Здавалка
Главная | Обратная связь

РОЗДІЛ 2. Призначення та зміст окремих видів практикиКваліфікаційна практика

Зміст кваліфікаційної практики передбачає надання студентам завдань щодо вивчення досвіду роботи установ фінансового профілю та фінансових підрозділів підприємств, установ й організацій, набуття навичок самостійної роботи з урахуванням робочого часу студента-магістранта.

Обсяг та зміст завдання, що належить виконувати студенту, встановлюється керівником практики від вищого навчального закладу відповідно до змісту Програми практики і календарного плану проходження практики.

Для студентів спеціальності 8.050104 “Фінанси” передбачено такий вибір баз та місць комплексної виробничої практики з фаху:

1. Фінансові підрозділи бюджетних установ.

2. Територіальні підрозділи Державної податкової адміністрації України.

3. Територіальні підрозділи Державного казначейства України.

4. Місцеві фінансові органи.

5. Територіальні підрозділи державних цільових фондів;

6. Фінансові підрозділи підприємств, установ та організацій.

7. Страхові компанії.

8. Комерційні банки.

У період кваліфікаційної практики студенти, поряд із збором матеріалів по дипломному проектуванню, повинні брати участь у рішенні поточних виробничих задач. Вони можуть займати робочі місця фінансових та інвестиційних, програмістів фінансових задач, економістів із питань маркетингу та ін.

Основне коло досліджуваних студентами питань:

• ознайомлення з основними принципами і методами управління та фінансового менеджменту, що існують на підприємстві, розробка пропозицій щодо їх удосконалювання;

• засвоєння логіки функціонування фінансового механізму підприємства;

• вивчення та узагальнення досвіду формування раціональної структури джерел фінансових ресурсів підприємства та його дивідендної політики;

• придбання практичних навиків по аналізу, розробці і проектуванню функціональних фінансових задач, функціональних підсистем відповідно до теми дипломного проекту;

• засвоєння особливостей управління фінансами в умовах інфляції;

• набуття практичних навиків в оформленні банківської, розрахункової та податкової документації;

• уміння визначати потребу підприємства в оборотних коштах, банківському кредиті, визначати його ефективність, розраховувати суму страхових заміщень;

• вдосконалювати вміння і навики стосовно оперативного і поточного фінансового планування, інвестиційного проектування.

• вивчення ефективності функціонування економічних інформаційних систем підприємства, аналіз якості роботи і дослідження проблем інформаційних систем на підприємстві.

Під час проходження практики студенти повинні ознайомитись з роботою баз практики з питань, які передбачені Програмою практики.

 

Програма проходження кваліфікаційної практики за видами баз практики.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.