Здавалка
Главная | Обратная связь

Задачі рівня складності B 

5B1 Основною рисою системи золотого стандарту є:

А) наявність фіксованих валютних курсів

 

5B2 Основними рисами Ямайської валютної системи є:

Д) правильна відповідь Б), В), Г).

 

5B3 Абсолютна перевага країни у виробництві певного продукту означає, що ця країна:

В) здатна виробляти більшу кількість одиниць цього продукту з певного обсягу ресурсів, ніж конкуренти

 

5B4 Країна має порівняльну перевагу у виробництві продукту, якщо вона:

Б) виробляє цей продукт з нижчою альтернативною вартістю, ніж потенційний торговельний партнер

 

5B5 Частиною Бреттон-Вудської системи було:

Б) країни – члени МВФ утратили право на необмежену кількість девальвацій;

 

5B6 Хто емітує спеціальні права запозичення(SDR, Special Drawing Rights):

Б) Міжнародний валютний фонд;.

 

5B7 „Країна виробляє більше, ніж споживає”, коли:

Д) торговельний баланс активний.

 

5B8 Коли кажуть, що країна девальвувала свою валюту, то мають на увазі, що:

Г) уряд знизив фіксований курс валюти стосовно інших валют;.

 

5B9 Яке твердження правильне для країни з дефіцитом торговельного балансу?

В) чистий експорт є від’ємним;

 

5B10 Яка ознака не характеризує сучасну міжнародну валютну систему:

В) запровадження фіксованих валютних курсів;

 

5B11 Яка ознака не характеризувала золотий стандарт як грошову систему:

Г) забороняли ввезення і вивезення золота з країни;.

 

5B12 Яке твердження неправильне :

Г) пропорцію обміну валют називають монетним паритетом;

 

5B13 Міжнародна торгівля є взаємовигідною, якщо:

А) країни мають порівняльні переваги у виробництві яких – небудь товарів або послуг;

 

5B14 Введення Україною квот на японські автомобілі призведе до:

Б) зменшення попиту на японські автомобілі

 

5B15 Якщо країна А витрачає на 20% часу менше на виготовлення певного товару, ніж країна Б, це свідчить, що:

В) країна А має порівняльну перевагу у виробництві даного товару

 

5B16 Підвищення курсу української гривні щодо американського долара приведе до:

Б) подешевшання американських товарів і збільшення експорту

 

5B17 Якщо темпи інфляції в країні на наступний рік плануються на рівні 25 і більше відсотків, то це неминуче супроводжуватиметься:

А) знеціненням національної грошової одиниці;

 

5B18 Якщо Україна значно підвищує ввізне мито на продукти харчування, це напевне призведе до:

В) значного підвищення цін не тільки на імпортні продукти харчування, але і на вітчизняні

 

5B19 Відомо, що:

Країна Кількість акрів землі для виробництва 10 т
Соняшнику кукурудзи
Україна
Польща

Вірними є твердження :

1) Україна має порівняльні переваги у виробництві соняшнику.

2) Польща має порівняльні переваги у виробництві соняшнику і буде спеціалізуватись на його продажу.

3) Україна буде імпортувати кукурудзу.

4) Польща має абсолютні переваги у виробництві обох товарів.

А) 1, 3;

 

5B20 Нижче наведено дані про реалізацію чотирьох соціальних програм:

Програми Загальні витрати (млн. грн.) Загальні вигоди (млн. грн.)
1.Створення системи суспільних робіт для безробітних
2. Створення робочих місць для інвалідів та пенсіонерів
3. Створення системи професійної перекваліфікації
4. Створення системи надомної праці для домогосподарок

З економічної точки зору слід впроваджувати програму:

В) 3;

 

5B21 Якщо ціна американського долара в гривнях знизилась з 5,8 до 5,2 за 1 долар, то ціна мобільного телефону, який продається в Україні за 500 грн.:

Б) збільшиться на 10 доларів;.

 

5B22 Відомо, що дві країни виробляють за 1 робочий день:

  Велосипеди, шт. Самокати, шт.
Глобія
Фобія

На основі даних таблиці зробіть висновок :

1. Глобія має абсолютні переваги у виробництві велосипедів.

2. Глобія має абсолютні переваги у виробництві самокатів.

3. Фобія має абсолютні переваги у виробництві велосипедів.

4. Фобія має абсолютні переваги у виробництві самокатів.

Правильні будуть відповіді :

Г) тільки 1 і 2;

 

5B23 Вкажіть, за яких обставин, згідно з принципом порівняльних переваг, міжнародна торгівля буде взаємовигідною:

Г) різної альтернативної вартості товарів у різних країнах;

 

5B24 Основоположником теорії абсолютних переваг у міжнародній торгівлі є:

А) А. Сміт;

 

5B25 Основоположником теорії відносних ( порівняльних ) переваг у міжнародній торгівлі є:

В) Д. Рікардо.

 

5B26 Визначте, скільки буде коштувати в гривнях товар ціною 20 доларів США, якщо курс гривні зросте з 20 до 22 центів:

Г) буде коштувати на 9 грн. дешевше;.

