товару на 1% величина попиту на нього зменшиться більш ніж на 1%;

 

4B25 Абсолютно нееластичний попит на товар означає, що:

в) зростання ціни цього товару на 1% не змінить величини попиту на нього;

 

4B26 Одинична еластичність попиту на товар означає, що:

г) із зростанням ціни цього товару на 1% величина попиту на нього зменшиться на 1%;

 

4B27 Нееластична пропозиція товару означає, що:

б) із зростанням ціни цього товару на 1% величина попиту на нього зменшиться менш ніж на 1%;

 

4B28 Еластична пропозиція товару означає, що:

а) із зростанням ціни цього товару на 1% величина попиту на нього зменшиться більш ніж на 1%;

 

4B29 Абсолютно нееластична пропозиція товару означає, що:

в) зростання ціни цього товару на 1% не змінить величини попиту на нього;

 

4B30 Одинична еластичність пропозиції товару означає, що:

г) із зростанням ціни цього товару на 1% величина попиту на нього зменшиться на 1%;

 

4B31 За роки незалежності з країни емігрувала значна кількість населення. Це явище спричинило:

б) зміщення кривої сукупного попиту вліво;

 

4B32 Визначте, як зміняться доходи фермерів за умов зниження цін на сільськогосподарську продукцію, якщо попит на цю продукцію нееластичний:

а) зменшаться, оскільки ціни на сільськогосподарську продукцію зростуть;

 

4B33 Визначте рівноважну ціну, якщо Вас не влаштовує ціна 1 грн. 10 коп. за кілограм, за якою продають картоплю всі продавці на ринку і Вам вдалося домовитися з продавцем та придбати 3 кілограми картоплі за 3 грн.:

. в) 1 грн. 10 коп.;

 

4B34 Визначте рівноважну ціну, якщо Вас не влаштовує ціна 5 грн. 50 коп. за кілограм, за якою продають м'ясо всі продавці на ринку і Вам вдалося домовитися з продавцем та придбати 5 кілограм м'яса за 20 грн.:

г) 5 грн. 50 коп.;.

 

4B35 Визначити рівноважну ціну, якщо Вас не влаштовує ціна 6 грн. за кілограм, за якою продають мандарини всі продавці на ринку. Вам вдалося домовитися з продавцем та придбати 2 кг. мандарин за ціною 10 грн.:

а) 6 грн. 00 коп.

 

4B36 Пельмені і вареники – товари-замінники для споживача, а масло – доповнювач. Які зміни стануться на відповідних ринках, якщо ціна на вареники зросте?

б) попит на пельмені підвищиться, а на масло залишиться незмінним;

 

4B37 В яких випадках термін “попит” має бути замінений на термін “обсяг попиту”?

а) в результаті зниження цін на квартири попит на них збільшився;

 

4B38 Зміна обсягу попиту на окремий товар відбудеться:

в) при зміні ціни на цей товар;

 

4B39 В яких випадках термін “обсяг пропозиції” має бути замінений на термін “пропозиція”?

д) правильно вказане у п. б і в.

 

4B40 В яких випадках термін “пропозиція” має бути замінений на термін “обсяг пропозиції”?

б) збільшення ціни на цукор призвело до зростання його пропозиції

 

4B41 У 2003 році середньостатистичний громадянин України спожив 138 кг картоплі, що значно перевищує норми раціонального споживання і свідчить про низький рівень доходів. Що, на Вашу думку, могло б статися з попитом на картоплю, якби зріс добробут громадян?

а) попит зменшиться

 

4B42 В якому з тверджень слово "попит" слід замінити виразом "величина попиту"?

в) після зниження тарифів на пошиття верхнього одягу попит на послуги ательє збільшився;

 

4B43 З маркетингового дослідження випливає, що доход від продажу квитків на концерти групи "ВВ" міг би зрости, якщо підвищити ціни на них, навіть якщо кількість реалізованих квитків зменшиться. Що можна сказати в цьому випадку про цінову еластичність попиту на концертні квитки цієї групи?

б) попит нееластичний.

 

4B44 Вкажіть на правильні твердження:

а) із збільшенням доходу споживача крива попиту на парфуми переміщуватиметься вправо;

 

4B45 Виходячи з даних, зображених на малюнку, величина дефіциту на ринку становить:

б) Qd-Qs;

 

4B46 Виходячи з даних, зображених на малюнку, величина надлишку на ринку становить:

а) Qs-Qd;

 

4B47 При зростанні доходів споживачів:

б) крива попиту зміститься вправо;

 

4B48 При встановленні на ринку фіксованої ціни, нижчої за рівноважну:

б) обсяг пропозиції на даний товар знизиться

 

4B49 При зростанні доходів споживачів:

в) попит зросте;

 

4B50 При зменшенні доходів споживачів:

а) крива попиту зміститься вліво;

 

4B51 При зменшенні доходів споживачів:

г) попит знизиться.

 

4B52 При зростанні цін на товари замінники відбудеться така зміна з кривою попиту на даний товар:

б) крива попиту зміститься вправо

 

4B53 При зростанні цін на товари замінники:

в) попит на даний товар зросте

 

4B54 При зниженні цін на товари замінники відбудеться така зміна з попитом на даний товар:

а) крива попиту зміститься вліво

 

4B55 При зниженні цін на товари замінники:

г) попит на даний товар знизиться.

 

4B56 При зростанні цін на доповнюючі товари відбудеться така зміна з попитом на даний товар:

а) крива попиту зміститься вліво;

 

4B57 При зростанні цін на доповнюючі товари:

г) попит на даний товар знизиться;

 

4B58 При зниженні цін на доповнюючі товари відбудеться така зміна з попитом на даний товар:

б) крива попиту зміститься вправо;

 

4B59 При зниженні цін на доповнюючі товари:

в) попит на даний товар зросте.

 

4B60 При зростанні кількості споживачів на ринку:

б) крива попиту зміститься вправо;

 

4B61 При зростанні кількості споживачів на ринку:

в) попит на даний товар зросте;

 

4B62 При зниженні кількості споживачів на ринку:

а) крива попиту зміститься вліво;

 

4B63 При зниженні кількості споживачів на ринку:

г) попит на даний товар знизиться;

 

4B64 При зростанні прихильності споживачів до даного товару:

б) крива попиту зміститься вправо;

 

4B65 При зростанні прихильності споживачів до даного товару:

в) попит на даний товар зросте;

 

4B66 При зниженні прихильності споживачів до даного товару:

а) крива попиту зміститься вліво;

 

4B67 При зниженні прихильності споживачів до даного товару:

г) попит на даний товар знизиться;.

 

4B68 При встановленні на ринку фіксованої ціни, вищої за рівноважну:

д) змін не відбудеться.

 

4B69 При встановленні на ринку фіксованої ціни, вищої за рівноважну:

б) обсяг попиту на даний товар знизиться;

 

4B70 При встановленні на ринку фіксованої ціни, вищої за рівноважну:

а) обсяг попиту на даний товар зросте;

 

4B71 При встановленні на ринку фіксованої ціни, вищої за рівноважну:

в) утвориться або дефіцит, або надлишок;

 

4B72 При встановленні на ринку фіксованої ціни, нижчої за рівноважну:

д) змін не відбудеться.

 

4B73 При встановленні на ринку фіксованої ціни, нижчої за рівноважну:

а) обсяг попиту на даний товар зросте;.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.