Здавалка
Главная | Обратная связь

Якщо відпадуть причини, які перешкоджали належному вихованню дитини її батьками, суд за заявою батьків може постановити рішення про повернення їм дитини.4. При задоволенні позову про відібрання дитини від матері, батька без позбавлення їх батьківських прав суд вирішує питання про стягнення з них аліментів на дитину.

346. Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим за: ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку

 

347. Контроль за цільовим використанням аліментів здійснюється: органом опіки та піклування

 

348. Форма заяви жінки та чоловіка, що не перебувають у шлюбі між собою про визнання його батьком дитини, якщо така заява надсилається поштою: нотаріально засвідчена.

 

349. У разі оспорювання жінкою батьківства свого чоловіка, її вимога про виключення запису про її чоловіка як батька дитини з актового запису про народження дитини може бути задоволена у разі: подання іншою особою заяви про своє батьківство.

 

350. У разі розірвання шлюбу, той з батьків, хто проживатиме окремо від дитини: зобов'язаний брати участь у її вихованні і має право на особисте спілкування з нею.

 

351. Батьки мають право залишити дитину в пологовому будинку або іншому закладі охорони здоров'я: якщо вона має істотні вади фізичного і (або) психічного розвитку, а також за наявності інших обставин, що мають істотне значення.

352. Місце проживання дитини визначається: визначається за згодою батьків.

 

353. Якщо батьки проживають окремо, місце проживання дитини визначається нею самою після досягнення дитиною: чотирнадцяти років

 

354. У виняткових випадках, при безпосередній загрозі для життя або здоров'я дитини, орган опіки та піклування або прокурор мають право постановити рішення про негайне відібрання дитини від батьків та звернутися до суду з позовом про позбавлення батьків чи одного з них батьківських прав або про відібрання дитини від матері, батька без позбавлення батьківських прав: З таким позовом до суду має право звернутися прокурор. При винесенні рішення про відібрання дитини без позбавлення батьківських прав суд не встановлює конкретних строків цього обмеження прав батьків. Якщо відпадуть причини, які перешкоджали належному вихованню дитини її батьками, суд за заявою батьків може постановити рішення про повернення їм дитини.

 

355. Право на звернення до суду з позовом про відібрання дитини від матері, батька без позбавлення батьківських прав мають: один з батьків, опікун, піклувальник, особа, в сім'ї якої проживає дитина, заклад охорони здоров'я, навчальний або інший дитячий заклад, в якому вона перебуває, орган опіки та піклування, прокурор, а також сама дитина, яка досягла чотирнадцяти років.

 

356. При вирішенні спору між батьками і малолітніми, неповнолітніми дітьми, які спільно проживають, щодо належності їм майна вважається, що воно:є власністю батьків.

 

357. Майно, придбане батьками або одним з них для забезпечення розвитку, навчання та виховання дитини є власністю: дитини.

 

358. Правовими наслідками позбавлення особи батьківських прав є те, що вона (відмітити зайве):

1) втрачає особисті немайнові права щодо дитини та звільняється від обов'язків щодо її виховання;

2) перестає бути законним представником дитини;

3) втрачає права на пільги та державну допомогу, що надаються сім'ям з дітьми;

4) не може бути усиновлювачем, опікуном та піклувальником;

5) не може одержати в майбутньому тих майнових прав, пов'язаних із батьківством, які вона могла б мати у разі своєї непрацездатності (право на утримання від дитини, право на пенсію та відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, право на спадкування);

6) втрачає інші права, засновані на спорідненості з дитиною.

 

359. У разі нецільового використання аліментів, платник має право звернутися до суду з позовом про: зменшення розміру аліментів або про внесення частини аліментів на особистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України.

 

360. Батьки за рішенням суду можуть бути звільнені від обов'язку утримувати дитину, якщо: дохід дитини набагато перевищує дохід кожного з них і забезпечує повністю її потреби.

 

361. Форма договору про припинення права на аліменти для дитини у звязку з передачею права власності на нерухоме майно: Такий договір нотаріально посвідчується і підлягає державній реєстрації.

