Здавалка
Главная | Обратная связь

Поняття методології порівняльного правознавстваМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ТА ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА

 

Бисага Ю.М., Палінчак М.М., Сідак М.В., Рогач О.Я., Гарагонич О.В., Бєлов Д.М., Митровка Я.В.– Порівняльне правознавство – Посібник. – Ужгород, 2004. - 200 с.

 

Бисага Ю.М. -доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного права та порівняльного правознавства УжНУ, Заслужений юрист України;

Палінчак М.М. -доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства, директор Інституту державного управління та регіонального розвитку УжНУ;

Сідак М.В. - доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства УжНУ;

Рогач О.Я. - доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства УжНУ;

Гарагонич О.В. – доцент кафедри цивільного права УжНУ;

Бєлов Д.М. –ст. викладач кафедри конституційного права та порівняльного правознавства УжНУ;

Митровка Я.В. – викладач кафедри конституційного права та порівняльного правознавства

 

Світове співтовариство та держави визнають важливе значення загальноправових принципів та підтримують зближення різних правових систем. Зростає інтерес до вивчення та взаємного використання досвіду розвитку національних законодавств, обміну правовою інформацією та науковими ідеями. Все це обумовлює необхідність узагальнення та подальшого розвитку знань про порівняльне правознавство. Даний посібник є однією з перших спроб систематизації знань у даній галузі в українській правовій науці. Робота може бути корисна для навчальних цілей студентів та аспірантів. Крім того, матеріал, узагальнений у посібнику може бути використаний на практиці у законотворчій роботі.

Рекомендовано до друку на засіданні кафедри конституційного права та порівняльного правознавства, протокол № 3 від 29.11.2004

© Бисага Ю.М., Палінчак М.М., Сідак М.В., Рогач О.Я., Гарагонич О.В., Бєлов Д.М., Митровка Я.В. 2004
ЗМІСТ

 

Вступ

Розділ 1 Виникнення і розвиток ідей порівняльного правознавства

Історія розвитку порівняльного правознавства

Зародження і розвиток ідей порівняльного правознавства в давньому світі

Розвиток ідей порівняльного правознавства в середні віки

Сучасний етап розвитку порівняльного правознавства

Розділ 2 Порівняльне правознавство як наука та навчальна дисципліна

Поняття порівняльного правознавства

Об'єкт і предмет порівняльного правознавства

Структура порівняльного правознавства

Принципи порівняльного правознавства

Розділ 3 Роль порівняльного правознавства в житті суспільства

Основні цілі і функції порівняльного правознавства

Місце і роль порівняльного правознавства в системі юридичної освіти

Наукова значимість порівняльного правознавства

Практична значимість порівняльного правознавства

Розділ 4 Методологія порівняльного правознавства

Поняття методології порівняльного правознавства

Види порівняння©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.