Здавалка
Главная | Обратная связь

Чи стосується цей висновок інших здібностей? Як він узгоджу-ється з розумінням природи здібностей?19.19. Дали вказівку - контролюйте не дотритння чесними один з одним: ваш геніїв — хіба не не тактика керівника? Могутність людського Розуму», моіГост?розвитку здібностей до рівня таланту" «і вислови пр^ю лоскочуть самолюбство. Ось я, наприюіа. Розумний від природи. А "дурень залишиться дурнем, хоч засип його зірками". "Ви не вірите людині, не вірите в и талант. У Цьому витоки вашого прагнення до жорстокості, дисципліни насильства Чи можна, дбаючи про всебічний розвиток особис­тості, розв'язувати цю задачу батогом? Розвиток і насильство. Чи можна пов'язати ці поняття? Талант - завжди любов до життя, до людей, до Батьківщини, гостре відчуття власної гідності.

Хто має рацію в цій дискусії? Які висновки випливають з її аналізу?

20.2. Давньогрецький філософ Теофраст (III ст. до н. є.) опи­сав характери своїх сучасників. Ось що він пише про безтак­тну людину: "До зайнятого... приходить за порадою і вриваєть­ся з натовпом бражників у дім своєї милої, коли та лежить у лихоманці. До вже потерпілого при поручительстві він зверта­ється з проханням бути його поручителем... На весіллі він по­чинає поносити жіночу стать. Людину, яка тільки-но прийшла додому стомлена, він запрошує на прогулянку. До того, хто продав що-небудь, він може привести покупця, який пропо­нує більш високу ціну. На зборах, коли всі вже знають і зрозу­міли суть справи, він встає і починає розповідати все спочат­ку... Коли раба карають ударами батога, він стоїть поряд і роз­повідає, між іншим, як у нього якийсь раб повісився після шмагання"

Які висновки випливають з цього опису? Чи залежить характер людини від історичного часу?

20.4.Ознаками характеру вважають: наявність властивостей, що відрізняють одну людину від іншої; їх стійкість; виявлення у вигляді своєрідної поведінки; зв'язок з інтелектом, емоціями, во­лею. Проте й особистість має суто індивідуальні і стійкі властивості інтелектуь зовнішній (та ж поведінка) і внутрішній (інте-' моцц, ВШМ)

Ці поняття описують у психології одну й ту к Ухильність? Чи можна обійтись якимось одним з них?

20.7. Група студентів мала схарактеризувати свого товариша,
використовуючи лише прислівники. В результаті було отримано
такий ряд слів: стриманий, серйозний, емоційно стійкий, сум­
лінний, ініціативний, чутливий, чуйний, творчий, активний.

А Які з цих слів описують характер, а які темперамент? Як це можна визначити?

20.8.Порушення дисципліни на уроці може бути прагненням учня спровокувати вчителя, наслідуванням однокласника, способом позбавитися втоми, бажанням привернути до себе увагу
тощо. При цьому загалом він може бути дисциплінованим уч­нем. Доброзичлива і гуманна людина може критично, а то й во роже ставитись до когось з довколишніх. Батько сімейства вдома може бути доброзичливою, чуйною людиною, яка охоче підкоря­ється дружині, а на роботі — суворим і вщіогливим керівником, непривітним з підлеглими.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.