Здавалка
Главная | Обратная связь

Життєвий цикл програмного забезпеченняЖиттєвий цикл програмного забезпечення. Стандарт ІSO/ІEC 12207: основні, допоміжні й організаційні процеси життєвого циклу.

Поняття про життєвий цикл програмного забезпечення (ЖЦПЗ)

Методологічну основу програмної інженерії становить поняття життєвого циклу програмного продукту (ЖЦПП). Уперше про життєвий цикл заговорили в 1968 році в Лондоні, де відбулася зустріч 22- х керівників проектів по розробці програмного забезпечення. На зустрічі аналізувалися проблеми й перспективи проектування, розробки, поширення й підтримки програм. Було констатовано, що методи, що застосовуються у розробці ПЗ вимагають постійного вдосконалення. Саме на цій зустрічі була запропонована концепція життєвого циклу ПЗ (SLC - Software Lіfetіme Cycle) як послідовності кроків- стадій, які необхідно виконати в процесі створення й експлуатації програмного засобу.

Життєвий цикл програмного забезпечення

Програми створюються, експлуатуються й розбудовуються в часі.

Життєвий цикл ПЗ - це період часу, який починається з моменту ухвалення рішення про необхідність створення програмного забезпечення й закінчується в момент його повного вилучення з експлуатації (ІEEE Std. 610.12 - 19990 Standard Glossary of Software Engіneerіng Termіnology).

Поняття життєвого циклу займає центральне місце в технології програмування. Потреба в цім понятті виникла у зв'язку з перетворенням процесу розробки програм на інженерну дисципліну.

Це поняття не є специфічним для програмування. Воно виникло й розвивалося спочатку стосовно до технічних систем. Зокрема, ще кілька десятиліть назад наші економісти виражали своє занепокоєння із приводу того, що закордонний споживач порівняно дешевим радянським тракторам віддає перевагу канадським, ціна яких у кілька разів вище. Виявилося, що повна вартість останніх з урахуванням витрат усього періоду існування машин (включаючи їх технічне обслуговування й ремонт) виходить в кілька раз менше. Не випадково питання технологічності не тільки з погляду виготовлення, але й наступної експлуатації, має в техніці першорядне значення.

Програми з малою тривалістю життєвого циклу створюються для разового розв'язку наукових і інших завдань. Їхній життєвий цикл - від декількох днів до декількох місяців. Раніше такі програми не мали зручного інтерфейсу, тому що витрати на його розробку ще недавно в кілька раз перевищували витрати на розробку обчислювальної частини. Схематично ЖЦ ПП показаний на наступному рисунку:

Кожна програма починається з якої-небудь незадовільненої потреби й, усвідомивши її, необхідно провести системний аналіз для виявлення цілей майбутнього програмного виробу й вимог до нього. Наступним етапом буде зовнішнє специфікування, призначене для створення "ідеології" програми - загальної спрямованості в наступному проектуванні, аж до зовнішнього вигляду програми й інструкції користування програмою. На етапі проектування програмний виріб специфікується в повному обсязі від постановки завдання до робочого проекту з описом внутрішньої структури програми й плану розробки частин програми. Потім відбувається кодування й тестування, у результаті чого виходить готова версія програми. Програма випускається в тираж і супроводжується виробником. Супровід полягає як в усуненні помилок, що виявляються в процесі експлуатації, і випуску виправлених версій, так і в удосконаленні базової версії програми, що найчастіше призводить до перепроектування програми й випуску радикально оновлених версій. Закінчення життєвого циклу – це припинення експлуатації розробки. Однак ідеї, висунуті в процесі експлуатації програми, звичайно використовуються при розробці наступного, більш досконалого й сучасного виробу.

Припинення експлуатації - звичайно не одномоментний акт знищення програми в комп'ютері, а період часу, коли деякі організації або деякі користувачі ще продовжують використовувати стару розробку.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.