Здавалка
Главная | Обратная связь

Аналіз та характеристика кожної партії окремо.Аналіз і характеристика партії Soprano:

Діапазон хорової партії великий, у межах квартдецими – від «h» малої октави до «a» другої октави. Теситура як висотне положення звуків мелодії стосовно діапазону голосу досить широка, але зручна для співу, тому що висота звука збігається з нюансом. Дивізі автор не використовує. Детальний аналіз мелодичного строю дивіться у нотному прикладі на сторінці № 24-25.

Голосоведіння партії сопрано здебільшого плавне, просте, логічно вистроєне. Воно характеризується як плавними висхідними і низхідними секундовими та терцовими інтонаціями, так і висхідними квінтовими і септовими та низхідними квартовими стрибками.

Інтонаційні труднощі пов’язані: з гострим підтягуванням вгору високого другого, третього, четвертого підвищеного, п’ятого, шостого і сьомого ступенів «D dur»; з підтягуванням вниз першого, другого, п’ятого і шостого ступенів «D dur»; з гострим підтягуванням вгору високого першого, другого, четвертого, п’ятого і шостого підвищеного ступенів «h moll»; з підтягуванням вниз першого, третього, четвертого, шостого і сьомого натуральних ступенів «h moll»; з гострим підтягуванням вгору високого першого, четвертого і п’ятого ступенів «fis moll»; з підтягуванням вниз третього ступеня «fis moll»; з висхідними квінтовими і септовими та низхідними квартовими стрибками тощо.

Поряд із цим, студенти повинні володіти вмінням співати у високій співацькій позиції і чути внутрішнім слухом гармонічні ладотональні тяжіння, протиставлення і відхилення, вибудовувати унісони і філірувати ікти фраз як смислові опорні інтонаційні точки.

Динаміка і темп взаємопов’язані під час виконання вказаної хорової партії та підпорядковуються стилістиці і розвитку драматургії a cappella як ліричної пісні. Різнобарвне звучання, що характеризується градаціями від подвійного piano до forte легко поєднати з темпом Andantino.

Аналіз і характеристика партії Аlto:

Діапазон хорової партії великий, у межах ундецими – від «h» малої октави до «е» другої октави. Теситура як висотне положення звуків мелодії стосовно діапазону голосу досить широка, але зручна для співу, тому що висота звука збігається з нюансом. Дивізі автор використовує у кожному періоді. Детальний аналіз мелодичного строю дивіться у нотному прикладі на сторінці № 36-37.

Голосоведіння партії альтів здебільшого плавне, просте, логічно вистроєне. Воно характеризується плавними висхідними і низхідними секундовими та терцовими інтонаціями, висхідними і низхідними кварто-квінтовими стрибками.

Інтонаційні труднощі пов’язані: з гострим підтягуванням вгору високого першого, другого, третього, четвертого підвищеного, п’ятого, шостого і сьомого ступенів «D dur»; з підтягуванням вниз першого, другого, четвертого і шостого ступенів «D dur»; з гострим підтягуванням вгору високого першого, другого, четвертого, п’ятого і шостого підвищеного ступенів «h moll»; з підтягуванням вниз першого, третього, четвертого, п’ятого, шостого і сьомого натуральних ступенів «h moll»; з гострим підтягуванням вгору високого першого, другого і п’ятого ступенів «fis moll»; з підтягуванням вниз першого, третього, шостого і сьомого ступенів натурального «fis moll»; з висхідними і низхідними кварто-квінтовими стрибками тощо.

Поряд із цим, студенти повинні володіти вмінням співати у високій співацькій позиції і чути внутрішнім слухом гармонічні ладотональні тяжіння, протиставлення і відхилення, вибудовувати унісони і філірувати ікти фраз як смислові опорні інтонаційні точки.

Динаміка і темп взаємопов’язані під час виконання вказаної хорової партії та підпорядковуються стилістиці і розвитку драматургії a cappella як ліричної пісні. Різнобарвне звучання, що характеризується градаціями від подвійного piano до forte легко поєднати з темпом Andantino.

