Здавалка
Главная | Обратная связь

Експериментальна частинаВ процесі виконання роботи необхідно:

1. Ознайомитися з лічильною установкою і знати призначення окремих елементів блок-схеми (рис.2).

 

 

Блок живлення
ПП – 16

Со60

 

Рис.2. Блок-схема вимірювальної установки.

Приступаючи до вимірів, потрібно усунути причини, що приводять до систематичних похибок. Насамперед, потрібно зформувати вузький пучок g-проміння. Для виділення вузького пучка g-випромінювання використовують свинцевий коліматор. Для виключення попадання у детектор розсіяних g-квантів бажано діафрагмувати пучок як до, так і після поглинача, розміщуючи при цьому препарат і діафрагми на одній прямій. Якщо препарат і лічильник мають значні розміри, то з метою збільшення швидкості лічення коліматор може мати кілька отворів-діафрагм. В умовах даної роботи (g-випромінювання препарату, який використовується, немоноенергетичне) в зв’язку із сказаним вище про залежність коефіцієнта поглинання від тощини поглинача, недоцільно працювати з великими товщинами поглинаючого шару .

1. Виміряти штангенциркулем товщини пластинок поглинача.

2. Виміряти фон..

3. Визначити інтенсивність пучка g-проміння (тобто без поглинача).

4. Зняти залежність інтенсивності пучка g-проміння від товщини поглинача.

5. Зробивши поправку на фон, побудувати залежність від . З графіка визначити .

6. За даними для Al і Cu обчислити масові коефіцієнти поглинання.

7. Користуючись поданою нижче таблицею, визначити енергію g-фотонів і порівняти її з справжнім значенням, взятим із схеми розпаду радіоактивного препарату, що використовується в даній роботі.

 

ТАБЛИЦЯ Масові коефіцієнти послаблення вузького

пучка g-проміння

Енергія g-проміння, МеВ Алюміній (2.7 г/см3) Мідь (8.9 г/см3) Свинець (11.35 г/см3)
0.1 0.169 0.459 5.46
0.2 0.122 0.157 0.942
0.4 0.0926 0.0937 0.229
0.5 0.0844 0.0834 0.159
0.6 0.0779 0.0761 0.0123
0.8 0.0683 0.0658 0.0875
1.0 0.0613 0.0588 0.0704
1.5 0.0500 0.0479 0.0517
2.0 0.0431 0.0420 0.0454
3.0 0.0355 0.0359 0.0416
4.0 0.0310 0.0332 0.0416
5.0 0.0284 0.0318 0.0424

 

Контрольні питання

1. Вимоги до геометрії установки для коректного вимірювання поглинання g-квантів?

2. В чому відмінність законів поглинання g-квантів і заряджених частинок речовиною?

3. Чому ймовірність фотоефекту зменшується при збільшенні енергії g-квантів?

4. Як розрахувати час вимірювання для визначення коефіцієнта поглинання з точністю 5%?

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.