 

362. Форма договору між подружжям про розмір аліментів на дитину: укладається в письмовій формі і повинен бути нотаріально посвідчений

363. Якщо дитина народилася до спливу 10 місяців від дня припинення шлюбу, але після реєстрації повторного шлюбу її матері з іншим чоловіком, батьківство попереднього чоловіка визнається:недійсним. Вважається, що батьком дитини є чоловік її матері у повторному шлюбі.

 

364. У разі визначення походження дитини від батька за заявою жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою, така заява подається до державного органу РАЦС: як до, так і після народження дитини

 

365. При визначенні походження дитини від батька за заявою чоловіка, що не перебуває у шлюбі з матір’ю дитини, така заява приймається державним органом РАЦС за умови, що запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень було зроблено: за прізвищем та громадянством матері, а ім’я та по батькові батька дитини записуються за її вказівкою.

 

366. Заява про встановлення факту батьківства може бути подана наступними особами (відмітити зайве): матір'ю, опікуном, піклувальником дитини, особою, яка утримує та виховує дитину, а також самою дитиною, яка досягла повноліття.

Позов про визнання батьківства може бути пред'явлений особою, яка вважає себе батьком дитини.

367. У разі встановлення факту батьківства за рішенням суду, право на подання заяви мають наступні особи: те саме, що в 366??

 

368. Оспорювання батьківства неможливе у разі (відмітити зайве): смерті дитини

 

369. У разі визнання батьківства за рішенням суду, право на пред’явлення позову мають наступні особи (відмітити зайве): Позов про визнання батьківства може бути пред'явлений матір'ю, опікуном, піклувальником дитини, особою, яка утримує та виховує дитину, а також самою дитиною, яка досягла повноліття.

Позов про визнання батьківства може бути пред'явлений особою, яка вважає себе батьком дитини.

370. У разі визнання батьківства за рішенням суду, право на пред’явлення позову мають наступні особи: те саме, що в 369

 

371. Позов про визнання батьківства приймається судом, якщо запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень вчинено: При народженні дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі, у випадках, коли немає спільної заяви батьків, заяви батька або рішення суду, запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини записуються за її вказівкою.

У разі смерті матері, а також за неможливості встановити місце її проживання чи перебування запис про матір та батька дитини провадиться відповідно до цієї статті, за заявою родичів, інших осіб або уповноваженого представника закладу охорони здоров'я, в якому народилася дитина.

 

372. Батьки зобов’язані зареєструвати народження дитини в державному органі РАЦСу: невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини

 

373. Дозвіл органу опіки та піклування на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини надається у разі гарантування: збереження права дитини на житло.

 

374. У разі, якщо батько змінив своє ім'я, згода дитини на зміну її по-батькові потрібна, після досягнення нею: чотирнадцяти років

 

375. Дитина має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів безпосередньо до суду, якщо вона досягла: чотирнадцяти років

 

376. Якщо місцепроживання батьків невідоме, вони ухиляються від сплати аліментів або не мають можливості утримувати дитину, їй призначається державна допомога, розмір якої не може бути менший за:ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

 

377. За загальним правилом, стягнення заборгованості за аліментами: Аліменти можуть бути стягнуті за виконавчим листом за минулий час, але не більш як за три роки, що передували пред'явленню виконавчого листа до виконання.

 

378. Оспорювання материнства не допускається у випадках: коли дитина була народжена сурогатною матір'ю або дитина була народжена дружиною після перенесення в її організм ембріона людини, зачатого її чоловіком та іншою жінкою в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій.

 

379. Презумпція батьківства не поширюється на: дитину, яка була народжена до реєстрації шлюбу, навіть якщо батьком дитини є нинішній чоловік матері.

380. Подружжя, мають право подати до органу державної реєстрації актів цивільного стану спільну заяву про невизнання чоловіка батьком дитини. Така вимога може бути задоволена лише у разі: подання іншою особою та матір'ю дитини заяви про визнання батьківства.

381. Сімейний кодекс України не передбачає застосування допоміжної репродуктивної технології: ПЕРЕДБАЧАЄ

У разі народження дружиною дитини, зачатої в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, здійснених за письмовою згодою її чоловіка, він записується батьком дитини.

