Здавалка
Главная | Обратная связь

Які з названих методів відносяться до загальнонаукових?2.1.1. Аналіз.

2.1.2. Метод документальної перевірки;

2.1.3. Сканування;

2.1.4. Метод вибіркової перевірки;

3. Аудиторський ризик (АР) визначається за формулою:

3.1.1. АР = Властивий ризик * Ризик контролю * Ризик не виявлення;

3.1.2. АР = Властивий ризик / Ризик контролю;

3.1.3. АР = Ризик контролю * Ризик не виявлення / Властивий ризик;

3.1.4. АР = Властивий ризик * Ризик контролю / Ризик не виявлення.

4. Аудиторські комп’ютерні засоби охоплюють:

4.1.1. Технічне, інформаційне і програмне забезпечення.

4.1.2. Тільки технічне забезпечення;

4.1.3. Тільки програмне забезпечення;

4.1.4. Тільки інформаційне забезпечення;

5. Для того, щоб запланувати процедури перевірки товарно-матеріальних запасів, аудитор визначає:

5.1.1. Все перелічене.

5.1.2. Особливості систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю;

5.1.3. Ризики і рівень суттєвості та необхідність залучення експертів;

5.1.4. Адекватність затвердженого порядку і інструкцій по проведенню інвентаризації;

 

6. Метою завдання з огляду фінансових звітів є:

6.1.1. Надання аудиторові можливості на основі процедур, які не дають усіх свідчень, що їх вимагала би аудиторська перевірка, констатувати, чи привернув увагу аудитора будь-який факт, що дає йому підстави вважати, що фінансові звіти не складені в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності;

6.1.2. Наданні аудиторові можливості висловити думку про те, чи складені фінансові звіти в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності;

6.1.3. Наданні аудиторові можливості висловити думку щодо відповідності фінансової звітності правилам і вимогам стандартів обліку;

6.1.4. Все перелічене.

 

7. За галузями діяльності суб’єкта перевірки аудит поділяється на:

7.1.1. Банківський.

7.1.2. Фінансової звітності;

7.1.3. Одно предметний;

7.1.4. Загальний.

 

8. Аудитор здійснює оцінку величини аудиторського ризику:

8.1.1. На початковій стадії аудиторської перевірки;

8.1.2. До моменту складання договору на аудиторську перевірку;

8.1.3. На стадії дослідження;

8.1.4. На завершальній стадії.

 

9. Аудиторські процедури включаються:

9.1.1. У програму аудиторської перевірки;

9.1.2. У загальний план аудиторської перевірки;

9.1.3. У робочий план аудиторської перевірки;

9.1.4. У висновки аудиторської перевірки.

 

10. Метою аудиту установчих документів є:

10.1.1. Підтвердження законних основ діяльності суб’єкта господарювання протягом усього періоду його діяльності від моменту реєстрації до ліквідації чи реорганізації;

10.1.2. Запобігання банкрутству;

10.1.3. Перевірка їх наявності та правильності оформлення;

10.1.4. Ознайомлення з бізнесом клієнта.

 

11. Аудит в Україні вперше започатковано:

11.1.1. У 80-их роках ХХ століття.

11.1.2. У кінці ХІХ століття;

11.1.3. На початку ХХ століття;

11.1.4. У 70-их роках ХХ століття;

 

12. За кількісним складом вибірка поділяється на:

12.1.1. Звичайну;

12.1.2. Повторну;

12.1.3. Без повторну;

12.1.4. Первинну.

 

13. Ризик контролю це:

13.1.1. Ризик того, що викривленню залишків на рахунках (або класу операцій), які могли б виникнути і бути істотними, не можна буде своєчасно запобігти за допомогою системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю;

13.1.2. Ризик викривлення залишку на рахунку (або класу операцій), який може бути істотним, окремо або разом з використанням залишків на інших рахунках (або класу операцій) якщо припустити відсутність відповідних заходів внутрішнього контролю;

13.1.3. Міра готовності аудитора визначити, що фінансова звітність може містити істотні помилки після того, як аудит завершено і висловлено позитивну думку без зауважень;

13.1.4. Ризик того, що аудиторські процедури по суті не виявлять викривлення залишку на рахунках (або класу операцій), які можуть бути істотними, окремо або разом з викривленням на інших на рахунках (або класу операцій).

14. Доцільним є прийняття рішення про використання АКЗ:

14.1.1. На початковій стадії аудиторського процесу;

14.1.2. На дослідній стадії аудиту;

14.1.3. На завершальній стадії;

14.1.4. Все перелічене.

 

15. Відповідно до МСА 500 «Аудиторські докази» для одержання доказів щодо підтвердження точності відображення операцій на рахунках обліку використовуються спеціальні прийоми:

15.1.1. Підрахунок;

15.1.2. Інспекція;

15.1.3. Нагляд;

15.1.4. Аналітичні процедури.

 

16. Які з названих прийомів відносяться до методу аудиту:

16.1.1. Опитування.

16.1.2. Індукція;

16.1.3. Дедукція;

16.1.4. Синтез;

 

17. Стосовно аудиту термін «стандарт» означає:

17.1.1. Документально оформлені правила, дотримання яких забезпечує відповідний рівень якості аудиту і супутніх йому послуг;

17.1.2. Звичайний порядок дії аудитора;

17.1.3. Рекомендації, дотримання яких є необов’язковим;

17.1.4. Все перелічене.

 

18. Внутрішній контроль це:

18.1.1. Правила та процедури, запроваджені керівником підприємства;

18.1.2. Правила та процедури незалежного контролю;

18.1.3. Правила та процедури внутрішнього аудиту;

18.1.4. Інвентаризація.

 

19. Аудиторські тести складають :

19.1.1. Аудитори;

19.1.2. Запрошені експерти;

19.1.3. Керівник підприємства;

19.1.4. Головний бухгалтер.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.