Аналіз і характеристика партії Тenor:

Діапазон хорової партії великий, у межах ундецими – від «е» малої октави до «а» першої октави. Теситура як висотне положення звуків мелодії стосовно діапазону голосу досить широка, але зручна для співу, тому що висота звука збігається з нюансом. Дивізі автор використовує у третьому реченні першого періоду. Детальний аналіз мелодичного строю дивіться у нотному прикладі на сторінці № 36-37.

Голосоведіння партії тенорів здебільшого плавне, просте, логічно вистроєне. Воно характеризується плавними висхідними і низхідними секундовими та терцовими інтонаціями, висхідними кварто-квінтовими і низхідними кварто-секстовими стрибками.

Інтонаційні труднощі пов’язані: з гострим підтягуванням вгору високого другого, четвертого підвищеного, шостого і сьомого ступенів «D dur»; з підтягуванням вниз першого і шостого ступенів «D dur»; з гострим підтягуванням вгору високого першого, другого, четвертого, п’ятого і шостого підвищеного ступенів «h moll»; з підтягуванням вниз першого, третього, четвертого, п’ятого, шостого і сьомого натуральних ступенів «h moll»; з гострим підтягуванням вгору високого першого, четвертого і п’ятого ступенів «fis moll»; з підтягуванням вниз третього, четвертого, шостого і сьомого ступенів натурального «fis moll»; з висхідними кварто-квінтовими і низхідними кварто-секстовими стрибками тощо.

Поряд із цим, студенти повинні володіти вмінням співати у високій співацькій позиції і чути внутрішнім слухом гармонічні ладотональні тяжіння, протиставлення і відхилення, вибудовувати унісони і філірувати ікти фраз як смислові опорні інтонаційні точки.

Динаміка і темп взаємопов’язані під час виконання вказаної хорової партії та підпорядковуються стилістиці і розвитку драматургії a cappella як ліричної пісні. Різнобарвне звучання, що характеризується градаціями від подвійного piano до forte легко поєднати з темпом Andantino.

 

Аналіз і характеристика партії Baritone:

Діапазон хорової партії великий, у межах ундецими – від « великої октави до «е» першої октави. Теситура як висотне положення звуків мелодії стосовно діапазону голосу досить широка, але зручна для співу, тому що висота звука збігається з нюансом. Дивізі автор використовує у кожному періоді. Детальний аналіз мелодичного строю дивіться у нотному прикладі на сторінці № 36-37.

Голосоведіння партії басів здебільшого плавне, просте, логічно вистроєне. Воно характеризується плавними висхідними і низхідними секундовими та терцовими інтонаціями, висхідними квартовими і низхідними секстовими стрибками.

Інтонаційні труднощі пов’язані: з гострим підтягуванням вгору високого другого, третього, четвертого підвищеного, п’ятого, шостого і сьомого ступенів «D dur»; з підтягуванням вниз першого, четвертого, п’ятого і шостого ступенів «D dur»; з гострим підтягуванням вгору високого другого, четвертого, п’ятого і шостого підвищеного ступенів «h moll»; з підтягуванням вниз першого, третього, четвертого, шостого і сьомого натуральних ступенів «h moll»; з гострим підтягуванням вгору високого першого ступеня «fis moll»; з висхідними квартовими і низхідними секстовими стрибками тощо.

Поряд із цим, студенти повинні володіти вмінням співати у високій співацькій позиції і чути внутрішнім слухом гармонічні ладотональні тяжіння, протиставлення і відхилення, вибудовувати унісони і філірувати ікти фраз як смислові опорні інтонаційні точки.

Динаміка і темп взаємопов’язані під час виконання вказаної хорової партії та підпорядковуються стилістиці і розвитку драматургії a cappella як ліричної пісні. Різнобарвне звучання, що характеризується градаціями від подвійного piano до forte легко поєднати з темпом Andantino.

