Здавалка
Главная | Обратная связь

ПРОЕКЦІЇ ПРЯМОЇ. ВЗАЄМНЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРЯМИХ 

№ 29. Визначити натуральну величину відрізка прямої AB, кути нахилу його до площин проекцій П1і П2. Визначити сліди прямої та вказати, через які октанти вона проходить.

 
 

№ 30. Точка A належить горизонтальній прямій h, точка B – фронтальній прямій f. Провести недостатні проекції цих прямих.

 
 

№ 31. Провести проекції двох прямих, що перетинаються в точці A, причому одна пряма горизонтальна (з кутом нахилу 30° до П2), друга – фронтальна (з кутом нахилу 45° до П1).

№ 32. За фронтальною проекцією піраміди SABC побудувати горизонтальну проекцію так, щоб ребро AC було паралельне площині П2, а ребро AB – з нахилом до П2 під кутом b= 30°.

Визначити видимість ребер піраміди на проекціях.

 

№ 33. Через точку A провести пряму m, паралельну прямій n; горизонтальну пряму h та фронтальну пряму f, що перетинаються з прямою n.

 

 

ПЛОЩИНА. ТОЧКА І ПРЯМА В ПЛОЩИНІ

 

№ 34. Побудувати недостатні проекції точок D, E та F, що належать площині S(ABC).

 

 

№ 35. У площині Ω(l ||m)провести фронталь f, віддалену від П2 на 15 мм, та горизонталь h, віддалену від П1на 20 мм.

 

№ 36. Побудувати лінію найбільшого нахилу в трикутнику ABC. Визначити кут нахилу площини трикутника до площини проекцій П1.

 
 

ВЗАЄМНЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРЯМИХ ТА ПЛОЩИН

№ 37. Побудувати горизонтальну проекцію відрізка прямої DE, паралельного площині S(a b).

 

 

 
 

№ 38. Побудувати лінію перетину двох трикутників ABC і DEF. Визначити видимість елементів побудови.

 

№ 39. Через точку A провести площину, паралельну заданій площині.


 

№ 40. Через пряму m провести площину, перпендикулярну до площини S(h f).

 

 
 

СПОСІБ ЗАМІНИ ПЛОЩИН ПРОЕКЦІЙ

 
 

№ 41. Визначити натуральну величину трикутника ABC та відстань від точки D до заданої площини.

№ 42. Визначити найкоротшу відстань між прямими AB та CD.

 
 

СПОСІБ ОБЕРТАННЯ

 
 

№ 43. Обертанням визначити натуральну величину трикутника ABC.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.