Здавалка
Главная | Обратная связь

Коротка характеристика напряму підготовкиПрограма

Фахових вступних випробувань

для осіб, які закінчили ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»

і претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною програмою

підготовки «Бакалавр» за напрямом підготовки

6.030507 «Маркетинг»

 

Львів-2013


Вступ

Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили ВНЗ І-II рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 6.030507 «Маркетинг» і бажають навчатися за скороченими термінами підготовки бакалаврів.

Коротка характеристика напряму підготовки

Фахівці з маркетингу, призначені для роботи на посаді економіста у виробничих, торговельних і фінансових підприємств і організацій і здатні виконувати дослідження внутрішнього і зовнішнього ринку товарів і послуг, контролінг, розробляти маркетингову політику комунікацій, товарну і цінову політику, проводити сегментування товарних ринків, мають можливість навчитися швидко адаптуватися у сфері конкретної діяльності на виробництві, ефективно реалізувати набуті знання і навички в практиці господарської діяльності підприємств і виконувати управлінські функції інноваційно-пошукового характеру.

Випускник бакалаврату призначений для роботи на підприємствах усіх форм власності, різного профілю та рівня, в проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах на посадах вищого та середнього управлінського персоналу, зокрема, у таких підрозділах та відділах:

· маркетингу;   · інформаційного забезпечення;
· постачання;   · збуту;
· виробництва;   · міжнародних зв’язків;
· планово-економічного;   · контролю якості та в інших підрозділах.
· маркетингових досліджень;    

Фахівці даного профілю, спеціалізуючись в сфері маркетингу, займаються широким колом питань, а саме:

· управляють процесами збуту споживчих та промислових товарів;

· здійснюють маркетингові дослідження вітчизняного та закордонних товарних ринків;

· організовують маркетингову інформаційну систему;

· організовують пошук ділових партнерів бізнесу в європейському економічному середовищі;

· організовують електронну комерцію;

· здійснюють маркетинговий перспективний аналіз;

· проводять сегментацію товарних ринків, покупців та позиціювання товару;

· проектують розвиток каналів дистрибуції;

· здійснюють комп’ютерну обробку маркетингової інформації.

Вступне випробовування включає тестові завдання першого та другого рівнів складності з дисциплін фахового спрямування.

Кожне завдання містить п’ять варіантів відповідей, серед яких лише одна правильна. Варіант правильної відповіді вступник заносить в талон відповідей.

За результатами вступного випробовування виводиться сумарна кількість балів, на підставі якої фахова атестаційна комісія приймає рішення про участь у конкурсі та рекомендацію для зарахування до інституту. Кількість місць для зарахування на навчання визначається ліцензованим обсягом.

Зарахування вступників на навчання здійснює Приймальна комісія університету.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.