Здавалка
Главная | Обратная связь

Які доходи бюджету вважаються закріпленими?+ які в законодавчому порядку закріплюються за певним бюджетом і не підлягають передачі вищестоящим бюджетам;

- які в законодавчому порядку закріплюються за вищестоящим бюджетом і у певному обсязі підлягають передачі нищестоящим бюджетам;

- не вияснені доходи та бюджетні кредити;

- дотації та субвенції.

27.Який показник характеризує забезпеченість населення стаціонарними амбулаторно поліклінічними закладами:

- число лікарень на даній території;

- рівень госпіталізації населення;

+ число лікарів у лікарнях на 1000 чол. населення;

- число лікарняних ліжок на 1000 чол. населення.

28. Які чинники впливають на кількість педагогічних ставок у технікумі:

- загальна кількість студентів;

- норма студентів на одного викладача;

+ кількість годин по навчальному плану та норма педагогічного навантаження

на одного викладача;

- кількість студентських груп

29.Від чого залежить заробітна плата вчителів школи:

- стажу роботи, освіти, предмету викладання;

- фактичної кількості прочитаних годин, тарифної ставки та надбавок і доплат;

+ тарифної ставки, що встановлюється відповідно до присвоєної вчителю категорії, надбавок та доплат;

- кількості учнів у класі, стажу роботи, освіти, предмету викладання;

30. Головною причиною наявності державного кредиту є:

+ наявність дефіциту бюджетних коштів

- наявність державних цільових фондів

- наявність вільних коштів у населення і підприємств

- наявність міжнародних фінансових інститутів

31.Які основні виробничі показники використовуються при визначені обсягу бюджетних коштів на утримання медичних установ:

- кількість ліжок та ліжко днів, кількість днів роботи лікарів;

- кількість лікарських посад та кількість медичних установ;

- кількість днів роботи лікарів та кількість медичних установ;

+ кількість ліжок та ліжко днів, кількість лікарських відвідувань.

32. Виділіть фактори, що сприяють скороченню дефіциту держбюджету:

+ перегляд напрямків використання бюджетних коштів та скорочення витрат на соціальну сферу, створення сприятливих економічних умов для розвитку суб’єктів господарювання;

- збільшення обсягу капіталовкладень у виробничу сферу, а також ріст податків та відмовлення від податкових привілеїв;

- підвищення витрат на керування дефіцитом бюджету;

- створення сприятливих економічних умов для розвитку суб’єктів господарювання, підвищення витрат на керування дефіцитом бюджету.

33. Як обчислити середньорічну кількість ліжок?

- кількість ліжок на кінець року відняти кількість ліжок на початок року

- кількість ліжок помножити на кількість днів функціонування ліжка в рік

+ кількість ліжок на початок року помножити на кількість місяців функціонування додати кількість ліжок що вводяться в дію помножити на кількість місяців функціонування до кінця року і поділити на 12.

- до кількості ліжок на початок року додати кількість ліжок на кінець року і поділити на кількість лікарських посад.

34. Державний внутрішній борг гарантується:

+ усім майном, що перебуває у загальнодержавній власності

- усім майном, що перебуває у власності держави, підприємств усіх форм власності та населення

- усім майном, що перебуває у власності державних підприємств

- усім майном , що перебуває у власності приватних підприємств та населення.

35. Як обчислити обсяг витрат на медикаменти по кошторису поліклініки?

- норму витрат на медикаменти помножити на кількість лікарських відвідувань

+ норму витрат на медикаменти помножити на середньорічну кількість ліжок

- норму витрат на медикаменти помножити на кількість хворих

- норму витрат на медикаменти поділити на середньорічну кількість ліжок.

36.Планування фонду оплати педагогічного навантаження здійснюється на основі таких показників:

+ кількості педагогічних ставок та середньої заробітної плати

- кількості педагогів та суми оплати їх праці

- кількості учнів та кількості класів

- кількості вчителів та обсягу педагогічного навантаження

37.Бюджетна установа - це

- установа чи організація, що повністю утримується за рахунок бюджету та є прибутковою

- установа чи організація, що утримується тільки за рахунок коштів бюджету та фондів соціального страхування

+ установа чи організація, що повністю утримується за рахунок бюджету, а також є не прибутковою

- установа чи організація, що повністю утримується за рахунок своїх прибутків

38. Фонд оплати праці обслуговуючого персоналу школи планується?