Ансамбль загальний

Ансамбль – слово французьке ( разом, одночасно, врівноважено, одноманітно), воно виражає поняття про спільну, колективну працю. Хорова звучність складається з трьох основних елементів: ансамблю, строю, нюансів.

Під ансамблем високої майстерності треба розуміти точну інтонаційну злагодженість звучання співаків у хорі, стислість і врівноваженість щодо сили і тембру всіх голосів, наслідком чого буде соковитий, насичений, барвистий, повноцінний унісон - кожної партії, а досконалі унісони партії дадуть чудове, врівноважене гармонічне співзвуччя.
Первісним елементом хорового ансамблю є так званий ансамблевий звук. Це звук певної висоти, відтворюваний кількома співаками. Він може бути двох родів: унісонний і гармонічний. Унісонний ансамбль ми маємо в одноголосному хорі або в звучанні окремих партій хору.
Гармонійний ансамбль - це співання акорду кількома співаками, або хоровими партіями.

У творі «Лісові далі» присутні всі види ансамблю, що потребує від диригента кропітливої праці з колективом. Слід приділити увагу динамічному, дикційному, гармонічному, ритмічному, інтонаційному ансамблю.

Роботу над ансамблем в хорі потрібно починати з приватних ансамблів, тобто з роботи над ансамблем кожної партії. Потрібно досягти:

- єдиної манери звукоутворення; світлого, але не відкритого звучання, високої співацької позиції;

- єдиного звуковедення legato;

- інтонаційної точності, дикційної чіткості;

- особливу уваги приділяти гармонічному ансамблю.

Динамічний ансамбль

- являє собою врівноваження звучання голосів у окремій хоровій партії за силою та узгодження гучності звучання хору в загальному ансамблі. Одночасне виконання динамічних відтінків прикрашає хоровий спів, робить його виразним і ефективним. Виконання коротких і довгих крещендо й димінуендо, раптових динамічних змін входить у поняття динамічного ансамблю.

Дикційно-орфоепічний ансамбль

– це в ансамблі поєдналися артикуляція голосних і вимова приголосних, логіка й культура мовлення , фразування й логічні наголоси.

Культура й логіка вокального мовлення хору залежить від загальної культури диригента й його музичної освіченості.

Ансамбль метру й ритму.

Метр – це послідовне чергування сильних і слабких долей у ритмічному русі. Сильна доля утворює метричний акцент і розподіляє музичний твір на такти. Ритмічний ансамбль організує й дисциплінує співаків, бо без ритмічності не може бути подальшого злагодженого співу. Робота над ансамблем ритму пов’язана з вихованням у співаків уміння співати разом; уміння одночасно і чітко вимовляти слова.

Гармонічний ансамбль.

- це виконання акордів окремими співаками або хоровими партіями.

Хорова звучність складається з трьох основних елементів: ансамблю, строю і нюансів. В разі порушення одного з елементів хорової звучності втрачається враження від сприймання мініатюри. У хоровій партитурі «Лісові далі» Леся Дичко використовує наступні форми утворення ансамблю хорової звучності:

● половинний ансамбль різнорідних груп хору (партії альтів і тенорів) – вступ (1-3 такти);

● загальний ансамбль мішаного хору – перший і другий періоди;

● половинний ансамбль однорідного чоловічого хору – третє речення другого періоду (45 такт);

Художнє виконання вказаної хорової мініатюри обов’язково охоплює роботу над такими видами ансамблю, як метроритмічний, темповий, динамічний, тембровий, вокальний, дикційний тощо.

Диригент повинен навчити співаків умінню чути свою партію і хор у цілому, підпорядковувати свій голос до загальної звучності, гнучко узгоджувати свої дії з діями інших співаків, зливатися тембрально з іншими індивідуальними тембрами хористів у конкретній партії, не виокремлюватися із загального звучання, підкорятися вимогам керівника хору тощо.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.