Здавалка
Главная | Обратная связь

Заключне слово куратора.- Шановне зібрання! Урочиста година спілкування, що була присвячена Дню Соборності та Свободи України, добігла кінця. То ж візьмемося міцніше за руки, як у тому «живому ланцюзі», й доведемо усьому світові, що

Наша дума, наша пiсня не вмре, не загине.

От де, люди, наша слава - слава України!

Без золота, без каменю, без хитрої мови,

А голосна та правдива, як Господа слово!

Наша дума, наша пiсня не вмре, не загине.

От де, люди, наша слава - слава України! (українська народна пісня «Наша дума» на вірші Т. Шевченка (вірш «До Основ'яненка»)).

 

Запропонувати студентам список літератури для більш глибокого вивчення даної теми.

Список літератури

1. Адамов С.В. Соборність та регіональний розвиток у суспільно-політичному житті незалежної України [Текст] / Український історичний журнал, № 3. – К.: Редакція "УІЖ". — 2010. — С. 223 — 226

2. Андрусишин Б.І. Роль Центральної Ради в становленні незалежного професійного руху [Текст] // Нариси історії професійних спілок України: Наук. вид./ гол.ред. О.М.Стоян, кер.авт.кол. О.П.Реєнт. — К.: АПСВ, 2002. — С.116.

3. Бойко О.Д. Проблеми визначення кордонів України в період Центральної Ради (1917 -2918рр.) [Текст] / Український історичний журнал, № 1. — К.: Редакція "УІЖ". — 2008. — С. 31 — 46

4. Воронянський О.В. Мирний договір УНР у Брест-Литовську [Текст] / О.В. Воронянський // Історія України: навч. посіб. — Х.: Парус, 2005. — С.308.

5. Греченко В.А. Проголошення незалежності України [Текст] / В.А. Греченко // Історія України: Стародавня і середньовічна історія. Нова історія. Новітня історія: Модульний курс : навч. посіб. — Х.: Торсінг плюс, 2009. — С. 203.

6. Довідник з історії України (А -Я) [Текст]: посіб.для ЗОШ / за заг. ред. І.Підкови, Р.Шуста. — 2-ге вид., доп.і доопр. — К.: Генеза, 2001. — С. 979 — 980

7. Кормич Л.І. Боротьба за державність. Утворення української народної республіки (УНР) [Текст] / Л.І. Кормич, В.В.Багацький // Історія України: підруч. — 2-ге вид., перероб.і доп. — К.: Алерта, 2006. — С.299

8. Кульчицький В.С. Виникнення та діяльність Центральної Ради [Текст] / В.С.Кульчицький, Б.Й.Тищик // Історія держави і права України: підруч. — К.: ВД "Ін Юре", 2008. — С.255 — 281

9. Лазарович М.В. Четвертий Універсал Центральної Ради [Текст] / М.В. Лазарович // Історія України: навч. посіб. — К.: Знання, 2008. — С.339 — 340

10. Малий етнополітологічний словник [Текст]: навч. посіб. / О.В.Антонюк, В.І.Волобуєв, М.Ф.Головатий та ін. — К.: МАУП, 2005. — С. 236 — 237

11. Музиченко П.П. Загальний історичний огляд [Текст] / П.П. Музиченко // Історія держави і права України: навч. посіб. — 6-те вид., перероб.і доп. — К.: Знання, 2007. — С. 219 – 225

12. Остафійчук В.Ф. Утворення Центральної Ради. ЇЇ зовнішня та внутрішня політика [Текст] / В.Ф. Остафійчук // Історія України: Сучасне бачення: навч. посіб. — 3-тє вид., перероб.і доп. — К.: Знання, 2006. — С. 204 — 212

13. Політологічний енциклопедичний словник [Текст]: навч. посіб. — К.: Генеза, 1997. — С. 325 — 326

14. Світлична В.В. Проголошення незалежності УНР [Текст] / В.В.Світлична // Історія України: навч.посіб. — 4-е вид. — К.: Каравела, 2006. — С. 192 — 193

15. Світлична В.В. Проголошення незалежності УНР [Текст] / В.В. Світлична // Історія України: навч. посіб. — 4-те вид., випр.і доп. — Л.: «Новий Світ-2000», 2004. – С.148

16. Слюсаренко А.Г. Проголошення української народної республіки [Текст] / А.Г.Слюсаренко, В.І.Гусєв, В.М.Литвин // Новітня історія України (1900-2000): підруч. — 2-ге вид., перер. і доп. — К.: Вища школа, 2002. — С.185 — 191

17. Смолія В.А. Витоки і розвиток національно-демократичної революції в Україні [Текст] // Історія України ХХ — початку ХХІ століття: навч. посіб./ за заг.ред. В.А.Смолія. — К.: Знання, 2004. — С. 30 — 37

18. Українське державотворення: Невитребуваний потенціал [Текст]: cловник-довідник / за ред. О.М. Мироненка. — К.: Либідь, 1997. — С. 526 — 528

 

Укладено куратором групи 4 «А «Орловою Ю. В. з використанням Інтернет-ресурсів.

1. День Соборності України: історія виникнення традиції й свята http://upi.org.ua/publ/den_sobornosti_ukrajini_istorija_viniknennja_tradiciji_j_svjata/6-1-0-185

2. 22 січня – День Соборності України: історичний екскурсhttp://www.bukinfo.com.ua/show/news?lid=12925

3. «Дня Соборності та Свободи України» http://werchowzewosk1.at.ua/index/metodichni_rekomendaciji/0-44

4. День Соборності та Свободи України http://uk.wikipedia.org/wiki/День_Соборності_та_Свободи_України

5. ЄДНІСТЬ І СОБОРНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ http://www.brama.com/ua-consulate/press-release/sobornist%20zemel.htm

6. Ідея соборності України в поезії О. Олеся і Є. Маланюка http://history.sumynews.com/xx/1918-1920-velika-vitchiznyana-vijna-ukrajinskogo-narodu/item/358-ideia-sobornosti-ukrainy-v-poezii-o-olesia-i-ye-malaniuka.html

7. Ігор Калиниченко - молодий запорізький поет http://wiki.ciit.zp.ua/index.php/Ігор_Калиниченко_-_молодий_запорізький_поет

8. Украинская народная песня "Наша дума"http://mos-ukr-capella.ru/nasha-prn.php

9. День Соборності України: єднання чи вічна суперечка? http://ua.for-ua.com/comments/2012/01/20/150632.html

10. «Духовна єдність українського народу» http://www.socosvita.kiev.ua/node/1301©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.