Здавалка
Главная | Обратная связь

Транспортно-заготівельні витрати



В вихідних даних цей показник складає 8,98% від вартості іншої сировини без вартості води

2.Реалізуємі відходи (від’ємна)пряма стаття витрат

Вреал.відх= Ц реал.відх · К реал.відх.

Ця стаття зменшує витрати по сировині,тому що відходи реалізують сільськогосподарські підприємства.

В реал.відходи = 0,63 · 0,72= -0,45 грн

3. Паливо на технологічні ціліпряма стаття витрат

Але є особливості розрахунку кількості натурального палива, тому що на підприємстві планують питому норму витрат в умовному паливі теплоздатність якого дорівнює 7000 кілокалорій.

Натуральні види палива – мазут, вугілля, газ, торф, мають теплотворну здатність, яка відрізняється від теплоздатності умовного палива.При визначенні кількості натурального палива використовують коефіцієнт переводу натурального палива в умовне або навпаки.

 

В даному прикладі натуральне паливо мазут,з коефіцієнтом переводу 1,35

Кмазуту = К ум.палива/коеф.переводу; Кмазуту= 62:1,35=45,93 кг

Витрати = Кмазуту · Цмазуту; Витрати=45,93·0,656= 30,13грн

 

4.Електроенергія на технологічні ціліпряма стаття витрат

Вп=Цел · ПНВел; 50·0,57 =28,5 грн

5.Основна Заробітна платапряма стаття витрат

В хлібопекарській галузі пряма стаття витрат,тому що використовують відрядну форму оплати праці, ця стаття використовується на умовах розцінки.

Вихідні дані для розрахунку витрат на основну заробітну плату.

Основні професії
Професія Кількість чоловік   Тарифна ставка Кількість годин ДТС
Тістороб IV. 8.73 104.76
Машиніст ТОМ IV. 8.73 104.76
Пекар V.
Укладальник х/б виробів III. 7.8 187.2
  Разом     - - 516.72
Наскрізні професії для 3 потокових ліній
Оператор УБЗС V.
Дозувальник III. 7.8 93.6
Контролер III. 7.8 93.6
Помічник пекаря IV. 8.73 104.76
Транспортувальник III. 7.8 374.4
Приймальник-здавальник II. 7.06 84.72
Підмінний машиніст 0.5 III. 7.8 46.8
  Разом     - - 917.88
               

 

Р= Σ денних тарифних ставок бригади / НВ бригади

Розрахуємо суми денної тарифної ставки(розраховуємо на окремому листі).

ΣДТС=кількість чол.·тарифну ставку·к-ть годин

Денна тарифна ставка = Σ тарифних ставок основних професій + 1/3 частина тарифних ставок наскрізних професій

Σ ДТСбр= 516,72+

Рахуємо розцінку,якщо норма виробітку батонів у вихідних даних (пункт 11) складає 4,1т/зміна.

Р=822,68/4,1=200,65грн

6.Додаткова заробітна плата виробничих працівниківпряма стаття витрат

Складається з доплат і надбавок у відсотках до основної заробітної плати виробничих робітників(розцінки) відповідно діючого законодавства по праці і колективного договору підприємства.

Рахуємо доплати і надбавки:

− премії 200,65 · 50 = 100,33 грн

− за нічні,вечірні години 200,65 · 25=50,16 грн

− за вихідні,святкові 200,65 · 12,4= 24,88 грн

− за профмайстерність 200,65 · 7,2 = 14,45 грн

− за інтенсивність 200,65 · 6,5= 13,04 грн

Всього без відпускних доплата = 202,86 грн

 

Оплата відпускних розраховується у відсотках до основної заробітної плати і доплат

(200,65 + 202,86) · 8,5= 34,29грн

 

Всього додаткова заробітна плата виробничих робітників становить 202,86+34,29=237,15грн (Доплата+відпускні)

 


7. Відрахування на соціальні заходипряма стаття витрат

Розраховується у відсотках визначається галузевими угодами по оплаті праці відповідно галузі матеріального виробництва. В харчовій промисловості ці відсотки складають 37.26 % від основної і додаткової заробітної плати

(Основна ЗП + Додаткова ЗП)· 37,26/100

(200,65+202,86)· 37,26/100=150,35 грн

 

8.Витрати на утримання та експлуатацію обладнання (ВУЕО)непряма стаття витрат

ВУЕО= Кошторис ВУЕО/обсяг ум.продукції · коеф.переводу

Обсяг ум. продукції =ΣОВі· коеф.переводу

Складається попередній кошторис за витратами, які входять до цієї статті в даному прикладі кошторис ВУЕО складає 3465900грн. в хлібопекарській галузі ці витрати на кожний виріб визначаються на основі обсягу умовної продукції і коефіцієнту переводу кожного виду продукції умовно, як правило, за умовний вид продукцію приймають, яка має найменшу трудомісткість і коефіцієнт переводу цієї продукцї дорівнює коефіцієнту переводу інших видів продукції, умовно розраховують відношенням трудомісткості певного виробу до трудомісткості умовної продукції.На хлібзаводах умовною продукцією вважають хліб пшеничний з обойного борошна вагою 1кг.Інші види продукції мають такі коефіцієнти:різні види хліба 1.2-1.3, батони 1.5, здобні вироби 4, бубличні вироби 5, кондиторські вироби і дієтичні 7. На окремі види виробів ВУЕО розраховують.

ВУЕОі=кошторис ВУЕО/обсяг умовної продукції*К переводу і-го виду продукції, який розраховується як ∑ обсягу виробництва і-тих видів продукцї*коефіцієнт переводу і-го виду продукції умовно.

∑ОВі*Кпер.і виду прод.

 

В даному прикладі обсяг умовної продукції визначається у розмірі 20347т

Рахуємо витрати по статті:

ВУЕО=

9.Загально-виробничі витрати ЗВВнепряма стаття витрат

Розраховують попередній кошторис, який на окремі види продукції в хлібопекарській галузі розподіляють пропорційно ВУЕО та основній з/п виробничих робітників.На окремі види витрати по цій статті рахують за формулою:

ЗВВі-го виду прод.=кошторис ЗВВ/кошторис ВУЕО+осн.з/п вир.роб.*(ОЗПі+ВУЕОі)

У вихдних даних пункт 17 наведене співвідношення 205%

ЗВВ= (200,65+255,51) · 2,05= 935,13грн







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.