Здавалка
Главная | Обратная связь

Які складові соціального захисту населення?г) всі відповіді вірні.

Які види пенсії отримують громадяни України згідно діючого законодавства?

г) всі відповіді вірні.

8. До соціально-культурних установ належать:

г) установи освіти.

Які виробничі показники покладено в основу при визначенні обсягу бюджетних коштів для фінансування загальноосвітніх шкіл?

г) середньорічна кількість класів і учнів.

10. Ставка заробітної плати вчителя залежить від:

а) освіти і кваліфікаційної категорії;

 

 

ВАРІАНТ №19

І рівень

Дати відповідь на тестові завдання:

1. Як обчислити ФЗП за ведення аудиторних занять в загальноосвітній школі?

а) середню кількість педагогічних ставок на кожну групу класів помножити на середньорічну кількість класів, помножити на середній розмір зарплати, помножити на 12 місяців;

б) середню кількість педагогічних ставок на кожну групу класів помножити на середньорічну кількість класів, помножити на 12 місяців;

в) середню кількість педагогічних ставок на кожну групу класів помножити на середній розмір зарплати, помножити на 12 місяців;

г) середню кількість педагогічних ставок на кожну групу класів помножити на середньорічну кількість класів, помножити на середній розмір зарплати.

2. Які основні показники використовуються для визначення обсягу бюджетних коштів для утримання амбулаторно-поліклінічних установ?

а) кількість ліжок;

б) кількість лікарських посад;

в) кількість лікарських відвідувань;

г) кількість установ.

3. Які фактори впливають на ставку заробітної плати лікаря?

а) кількість відпрацьованих днів;

б) кваліфікаційна категорія;

в) кількість хворих та складність роботи;

г) кількість ліжок.

4. Які фактори впливають на ставку заробітної плати викладача вищого навчального закладу?

а) кількість відпрацьованих днів;

б) кваліфікаційна категорія;

в) посада, яку займає викладач і науковий ступень;

г) науковий ступень.

5. Як обчислити обсяг стипендіального фонду вищого навчального закладу?

а) загальна кількість студентів помножити на середній розмір стипендії;

б) середньорічну кількість студентів помножити на середній розмір стипендії;

в) середньорічну кількість студентів помножити на відсоток студентів, що отримують стипендію, та помножити на середній розмір стипендії;

г) середньорічну кількість студентів помножити на відсоток студентів, що отримують стипендію, помножити на середній розмір стипендії та помножити на 12 місяців.

6. Видатки на обслуговування державного боргу включають до наступної групи видатків Державного бюджету:

а) видатки на галузі економіки;

б) видатки на загальнодержавні функції;

в) видатки на соціально-культурну сферу;

г) видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення.

7. За структурою державний борг поділяється на:

а) основний і поточний борг;

б) внутрішній та зовнішній борг;

в) номінальний і реальний борг;

г) всі відповіді вірні.

8. Зміна дохідності позики – це..

а) уніфікація;

б) конверсія;

в) консолідація;

г) анулювання боргу.

9. Сукупність державного та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного та адміністративно - територіальних устроїв і врегульована нормами права – це :

а) бюджетний устрій;

б) бюджетний процес;

в) державний бюджет;

г) бюджетна система.

10. Які основні етапи управління державним боргом?

а) залучення коштів;

б) розміщення запозичених коштів;

в) повернення боргу і виплата відсотків;

г) всі відповіді вірні.

ВАРІАНТ №20

І рівень

Дати відповідь на тестові завдання:

1. Бюджетні асигнування - це:

б) повноваження розпорядника бюджетних коштів, надане відповідно до бюджетного призначення, на взяття бюджетного зобов'язання та здійснення платежів, яке має кількісні, часові та цільові обмеження;

2. Які складові соціального захисту населення?

г) всі відповіді вірні.

3. Які види кошторисів складає бюджетна установа щорічно?

а) індивідуальні;

4. Які основні виробничі показники використовуються при плануванні витрат на утримання дитячого дошкільного закладу?

г) кількість груп і дітей у ДДУ.

5. Які основні оперативно-сітьові показники використовуються при плануванні витрат на утримання вищого навчального закладу?

г) середньорічна кількість студентів.

6.Управління державним боргом – це …

а) сукупність заходів держави з виплати процентних доходів кредиторам та погашення позик;

7.Скільки принципів побудови бюджетної системи покладено:

а) одинадцять;

8. Які існують категорії визначення бюджету:

г) всі відповіді вірні.

9. Бюджетна класифікація видатків містить:

г) функціональну, економічну, відомчу та програмну класифікацію видатків.

10. Які види бюджетного дефіциту характерні для України

г) всі відповіді вірні.

ВАРІАНТ №21

І рівень

Дати відповідь на тестові завдання:

1. Об’єднання кількох позик в одну – це..

а) уніфікація;

2. Які видатки згідно з бюджетною класифікацією належать до видатків на загальнодержавні функції?

а) економічна допомога зарубіжним країнам та фундаментальні дослідження;

б) вищі органи державного управління, місцевої влади, фінансова та зовнішньополітична діяльність;

в) обслуговування боргу та між бюджетні трансферти;©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.