Здавалка
Главная | Обратная связь

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИНАКАЗ

М. Київ

Грудня 2005 р. № 767

 

Про затвердження умов проведення

всеукраїнського конкурсу «Кращий

працівник психологічної служби системи освіти»

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 12.05. 2004 р. № 386 «Про виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України» з питання «Про стан і перспективи розвитку психологічної служби системи освіти України» та з метою удосконалення фахової майстерності практичних психологів та соціальних педагогів, популяризації психолого-педагогічних здобутків,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити умови проведення всеукраїнського конкурсу «Кращий працівник психологічної служби системи освіти» (додається).

2. Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій вжити організаційних заходів для щорічного проведення першого і другого туру всеукраїнського конкурсу «Кращий працівник психологічної служби системи освіти».

3. Директору Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи (Панок В.Г.) щороку до 1 жовтня представляти на затвердження Міністерству освіти і науки України склад центрального оргкомітету конкурсу та фахових журі.

4. Перший всеукраїнський конкурс «Кращий працівник психологічної служби системи освіти» провести у 2006-2007 навчальному році.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра Жебровського Б.М.

 

Міністр С.М. Ніколаєнко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства

освіти і науки України

від 27.12.2005 р. № 767

 

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ

всеукраїнського конкурсу «Кращий працівник

психологічної служби системи освіти»

1. Всеукраїнський конкурс «Кращий працівник психологічної служби системи освіти» є одним із заходів реалізації Державної національної програми «Освіта» («Україна XXI століття») і проводиться відповідно до Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.1995 р. № 638 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 900 від 14.09.2005 р.) з метою виявлення і підтримання творчої праці практичних психологів та соціальних педагогів, підвищення їхньої професійної майстерності, популяризації психолого-педагогічних здобутків.

Конкурс проводиться за двома фахами: «практичний психолог року» та «соціальний педагог року».

Завданнями конкурсу є:

- піднесення ролі практичного психолога та соціального педагога у навчальних закладах і підвищення престижності цих професій;

- привернення уваги громадськості, органів влади до проблем освіти та психологічної служби зокрема;

- сприяння творчим психолого-педагогічним пошукам, удосконаленню фахової майстерності працівників психологічної служби;

- поширення передового психолого-педагогічного досвіду;

- забезпечення незалежної експертної оцінки педагогічної діяльності практичних психологів та соціальних педагогів.

2. Всеукраїнський конкурс «Кращий працівник психологічної служби системи освіти» проводить Міністерство освіти і науки України разом з Академією педагогічних наук України, Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи, Товариством психологів України.

Міністерство освіти і науки України за поданням зазначених організацій затверджує щороку до 1 жовтня склад центрального оргкомітету конкурсу та фахові журі.

3. Центральний оргкомітет конкурсу визначає фах, з якого проводиться конкурс у поточному навчальному році, встановлює критерії відбору поданих на конкурс матеріалів, умови та порядок проведення заключної частини конкурсу і не пізніше як за місяць до початку першого туру забезпечує їх доведення до відома психолого-педагогічної громадськості.

4. Всеукраїнський конкурс «Кращий працівник психологічної служби системи освіти» проводиться щороку у три тури:

 

перший районний (міський) грудень
другий республіканський в Автономні Республіці Крим, обласний, Київський та Севастопольський міські лютий
третій заключний, проводиться поетапно: відбірковий фінальний   березень квітень

 

Кожен тур конкурсу складається з двох етапів: -

заочний - аналіз творчих робіт учасників, вивчення матеріалів з досвіду роботи, аналіз супровідних документів та ін.;

очний - проведення конкурсів, демонстрація прийомів роботи, анкетування тощо.

5. Для проведення першого і другого туру утворюються на місцях оргкомітети конкурсу і журі з кожного фаху.

Склад районного (міського) оргкомітету конкурсу і журі затверджується районним (міським) відділом (управлінням) освіти за поданням районного (міського) центру практичної психології і соціальної роботи або методиста, який відповідає за психологічну службу, відповідного методичного кабінету та фахових асоціацій практичних психологів та
соціальних педагогів (за їх наявності).

Склад оргкомітету і журі конкурсу в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві і Севастополі затверджується відповідним органом управління освітою за поданням регіонального центру практичної психології і соціальної роботи та фахових асоціацій працівників психологічної служби (за їх наявності).

6. Всеукраїнський конкурс «Кращий працівник психологічної служби системи освіти» проводиться на добровільних засадах. У конкурсі беруть участь практичні психологи, соціальні педагоги дошкільних загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів, а також методисти центрів практичної психології і соціальної роботи за основним місцем роботи, які мають стаж роботи за фахом не менше 5 років.

7. Для участі в конкурсі претендент подає районному (міському) оргкомітету такі матеріали:

заяву про бажання брати участь у конкурсі «Кращий працівник психологічної служби системи освіти»;

резюме з указанням освіти, закладу, який закінчив, стажу і місць роботи, іншою доцільною інформацією;

опис власного досвіду, що розкриває оригінальність психолого-педагогічних ідей, методів, технологій; аналіз результатів праці тощо.

За бажанням претендент може подати оргкомітету й інші матеріали (в тому числі відгуки наукових установ, фахових асоціацій тощо), що глибше розкривають його творчі здобутки.

8. До участі в кожному наступному турі допускаються переможці попереднього туру з кожного фаху, на яких оргкомітет подає матеріали, перелічені в пункті 7 цього Положення.

Якщо перший чи другий тур в окремих регіонах не проводився, бажаючі взяти участь у третьому турі можуть надіслати до центрального оргкомітету матеріали, зазначені у пункті 7 цього Положення.

9. Центральний оргкомітет конкурсу приймає заяви з необхідними матеріалами з 1 до 10 березня поточного року.

За результатами відбіркового етапу претендентам надсилаються запрошення для подальшої участі в конкурсі. Фінальний етап третього туру конкурсу проводиться у другій половині квітня поточного року.

10. На відбірковому етапі третього туру визначаються учасники фінального етапу конкурсу (не більш, як 12 осіб з кожного фаху).

На фінальному етапі третього туру визначаються переможець та лауреати конкурсу з кожного фаху.

10.1. На підставі висновків фахових журі центральний оргкомітет в установленому порядку вносить пропозиції щодо нагородження переможців конкурсу нагрудними знаками Міністерства освіти і науки України (наказ від 11. 07. 2005 р. № 402 «Про затвердження положень про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України»).

10.2. Переможці конкурсу нагороджуються грошовими преміями кожний у розмірі 5 тис. грн.; лауреати, які посіли друге та третє місця з кожного фаху, - по 3 і 2 тис. грн. відповідно.

10.3. Переможці, лауреати та учасники третього туру конкурсу нагороджуються дипломами, цінними подарунками центрального оргкомітету у межах встановленого кошторису, а також можуть бути представлені до державних нагород і відомчих заохочувальних відзнак.

11. Фінансові витрати на підготовку і проведення першого і другого туру всеукраїнського конкурсу «Кращий працівник психологічної служби системи освіти» проводяться за рахунок місцевих бюджетів, на організацію третього туру і забезпечення нагородження його переможців – за рахунок асигнувань Державного бюджету.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.