Здавалка
Главная | Обратная связь

ДІЯ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ЛЮДИНУ 

Надмірне опромінення призводить до незворотних біохімічних процесів у організмі людини, що виражається в хронічній формі променевої хвороби.

Передвісниками такої хвороби є променеві катаракти і злоякісні пухлини.

В залежності від дози опромінення виділяється 4 ступені променевої хвороби.

 

Сту-пінь Доза опроміненя   Результат дії опромінення Прихований період дії   Термін лікування
  – до 25 бер 25-50 бер 50-100 бер Видимих порушень немає Зміни в складі крові Порушується працездатність   Не визначається Відбувається самолікування при відсутності радіації
І 100-200 бер Втрата працездатності 2-3 тижні Потребує медичного втручання
ІІ 200-400 бер Можливі смертельні наслідки до 1 тижня Стадіон. лікування 1,5 – 2 місяці
ІІІ 400-500 бер 50% смертельних наслідків 1-2 доби Стадіон. лікування 6 – 8 місяців
ІV 500-600 бер 100% смертельних наслідків декілька годин Постійне лікування
1000 бер Смерть під променем декілька хвилин Не виліковується

 

Виділяється три групи критичних органів людини, від ураження яких залежить ступінь променевої хвороби:

І група –все тіло, гонади, червоний кістковий мозок;

ІІ група –м’язи, печінка, легені, селезінка, нирки та інші;

ІІІ група –шкіра, кістки, гомілки, стегна.

Опромінення значно впливає на репродукційну функцію людини і залежить від її статі:

– для чоловіків: 10 бер – тимчасова стерильність;

200 бер – стійка стерильність;

– для жінок: 300 бер – призводить до безпліддя.

 

НОРМИ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

 

“Норми радіаційної безпеки України” (НРБУ- 97) поділяють населення на три категорії, які можуть зазнати опромінення:

категорія А –персонал, який безпосередньо працює з радіоактивними речовинами;

категорія Б –особи, які не працюють з радіоактивними речовинами, але за місцем роботи або проживання піддаються дії опромінення;

категорія В – інше населення України.

Для цих категорій введена система дозових меж опромінення:

Гранично допустима доза (ГДД) – це доза щорічного опромінення персоналу, яка протягом 50 років не викликає суттєвих змін у його здоров’ї;

Межа дози (МД) – це доза щорічного опромінення осіб категорії Б, яка протягом 70 років не приводить до суттєвих змін у їх здоров’ї;

Межа річного надходження (МРН) – це таке щорічне надходження радіонуклідів до організму людей категорії В, яке протягом 70 років може створити у критичному органі максимальну еквівалентну дозу опромінення.

 

Допустимі дози опромінення

Групи критичних органів ГДД (бер/рік) МД (бер/рік) МРН (бер/рік)
І група –все тіло, гонади, червоний кістковий мозок 0,5 0,5
ІІ група –м’язи, печінка, легені, селезінка, нирки та інші органи, що не входять до І і до ІІ категорій     1,5   1,5
ІІІ категорія –шкіра, кістки, гомілки, стопи. 3,0 3,0

 

Норми радіаційної безпеки

Категорія осіб День (мбер) Тиждень (мбер) Рік (бер)
А
Б 0,5
В Не вище категорії Б

 

Допустима разова доза опромінення:

– для чоловіків – 2,3 бер;

– для жінок – 1,3 бер.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.