Здавалка
Главная | Обратная связь

Міністерство освіти і науки УкраїниМіністерство освіти і науки України

Дніпропетровський транспортно –економічний коледж

«Основи правознавства»

Білет 1

1. Назвіть теорії походження держави.

2. Що спільного і відмінного у поняттях «державний суверенітет», «народний суверенітет»? Як ці поняття відображено у Декларації про державний суверенітет країни?

3. Що входить у поняття цивільно-правових відносин? Якою є їх структкра?

 

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський транспортно –економічний коледж

«Основи правознавства»

Білет 2

1. Назвіть основні теорії походження права.

2. Які юридичні властивості відрізняють Конституцію України від інших нормативних актів?

3. Охарактеризуйте поняття фізичної і юридичної особи.

 

 

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський транспортно –економічний коледж

«Основи правознавства»

Білет 3

1. В чому полягає специфіка поняття «державна влада»?

2. Якою є форма державного правління і форма державного устрою України?

3. Дайте загальну характеристику понять цивільної правоздатності і дієздатності.

 

 

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський транспортно –економічний коледж

«Основи правознавства»

Білет 4

1. Якими є ознаки дежави?

2. Які права і свободи людини та громадянина закріплює Конституція України? Назвіть основні конституційні обов’язки людини і громадянина.

3. Дайте поняття особистих немайнових праав громадян.

 

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський транспортно –економічний коледж

«Основи правознавства»

Білет 5

1. В чому полягають функції держави?

2. Назвіть форми безпосередньої демократії, закріплені Конституцією України.

3. Що таке право власності? Навзвіть його види.

 

 

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський транспортно –економічний коледж

«Основи правознавства»

Білет 6

1. Що входить у поняття «форми держави»?

2. Що входить у поняття громадянства України?

3. Що входить у поняття інтелектуальної власності?

 

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський транспортно –економічний коледж

«Основи правознавства»

Білет 7

1.Назвіть і охарактеризуйте види республіканської форми правління.

2. Яким є принцип розподілу державної влади згідно Конституції України?

3. Якими є види угод та договорів у цивільному праві?

 

 

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський транспортно –економічний коледж

«Основи правознавства»

Білет 8

1. Якими є основні риси демократичної держави?

2. Якими є повноваження Верховної Ради України?

3. В чому полягає відмінність спадкування за законом і за заповітом?

 

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський транспортно –економічний коледж

«Основи правознавства»

Білет 9

1. Що входить у поняття «політичний режим» і «державний режим»?

2. Яким статусом користуються народні депутати України?

3. Яким є порядок реалізації права громадян на житло згідно українського законодавства?

 

Міністерство освіти і науки України©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.