Здавалка
Главная | Обратная связь

Дніпропетровський транспортно –економічний коледж«Основи правознавства»

Білет 10

1. Назвіть основні ознаки тоталітаризму.

2. Охарактеризуйте правовий статус і повноваження Президента України.

3. Назвіть види житлового фонду України

 

 

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський транспортно –економічний коледж

«Основи правознавства»

Білет 11

1. Назвіть основні ознаки авторитарного політичного режиму.

2. Якими є склад і повноваження Кабінету Міністрів України?

3. Охарактеризуйте поняття шлюбу. Назвіть умови і порядок укладання шлюбу.

 

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський транспортно –економічний коледж

«Основи правознавства»

Білет 12

1. У чому полягає сутність демократичного політичного режиму?

2. Що входить у систему місцевих органів виконавчої влади?

3. Дайте визначення опіки і піклування.

 

 

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський транспортно –економічний коледж

«Основи правознавства»

Білет 13

1. Що входить у поняття права? Назвіть основні ознаки права.

2. Що входить у систему місцевого самоврядування в Україні?

3. Яким є порядок укладання трудового договору?

 

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський транспортно –економічний коледж

«Основи правознавства»

Білет 14

1. Що складає систему нормативно-правових актів України?

2. Охарактеризуйте систему і принципи функціонування судової влади в Україні

3. Назвіть визначені вітчизняним законодавством підстави для розірвання трудового договору?

 

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський транспортно –економічний коледж

«Основи правознавства»

Білет 15

1. Якими є функції права?

2. Що входить у систему судів загальної юрисдикції України?

3. Що входить у поняття «робочий час» і « час відпочинку»? Якими є їх співвідношення?

 


Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський транспортно –економічний коледж

«Основи правознавства»

Білет 16

1. Назвіть види джерел права.

2. Назвіть повноваження Конституційного Суду України.

3. Охарактеризуйте поняття «трудова дисципліна». Яким є порядок накладення дисциплінарних стягнень?

 

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський транспортно –економічний коледж

«Основи правознавства»

Білет 17

1. Що входить у поняття правовідносин ? Що складає структуру правовідносин?

2. Охарактеризуйте поняття правоохоронних органів. Що входить у систему правоохоронних органів України?

3. Що входить у поняття підприємницької діяльності?

 

 

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський транспортно –економічний коледж

«Основи правознавства»

Білет 18

1. Що входить у поняття правової держави? Назвіть основні ознаки правової держави.

2. Якими з конституційні повноваження органів прокуратури України?

3. Якими є екологічні права й обов’язки громадян в Україні?

 

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський транспортно –економічний коледж

«Основи правознавства»

Білет 19

1. Що входить у поняття юридичної відповідальності? Назвіть види юридичної відповідальності.

2. Охарактеризуйте принципи функціонування адвокатури України.

3. Яким чином українське законодавство охороняє право власності на землю?

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.