Здавалка
Главная | Обратная связь

Розділ 3. Загальна характеристика романо-германськоі правової сім'ї§ 1 Особливості романо-германськоі правової сім'ї 47

§ 2 Основні етапи розвитку романо-германськоі

правової сім'ї 52

§ 3 Роль науки (університетів) у розвитку

романо-германського права 61

§ 4 Зв'язок романо-германськоі правової сім'ї

з римським правом 67

§ 5 Вплив канонічного права на формування

романо-германського права 74

§ 6 Поділ романо-германського права

на публічне і приватне право 78


Розділ 4. Джерела права романо-германської правової сім'ї

§ 1. Норми права в романо-германській сім'ї....... 81

§ 2. Джерела права в романо-германській сім'ї,

їх види............................................................... 84

§ 3. Нормативно-правові акти в романо-германській

сім'ї.................................................................... 88

§ 4. Закон як джерело права в романо-германській

сім'ї.................................................................... 91

§ 5. Загальні принципи в романо-германській

правовій сім'ї..................................................... 95

§ 6. Доктрина в романо-германській правовій сім'ї 98

§ 7. Звичай у системі джерел романо-германського

права................................................................ 101

§ 8. Судова практика в романо-германській правовій

сім'ї................................................................... 105

Розділ S. Загальна характеристика англо-американської правової сім'ї

§ 1. Особливості англо-американської

правової сім'ї........................................................................ 109

§ 2. Основні етапи розвитку англійської правової

системи.................................................................................. 115

§ 3. Виникнення та реформування загального права ... 118

§ 4. Загальне право: поняття та особливості...................... 126

§ 5. Право справедливості і його співвідношення

з загальним правом............................................................ 132

Розділ 6. Джерела права англо-американської

правової сім'ї

§ 1. Поняття та види джерел права

в англо-американській сім'ї.............................................. 140

§ 2. Прецедент як джерело права

в англо-американській сім'ї.............................................. 141

§ 3. Закон як джерело права

в англо-американській сім'ї.............................................. 150

§ 4. Делеговане законодавство

в англо-американській правовій сім'ї............................ 156

§ 5. Звичай в англо-американській правовій сім'ї.............. 160

§6. Інші джерела англо-американського права................. 164


Розділ 7. Правова система США

§ 1. Формування правової системи США............................ 167

§ 2. Сучасна правова система США..................................... 172

Розділ 8. Релігійні правові системи

§ 1. Загальна характеристика правових систем

релігійного типу.................................................................. 178

§ 2. Мусульманське (ісламське) право................................. 180

2.1. Загальна характеристика мусульманського права 180

2.2. Джерела мусульманського права......................... 188

2.3. Право сучасних мусульманських держав.......... 192

§ 3. Індуське право..................................................................... 197

3.1. Загальна характеристика індуського права .... 197

3.2. Джерела індуського права...................................... 202

3.3. Сучасне право Індії................................................... 206

§4. Іудейське (єврейське) право............................................. 210

4.1. Загальна характеристика іудейського права ..210

4.2. Джерела іудейського права.................................... 214

4.3. Сучасне право Ізраїлю........................... ,............... 219

§ 5. Канонічне право................................................................. 222

5.1. Загальна характеристика канонічного права .... 222

5.2. Джерела канонічного права................................... 229

5.3. Застосування канонічного права

в сучасному світі........................................................ 232

Розділ 9. Традиційні правові системи

§ 1. Загальна характеристика правових систем

традиційного типу.............................................................. 235

§ 2. Правові системи країн Далекого Сходу....................... 236

2.1. Правова система Китаю.......................................... 236

2.2. Правова система Японії.......................................... 243

§ 3. Правові системи держав Африки.................................... 252

Рекомендована література............................................................. 261


Навчальне видання

Порівняльне правознавство

Підручник

За редакцією кандидата юридичних наук;, доцента В. Д. Ткаченка

Редактор О. М. Уліщенко Комп'ютерна верстка і дизайн В. М. Зеленька©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.