Здавалка
Главная | Обратная связь

Характеристика електроприймачів за симетрією фаз. Поняття лінійності і не лінійності характеристики опорів фаз.Фазами називають незалежні електричні кола з незалежними джерелами живлення, що об'єднуються в одну систему.

Три незалежних кола можна об'єднати таким чином, що кінці фазних обмоток генератора та фази приймачів утворять два вузли .Таке об'єднання називається з 'єднанням зіркою.

Провід, що з'єднує два вузли, називається нейтральним, або нейтраллю. Інші проводи (Аа, Вв, Сс) називаються лінійними. Напруга між лінійними проводами —лінійна напруга. Струм у лінійних проводах називається лінійним струмом.

Струм у нейтральному проводі При симетрії навантаження сума струмів фаз і струмів у нульовому проводі =0.

При з'єднанні зіркою використовують основні співвідношення

З'єднання трикутником

Таким чином, якщо коло має з'єднання трикутником, основні розрахункові співвідношення мають такий вигляд:

Симетрична трифазна лінія електропередачі має однакові опори лінійних проводів: . Трифазне навантаження буде симетричним, якщо комплексні опори всіх його фаз дорівнюють один одному: . Трифазне електричне коло, складене а симетричного джерела, з'єднаного з симетричним навантаженням симетричною лінією електропередачі, буде симетричним.

Якщо трифазний приймач є несиметричним, тобто опори фаз відрізняються або за величиною, або по характеру, то в трифазноїной системі, як трипровідною, так і чьотирьох, встановлюється несиметричний режим роботи. Ступінь несиметрії напруг фаз приймача визначаютьсяється параметрами його фаз, тобто величинами активних, індуктивних і ємнісних опорів. Несиметрія напруг фаз приймача негативно позначається на його роботі і є неприпустимою. Застосування нейтрального проводу, тобто перехід до трифазної системи, дозволяє усунути несиметрію напруг фаз приймача і, як наслідок, поліп-шити робочі характеристики приймача.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.