Здавалка
Главная | Обратная связь

Місцевого самоврядування в УкраїніОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

 

Кафедра економічної та фінансової політики

 

ТВОРЧА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ:

«Конституційне право»

НА ТЕМУ:

«Органи місцевого самоврядування в Україні»

Виконав: слухач 1-ї групи, 1-го курсу

факультету державного управління

деної форми навчання

Михайлов Олег Афанасійович

Керівник: Козуліна С.О.

 

Одеса – 2010

З М І С Т

 

Вступ ………………………………………………………………………………3

Розділ 1. Поняття, система та повноваження

місцевого самоврядування в Україні …………………………………4

1.1. Система місцевого самоврядування ……………………………...4

1.2. Повноваження місцевого самоврядування ………………………...7

Розділ 2.Органи самоорганізації населення в Україні ……………………….10

Розділ 3. Місцева самоорганізація населення:

зарубіжний досвід для України ……………………………………...14

3.1. Форми місцевої самоорганізації населення ………………………14

3.2. Сфера діяльності та повноваження органів місцевої

самоорганізації населення …………………………………………18

Висновок ………………………………………………………………………....21

Список використаної літератури ……………………………………………….23

 

Вступ

У період, коли Україна як радянська республіка перебувала у складі СРСР, навіть сам термін місцеве самоврядування був вилучений з ужитку.

Фактичне відродження місцевого самоврядування в Україні, у широкому розумінні цього слова, почалося після обрання депутатів Верховної Ради Української РСР та місцевих Рад народних депутатів у березні 1990 року. Відсутність на той час в Україні належного правового забезпечення функціонування місцевого самоврядування, а також досвіду у нового місцевого керівництва не рідко призводило до прийняття органами місцевої влади рішень, які часто виходили за межі їх природної компетенції і входили у суперечність з інтересами місцевої влади інших рівнів (районної та обласної), так і з державними інтересами.

Конституція України від 28 червня 1996 року конституційно закріпила існування місцевого самоврядування в Україні і визначила в загальних рисах повноваження його органів, що є гарантією незворотності процесу зміцнення позицій місцевого самоврядування.

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ухвалений Верховною Радою України 12 червня 1997 року, є законодавчим оформленням чергового етапу реформування місцевої влади в Україні, який розпочався після прийняття Конституції України. Чи не найвагомішим здобутком даного Закону є розподіл усіх повноважень на власні (самоврядні) та делеговані, тобто державні, що, власне, і є однією з головних ознак місцевого самоврядування. Такий розподіл знаменує собою початок етапу встановлення нових взаємостосунків між органами самоврядування та місцевими державними адміністраціями і надає нового імпульсу процесу реформування всієї структури влади в Україні.

Розділ 1. Поняття, система та повноваження

місцевого самоврядування в Україні

Місцеве самоврядування – це право територіальної громади (жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста) самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів України.

Громадяни України реалізують своє право на участь у місцевому самоврядуванні за належністю до відповідних територіальних громад. Обмеження прав територіальних громад на місцеве самоврядування може бути застосоване лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Закон “Про місцеве самоврядування” від 21 травня 1997 року проголосив, що самоврядування в Україні здійснюється на принципах народовладдя, законності, гласності, колегіальності, поєднання державних і місцевих інтересів, виборності тощо [1].©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.