Здавалка
Главная | Обратная связь

СПОСІБ ЗАМІНИ ПЛОЩИН ПРОЕКЦІЙПРОЕКЦІЇ ПРЯМОЇ. ВЗАЄМНЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРЯМИХ

№ 4. Побудувати проекції прямої l, яка проходить через точки A(50, 20, 10B(25, 5, 20).Визначити сліди прямої та октанти, через які вона проходить.

 

 

 
 

№ 5. Визначити натуральну величину відрізка прямої AB та кути нахилу її до площини проекцій П1і П2. Знайти горизонтальну проекцію точки C, що належить цьому відрізку, а також горизонтальний та фронтальний сліди прямої.

 
 

 
 

№ 6. На прямій l знайти точку A, віддалену відП3на 85 мм, точку B, віддалену відП2на25 мм, точку C, віддалену відП1на 30 мм.Знайти натуральну величину відстані між точками A і C.

№ 7. Через точку A провести пряму m, яка перетинала б пряму n та вісь z. Знайти відстань від прямої n до осі oz.

 

 
 

ПЛОЩИНА. ТОЧКА І ПРЯМА В ПЛОЩИНІ

 

№ 8. Побудувати фронтальну проекцію прямої m, що лежить у площині S(a ||b).Точка 1 b.

 

 

 

 

№ 9. Через точку A площини ABC провести горизонталь та фронталь.

 
 

 

 
 

№ 10. Побудувати горизонтальну проекцію трикутника ABC, що лежить у площині S(l m).

 

 
 

№ 11. Добудувати горизонтальну проекцію п’ятикутника ABCDF.

ВЗАЄМНЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРЯМИХ ТА ПЛОЩИН

№ 12. Побудувати лінію перерізу двох площин S(b cD (m||n).

 


 
 

 


 
 

№ 13. Знайти точку перетину прямої l з площиною. Визначити видимість. Обґрунтувати вибір допоміжної проекціюючої площини в кожному окремому випадку.
№ 14. Визначити шлях (натуральну величину), який проходить точка A до зустрічі з площиною П1, за умови її вільного падіння на площину S(BCD)та подальшого скочування по площині.

 

 

№ 15. Через точку A провести площинуSз кутами нахилу 60° до П1

та 45° до П2.

 
 

№ 16. Визначити натуральну величину відстані від точки D до площини S(h f).

 
 

 

 

 
 

№ 17. Через точку D провести площину, перпендикулярну до площини S(ABC)та паралельну прямій l.

№ 18. Визначити натуральну величину відстані від точки Адо прямої m (через точку A провести площину, перпендикулярну до паралельних прямих m та n).

 
 

 

СПОСІБ ЗАМІНИ ПЛОЩИН ПРОЕКЦІЙ

№ 19. Визначити натуральну величину двогранного кута при ребрі AB.

 
 

 

СПОСІБ ОБЕРТАННЯ

№ 20. Визначити кут між прямими m n способом обертання навколо лінії рівня.

 

ВИЗНАЧЕННЯ КУТІВ

 

№ 21. Визначити кут нахилу прямої m до площини трикутника ABC.

 
 

№ 22. Визначити кут між площинами S(h f)і Q(ABC).
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.