- шляхом додавання усіх заробітних плат обслуговуючого персоналу

+ шляхом множення кількості посад на ставку зарплати

- шляхом ділення фонду зарплати педагогічного персоналу на 2 і множенням на 12

- шляхом множення середньої заробітної плати на кількість учнів у школі

39. Кошторис – це:

- зведення видатків, що фінансуються з бюджету

- план дії бюджетної установи

- це загальний документ, яким керується бюджетна установа

+ це плановий документ в якому встановлюються обсяг бюджетних асигнувань, їх постатейний та поквартальний розподіл

40.Із заробітної плати вчителів обов’язково утримуються?

+ податки та внески в фонди соціального страхування

- прибутковий податок з громадян

- податки та внески в фонд медичного страхування

- внески в недержавний Пенсійний фонд

41. Які є джерела покриття бюджетного дефіциту:

- зовнішні та внутрішні позики, резервний фонд

- резервний фонд та страховий фонд

- страховий фонд, зовнішні та внутрішні позики

+ зовнішні та внутрішні позики, грошова емісія

42. Види кошторисів бюджетних установ?

+ індивідуальні та загальні, зведені;

- перспективні та поточні;

- зведені, перспективні та поточні;

- кошториси витрат на виробництво та зведені

43. Розмір дефіциту бюджету встановлюється у відсотках:

- до загальної величини доходів бюджету

+ до обсягу валового внутрішнього продукту

- до загальної величини видатків бюджету

- до загальної величини національного багатства.

44 Державний кредит – це:

+ сукупність відносин, в яких держава виступає позичальником вільних коштів у населення та підприємницьких структур

- банківський кредит, що надається державними банками

- сукупність відносин, в яких держава виступає в ролі кредитора

- сукупність відносин, в яких держава виступає в ролі позичальника коштів, кредитора та гаранта

45. Формою фінансування бюджетних витрат є:

- державний кредит;

- самофінансування;

+ бюджетне фінансування;

- кредитне забезпечення.

46. Із заробітної плати медичних працівників обов’язково утримуються?

- прибутковий податок з громадян;

+ податки та внески в фонди соціального страхування;

- податки та внески в фонд медичного страхування;

- внески в недержавний Пенсійний фонд.

47.Виділіть виробничі показники закладів освіти та медичних установ:

- кількість учнів та кількість класів, норми витрат на харчування та медикаменти;

- норми витрат на харчування та медикаменти, середньорічна кількість ліжок та ліжко днів;

- численність персоналу та ставки заробітної плати, кількість учнів та кількість класів;

+ середньорічна кількість ліжок та ліжко днів, кількість учнів та кількість класів

52. Виплачена стипендія студентам БДМА м. Чернівці з бюджету:

- обласного;

- міського;

+ державного;

- районного.

53. Оплачено рахунки за теплопостачання обласної клінічної лікарні міста Чернівці з бюджету:

+ обласного;

- міського;

- державного;

- районного.

54. Сума грошових коштів, яка виділяється з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня на певну мету – це є:

+ субвенція;

- субсидія;

- дотація;

- жодна відповідь не вірна.

55. Бюджетна установа для забезпечення своєї діяльності складає;

- кошторис на централізовані підприємства;

- загальний кошторис;

+ індивідуальний кошторис;

- зведений кошторис.

56. Формування кошторису доходів та видатків установа здійснює на підставі:

+ лімітної довідки;

- бізнес плану;

- плану фінансування;

- жодна відповідь не вірна.

57. Середньорічна кількість учнів визначається:

+ К = (Ку * 8 + Ку * 4) : 12

- К = (Ку * 4 + Ку * 8) : 12

- К = (Ку * 8 + Ку * 4) * 12

- з урахуванням змін кількості учнів протягом року

58. Кількість педагогічних ставок –це співвідношення;

- кількості класів до кількості учнів;

- місячного фонду заробітної плати до середньої заробітної плати;

+ загальна кількість годин по школі до норми педнавантаження;

- кількість викладачів до кількості класів.

59. Доплата за перевірку зошитів здійснюється з таких предметів:

- українська мова та література, математика, іноземна мова, інформатики а також вчителям молодшої школи

- українська мова та література, математика, іноземна мова, фізики, хімії, біології.

- українська мова та література, математика, іноземна мова, інформатики, креслення.

+ українська мова та література, математика, іноземна мова, а також вчителям молодшої школи.

60. При плануванні видатків на медикаменти по лікарні використовують:

- кількість хворих, витрат на медикаменти на один ліжкодень; середньорічна кількість ліжок;

- кількість лікарів, витрат на медикаменти на один ліжкодень; середньорічна кількість ліжок;

+ кількість ліжкоднів, витрат на медикаменти на один ліжкодень; середньорічна кількість ліжок;

- кількість лікарських відвідувань, витрат на медикаменти на один ліжкодень; середньорічна кількість ліжок.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.