 

5B27 Вкажіть, яке з тверджень є правильним:

Б) баланс поточного рахунку країни – це експорт її товарів і послуг мінус імпорт товарів та послуг плюс чисті доходи інвестицій та чисті трансферти; .

 

5B28 Вкажіть, яке з тверджень є правильним:

Г) серед факторів, що впливають на курс валют, визначають роль належить попиту населення на товари іншої країни, динаміці доходів населення, зміні внутрішніх цін;

 

5B29 Вкажіть, яке з тверджень є правильним:

В) плаваючі валютні курси складаються на валютних ринках під впливом взаємодії попиту і пропозиції

 

5B30 Вкажіть, яке з тверджень є не правильним:

В) плаваючий курс валюти не залежить від рівня інфляції у країні і за кордоном , стану платіжного балансу;

 

5B31 Вкажіть, яке з тверджень правильним:

Г) демпінгом називається штучне зниження цін нижче собівартості продукції або вітчизняних цін;

 

5B32 Вкажіть, яке з тверджень правильне:

А) конвертованість валюти – здатність обмінюватися на інші валюти;

 

5B33 Офіційне зниження встановленої вартості валюти називають:

Б) девальвацією;

 

5B34 Який з наведених нижче аргументів на користь проведення політики протекціонізму для національної економіки:

В) збільшаться обсяги виробництва і продажу вітчизняних товарів

 

5B35 Який з наведених нижче аргументів на користь проведення політики протекціонізму для національної економіки:

В) зростуть доходи вітчизняних виробників і держава отримає більше податків;

 

5B36 Який з наведених нижче аргументів на користь проведення політики протекціонізму для національної економіки:

В) будуть створені нові вітчизняні підприємства і зросте зайнятість;

 

5B37 Який з наведених нижче аргументів на користь проведення політики протекціонізму для національної економіки:

В) зменшиться економічна залежність країни від постачання товарів з-за кордону

 

5B38 Який з наведених нижче аргументів на користь проведення політики протекціонізму для національної економіки:

В) зросте валовий внутрішній продукт країни; .

 

5B39 Який з наведених аргументів не на користь проведення політики протекціонізму для національної економіки:

Б) громадяни країни не будуть мати великого вибору у споживанні

 

5B40 Який з наведених аргументів не на користь проведення політики протекціонізму для національної економіки:

Б) продаж імпортних товарів на вітчизняних ринках збільшить доходи торговельних підприємств, і держава отримає більше податків

 

5B41 Який з наведених аргументів не на користь проведення політики протекціонізму для національної економіки:

Б) зростуть доходи Держбюджету за рахунок сплати покупцями непрямих податків (ПДВ, акциз, мито);

 

5B42 Який з наведених аргументів не на користь проведення політики протекціонізму для національної економіки:

Б) зросте рівень життя за рахунок появи більш якісних імпортних товарів

 

5B43 Який з наведених аргументів не на користь проведення політики протекціонізму для національної економіки:

Б) відсутність на вітчизняному ринку імпортних товарів призведе до зменшення конкуренції;

 

5B44 Чому долар США має ціну за межами Сполучених Штатів:

В) в торгівлі між країнами долар приймається як еквівалент золота;

 

5B45 Якщо валютні запаси країни недостатні, вона звертається до Міжнародного Валютного Фонду (МВФ), щоб той:

А) надав їй кредит в іноземній валюті;

 

5B46 Вертикальна інтеграція передбачає:

Г) об'єднання підприємств, які спеціалізуються на різних етапах одного і того самого виробничого циклу;

 

5B47 Горизонтальна інтеграція передбачає:

А) злиття фірм, які випускають аналогічний товар; .

 

5B48 Припустимо, що дві країни А і Б виробляють лише два товари: пшеницю і бавовну. В таблиці наведені дані про витрати на виробництво обох товарів в кожній з країн:

Країна Витрати часу в годинах на виробництво 1т.
пшениці бавовни
А
Б

Яка країна має абсолюті переваги у виробництві пшениці, а яка у виробництві бавовни?

Б) країна Б має абсолютні переваги у виробництві пшениці, а країна А – бавовни;

 

5B49 Припустимо, що дві країни А і Б виробляють лише два товари: пшеницю і бавовну. В таблиці наведені дані про витрати на виробництво обох товарів в кожній з країн:

Країна Витрати часу в годинах на виробництво 1т.
пшениці бавовни
А
Б

Яка країна має порівняльні переваги у виробництві пшениці, а яка у виробництві бавовни?

А) альтернативна вартість виробництва 1т. бавовни нижча в країні А, а пшениці в країні Б

 

5B50 Дві країни А і Б виробляють лише два товари: олію і картоплю. В таблиці наведені дані про витрати на виробництво обох товарів в кожній з країн:

Країна Витрати часу в годинах на виробництво 1т.
олія картопля
А
Б

Яка країна має абсолютні переваги у виробництві олії, а яка у виробництві картоплі?

Б) країна А має абсолютні переваги у виробництві картоплі, а країна Б – олії;

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.