У разі перенесення в організм іншої жінки ембріона людини, зачатого подружжям (чоловіком та жінкою) в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, батьками дитини є подружжя.

Подружжя визнається батьками дитини, народженої дружиною після перенесення в її організм ембріона людини, зачатого її чоловіком та іншою жінкою в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій.

 

382. Якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від батька визначається:

1) за заявою матері та батька дитини;

3) за рішенням суду.

 

383. Чи має право оспорити своє батьківство особа, яка записана батьком дитини: Особа, яка записана батьком дитини відповідно до статей 122, 124, 126 і 127 цього Кодексу, має право оспорити своє батьківство, пред'явивши позов про виключення запису про нього як батька з актового запису про народження дитини.

384. Вимога матері (Марії) про виключення запису про її чоловіка (Івана) як батька дитини з актового запису про народження дитини може бути задоволена лише у разі: подання іншою особою заяви про своє батьківство.

 

385. Реєстрація народження дитини засвідчується: Свідоцтвом про народження.

386. Не є обов’язком батьків щодо виховання та розвитку дитини:

1.Батьки зобов'язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім'ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини.

2. Батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.

3. Батьки зобов'язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя.

4. Батьки зобов'язані поважати дитину.

 

387. Назвіть право батьків щодо виховання дитини:

1. Батьки мають переважне право перед іншими особами на особисте виховання дитини.

2. Батьки мають право залучати до виховання дитини інших осіб, передавати її на виховання фізичним та юридичним особам.

3. Батьки мають право обирати форми та методи виховання, крім тих, які суперечать закону, моральним засадам суспільства.

 

388. Чи мають право батьки відмовитись від дитини:так, може буим відмова батьків забрати дитину з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я без поважних причин і невиявлення протягом 6 місяців щодо неї батьківського піклування.

 

389. Спори щодо участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї вирішуються: судом

 

390. Під час вирішення спору щодо участі одного з батьків у вихованні дитини не береться до уваги: ставлення батьків до виконання своїх обов'язків, особиста прихильність дитини до кожного з них, вік дитини, стан її здоров'я та інші обставини, що мають істотне значення, в тому числі стан психічного здоров'я одного з батьків, зловживання ним алкогольними напоями або наркотичними засобами.

 

391. Під час вирішення спору щодо місця проживання малолітньої дитини не беруться до уваги: БЕРЕТЬСЯ

ставлення батьків до виконання своїх батьківських обов'язків, особиста прихильність дитини до кожного з них, вік дитини, стан її здоров'я та інші обставини, що мають істотне значення.

 

392. Орган опіки та піклування або суд можуть передати дитину для проживання з тим із батьків: НЕ МОЖУТЬ

хто не має самостійного доходу, зловживає спиртними напоями або наркотичними засобами, своєю аморальною поведінкою може зашкодити розвиткові дитини.

 

393. Не є особистими немайновими правами батьків: Є

Рівність прав та обов'язків батьків щодо дитини Рівність прав та обов'язків дітей щодо батьків Обов'язок батьків забрати дитину з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я Обов'язок батьків зареєструвати народження дитини в державному органі реєстрації актів цивільного стану Визначення прізвища дитини Визначення імені дитини Визначення по батькові дитини Зміна прізвища дитини її батьками Зміна по батькові дитини . Обов'язки батьків щодо виховання та розвитку дитини Права батьків щодо виховання дитини . Забезпечення права дитини на належне батьківське виховання . Права батьків та дитини на спілкування Права батьків по захисту дитини

394. Особистим немайновим обов’язком батьків не є: те саме, що в 393

 

395. Який обов’язок дитини закріплений у СК України: Обов'язок повнолітніх дочки, сина утримувати батьків та його виконання

 

 

396. Батьки зобов'язані утримувати дитину:до досягнення нею повноліття

 

397. Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме призначається у розмірі: 30 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого законом для дитини відповідного віку.

