Здавалка
Главная | Обратная связь

Теорія методу та опис приладів 

Визначення теплоємності твердого тіла методом охолодження грунтується на залежності швидкості його охолодження в газі або рідині від різниці температур тіла та зовнішнього середовища, а також від його питомої теплоємності тіла. Порівняння кривих охолодження двох зразків, якщо теплоємність одного з них (еталонного) відома, дозволяє визначити питому теплоємність досліджуваного зразка.

Кількість теплоти , яку витрачає тіло масою при охолодженні на градусів, визначають за відомою формулою:

, (1)

де – середнє значення питомої теплоємності речовини в інтервалі температур .

Якщо охолодження тіла тривало протягом часу , то кількість теплоти, віддану тілом оточуючому середовищу можна отримати за законом Ньютона:

, (2)

де – коефіцієнт тепловіддачі; і – температури поверхні зразка і навколишнього середовища (повітря), відповідно; – площа поверхні зразка.

Прирівняємо 1 і 2 рівняння:

(3)

і перепишемо у вигляді:

. (4)

В рівнянні 4 – швидкість охолодження зразка.

Запишемо рівняння 4 для еталонного та досліджуваного зразків при умові, що вони однакові за формою та розмірами і охолоджуються в однакових умовах в тому ж самому середовищі:

(5)

(6)

за вищевказаних умов проведення експерименту коефіцієнти теплообміну обох зразків будуть однаковими, а праві частини рівнянь 5 і 6 будуть рівними.

Поділимо рівняння 5 на 6:

(7)

звідки знайдемо питому теплоємність досліджуваного зразка:

, (8)

де і – швидкості охолодження еталонного і досліджуваного зразків, які визначаються експериментально, при однакових температурах . Отже, за відомою питомою теплоємністю еталонного зразка можна визначити питому теплоємність досліджуваного зразка, порівнюючи їхні швидкості охолодження при однакових температурах.

Для проведення експерименту насаджують циліндричний зразок 4 на термопару 3 (рис.1) і піднімають її по штативу вгору так, щоб зразок увійшов у піч. Закріплюють на штативі термопару, вмикають вимірювач і нагрівають зразок. Температуру зразка визначають за показами електронного термометра 6.

 
 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.