Здавалка
Главная | Обратная связь

А Які властивості притаманні темпераменту цього студента? В чому полягають особливості прояву їх?А Про які властивості темпераменту цих космонавтів йдеться? На чому ґрунтується сумісність їхніх темпераментів?

18.12. Олена К., шестикласниця, тиха, зовнішньо невиразна дівчинка. В оточенні однокласників прагне бути непомітною, під час перерви тримається біля стінки, уникає галасливих ігор. Віль­ний час проводить здебільшого одна. На уроках не піднімає руки,
на запитання вчителя відповідає дуже тихо. Коли дорослі намага­ються посилити її активність, то ображається, може заплакати.

А Що можна сказати про темперамент цієї дівчинки ? Як він міг сформуватись ?

18.14. Студент Микола У. — неврівноважений, імпульсивний, Рвучкий у рухах, дратівливий юнак. Він відгукується на будь-які події у студентському житті, приймає їх близько до серця. До кінця дня, як правило, втомлюється і потребує тривалого відпо­чинку, але у потрібний момент активізується і стає впевненою в собі людиною. Долаючи невпевненість, часто виступає на фа­культетських зборах, підтримуючи, як правило, думку декана. У Миколи немає великих здібностей, але завдяки наполегливості він вчиться добре.

А Які властивості притаманні темпераменту цього студента? В чому полягають особливості прояву їх?

18.19. Вісім цуценят двох поносів у довільному порядку було поділено на дві групи. Цуценят однієї групи виховували на волі, а другої — в клітці, звідки їх не випускали навіть під час приби­рання. Через два роки дослідили особливості формування у цих собак умовних рефлексів. З'ясувалося, що практично всі собаки, виховані у неволі, виявляли пасивно-оборонний рефлекс (боя­гузливу поведінку), характерний для слабкої нервової системи. Лише одна тварина виявила властивості сильної нервової системи. У другій кількість і "сильних", і "слабких" собак була приблизно однаковою.

Який висновок випливає з цього дослідження? Що воно дає для Розуміння природи темпераменту людини?

18.20.К. Д Ушинський, характеризуючи стан проблеми темпе­раменту, зазначав: "Типи темпераменту, створені стародавніми, вражають своєю істиною; але так само, як і всі поетичні творін­ня, будучи прикладеними до дійсності, негайно потребують без­лічі винятків". І далі: "Щоб домогтися в темпераментах фактич­ної істини, слід було б відкрити фізичні причини їх, але зробити Це, незважаючи на всі спроби, досі не вдалося" [33, 441—442\. А Як можна оцінити це висловлювання з позицій сучасної психології темпераменту? Чи вже досягнута "фактична істина"? [З, 45-55; 17, 3-18, 254-276; 18, 95-129, 20, 183-186; 22, 365-366; 24, 394-395; 26, 156-165; 31, 166-185; 32, 145-146] 18.21. Уявіть, що до Вас звертається допитливий учень: "Люди, які мешкають у районах Землі, близьких до екватора, темпера­ментніші, ніж люди, що живуть у північних широтах. Письмен­ники, описуючи, наприклад, скандинавів, з одного боку, й іта­лійців, французів, з іншого, наділяють їх протилежними власти­востями темпераменту. Чи означає це, що темперамент людини залежить від її проживання у певному географічному поясі?" А Що Ви відповісте цьому учневі?

19.1. Від здібностей, як відомо, залежить успішність оволодін­ня людиною знаннями, вміннями, навичками в школі і вузі, рівень професійної майстерності. Слід було б очікувати, що і життєві успіхи будуть прямо залежати від здібностей. Проте досвідчені педагоги знають: далеко не всі здібні учні можуть похвалитися життєвими досягненнями, і навпаки, учні, які не відзначались великими здібностями, досягали неабияких життєвих висот.

А Чому так буває? Чому життєві успіхи людини не залежать без­посередньо від її здібностей?

19.6.В. А. Моцарт у 4 роки почав писати музику, у 8 — створив перші сонати і симфонії, в# 11 — оперу. /. Ю. Рєпін у 3 роки вирі­зував з паперу коників, а у 6 — малював фарбами. Досить рано прокинувся поетичний і малярський геній Т. Г. Шевченка. X. Ка-пабланка у 13 років став чемпіоном Куби, а свою першу шахову перемогу здобувшу 4 роки, через кілька годин після того, як поба­чив гру батька з сусідом. Т. Едісон почав своє винахідництво в 12 років, коли, розвозячи газети, організував у багажному вагоні ла­бораторію. У. Гамільтон у 12 років володів дванадцятьма мовами.

А Про що свідчать подібні факти?Як вони характеризують приро­ду здібностей?

 

19.11 Дослідник математичних здібностей В. А. Крутецький визнав, що "мозок деяких людей своєрідно орієнтований (на­строєний) на виділення з довколишнього світу подразників типу просторових і числових відношень і символів і на оптимальну роботу саме з такими подразниками". Тому "звичайним матема­тиком можна стати, видатним, талановитим математиком пот­рібно народитись" [54, 298\.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.