 

398. Тимчасова державна допомога призначається дітям, батьки яких: рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків не виконується у зв'язку з ухиленням від сплати аліментів або відсутністю у боржника коштів та іншого майна, на які за законом може бути звернено стягнення; стосовно одного з батьків здійснюється кримінальне провадження або він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, якого визнано в установленому порядку недієздатним, а також перебуває на строковій військовій службі; місце проживання (перебування) одного з батьків не

Встановлено.

399. Додаткові витрати на дитину - це витрати: не є додатковим стягненням коштів на утримання дитини. Аліменти необхідні, щоб забезпечити нормальні матеріальні умови для життя дитини. В окремих випадках за наявності особливих обставин, крім звичайних витрат на дитину вимагаються додаткові. Розмір додаткових витрат повинен визначатися залежно від передбачуваних або фактично понесених витрат на дитину.

 

400. Максимальний розмір аліментів (за загальним правилом): не менше 30% прожиткогового мінімуму доходів громадян

 

401. Батьки можуть бути звільнені від обов'язку утримувати дитину:якщо дохід дитини набагато перевищує дохід кожного з них і забезпечує повністю її потреби

 

402. Розмір аліментів може бути зменшено у випадку: якщо дитина перебуває на утриманні держави, територіальної громади або юридичної особи.

403. Чи може суд постановити рішення про стягнення з дитини витрат на догляд та лікування батьків? тільки у виняткових випадках. У законі не вказано, які випадки є винятковими.

 

404. До інших членів сім'ї та родичів не належать: баба, дідо, брат, сестра, мачуха, вітчим, прабаба, прадідо, тітка, дядько

 

405. До особистих немайнових прав інших членів сім'ї та родичів не належить:НАЛЕЖИТЬПрава баби та діда, прабаби та прадіда на виховання внуків, правнуків Права баби і діда щодо захисту внуків Права братів та сестер на спілкування Право мачухи, вітчима брати участь у вихованні пасинка, падчерки Права та обов'язки особи, яка взяла у свою сім'ю дитину, щодо її виховання Права сестри, брата, мачухи, вітчима та інших членів сім'ї на захист дітей Вирішення судом спорів щодо участі баби, діда, прабаби, прадіда, братів, сестер, мачухи, вітчима у вихованні дитини Обов'язки особи піклуватися про бабу, діда, прабабу, прадіда, а також про того, з ким вона проживала однією сім'єю

 

406. Умови виконання обов’язку баби, діда по утримання внуків: Баба, дід зобов'язані утримувати своїх малолітніх, неповнолітніх внуків, якщо у них немає матері, батька або якщо батьки не можуть з поважних причин надавати їм належного утримання, за умови, що баба, дід можуть надавати матеріальну допомогу.

407. Повнолітні падчерка, пасинок зобов'язані утримувати непрацездатних мачуху, вітчима, якщо вони потребують матеріальної допомоги і якщо вони надавали падчерці, пасинкові систематичну матеріальну допомогу: не менш як п'ять років, за умови, що падчерка, пасинок можуть надавати матеріальну допомогу.

 

408. Суб'єктами батьківських правовідносин є: Батько і Мати

 

409. Сімейно-правовою санкцією за невиконання або неналежне виконання батьківських обов'язків є : відібрання дитини у батьків передує іншій санкції позбавленню батьківських прав.

410. Санкцією сімейно-правового характеру за невиконання або неналежне виконання батьківських обов'язків є : те саме, що в 409

 

411. Батьківські правовідносини тривають за загальним правилом до:давність не застосовується

 

412. Залежно від наявності генетичної спорідненості батьківські правовідносини поділяються на: внутрішні та зовнішні.

 

413. З якого моменту виникають батьківські правовідносини: з моменту народження дитини

 

414. Чи має право сурогатна матір залишити дитину собі: У разі перенесення в організм іншої жінки ембріона людини, зачатого подружжям в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, батьками дитини є подружжя.

 

415. Не є особливістю особистих немайнових прав:Є

мають нематеріальний характер;

o за своїм характером е абсолютними правами;

o належать кожній без винятку фізичній особі та спрямовані на її розвиток;©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.