Здавалка
Главная | Обратная связь

Розгляд місцевої ініціативи3.1. Місцева ініціатива, що внесена на розгляд ради у встановленому порядку, підлягає обов'язковому розгляду на відкритому засіданні ради за участю членів ініціативної групи.

3.2. Ініціативна група доручає одному з своїх членів виступити на сесійному засіданні ради із доповіддю щодо місцевої ініціативи і відповісти на питання депутатів ради відповідно до Регламенту ради. За проханням доповідача ініціативної групи на деякі питання депутатів можуть відповідати інші члени ініціативної групи, що присутні на сесійному засіданні ради. Рада може призначити з питання місцевої ініціативи співдоповідача. Присутні на засіданні ради члени ініціативної групи беруть участь в обговоренні та вносять пропозиції до проекту рішення з питання місцевої ініціативи в порядку, встановленому Регламентом ради.

3.3. Проект рішення з питання місцевої ініціативи, що внесений ініціативною групою, після обговорення і внесення доповнень і змін обов'язково ста­виться на голосування.

3.4. З питання, внесеного шляхом місцевої ініціативи, рада може розглянути власний проект, що розглядається на тому ж се­сійному засіданні, що і проект від ініціативної групи. Після розгляду питання рада приймає рішення.

3.5. Після обговорення місцевої ініціативи рада може повністю або частково задовільнити її або своїм обгрунтованим рішенням повністю або частково відхилити місцеву ініціативу.

3.6. Рішення ради з питання, внесеного на її розгляд шляхом місцевої ініціативи, в десятиденний термін надсилається членам ініціативної групи та оприлюднюється в порядку, встановленому Регламентом ради .

3.7. При незгоді ініціативної групи з ухваленим радою рішенням щодо місцевої ініціативи, це рішення може бути оскаржене в судовому по­рядку у десятиденний термін з дня його оприлюднення. У випадку підтвердження судом правомірності рішення ради щодо місцевої ініціативи, через 10 днів після судового рішення ініціативна група вважається ліквідованою.

3.8. Відхилена радою місцева ініціатива може бути внесена повторно не раніше ніж через рік ініціативною групою, склад якої оновлено не менш ніж на половину.

3.9. Найбільш важливі місцеві ініціативи рада може винести на обговорення територіальної громади.

Заключні положення

4.1. Чинний текст Положення про місцеві ініціативи доводиться до відома членів громади, депутатів і посадових осіб виконавчого комітету і апарату ради.

З цією метою текст Положення про місцеві ініціативи:

· вивішується у доступних і зручних для громадян місцях у будинку ради
та її виконкому ( зокрема, у приміщенні, в якому проводиться прийом громадян посадовими особами ради і виконкому);

(необхідно конкретизувати для умов конкретної територіальної громади);

· розміщується на інтернет-сторінці ради та її виконкому (при наявності такої сторінки);

· надсилається місцевим осередкам громадських організацій і політичних партій;

· роз'яснюється головуючим при розгляді місцевої ініціативи на сесії ради;

· видається посадовим особам виконавчого комітету та працівникам апарату ради при їх прийомі на роботу;

· видається депутатам ради на першій сесії ради нового скликання;

· видається громадянам за їх проханням підрозділом, що опрацьовує звернення громадян;

· оприлюднюється іншим шляхом відповідно до умов територіальної громади.

4.2. Секретар ради веде реєстр місцевих ініціатив, до якого заноситься: питан­ня, що ставляться шляхом місцевої ініціативи, список учасників ініціативної групи із даними, що подаються при повідомленні про створення ініціативної групи, прийняте радою рішення щодо місцевої ініціативи, адресати органів і посадових осіб, яким направлено рішення щодо місцевої ініціативи та інші дані. До реєстру місцевих ініціатив додаються результати попереднього аналізу місцевої ініціативи органами і посадовими особами, яким це доручалось.

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

"ПРО ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ"

Загальні положення

1.1. Громадські слухання є формою безпосередньої участі громадян у Здійсненні місцевого самоврядування.

1.2. Громадські слухання проводяться у вигляді зустрічей членів територіальної громади з депутатами та посадовими особами місцевого самоврядування.

1.3. Предметом громадських слухань можуть бути:

- звіти посадових осіб місцевого самоврядування;

- обговорення найважливіших питань місцевого значення;

- розгляд місцевих ініціатив.

Не можуть бути предметом громадських слухань питання, не віднесені законодавством до відання місцевого самоврядування.

1.4. Право на участь у громадських слуханнях має кожний член територіальної громади, який наділений виборчим правом.

1.5. Участь у громадських слуханнях депутатів (відповідної ради) та посадових осіб місцевого самоврядування, щодо яких стосуються питання, винесеш на обговорення, є обов'язковою.

1.6. Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік.

1.7. Організаційно-технічне забезпечення проведення слухань здійснюється апаратом відповідної міської, селищної, сільської ради (варіант: виконавчого комітету відповідної ради).©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.