Здавалка
Главная | Обратная связь

Що таке розрахункове навантаження електроприймачів. Його види.Для аналізу режимів та проектування систем електропостачання необхідно знати розрахункове значення потужності (навантаження), яке еквівалентне змінному навантаженню за тепловою дією.

Розрахунковою потужністю за допустимим нагріваннямназивають таку незмінну в часі потужність елемента електропостачальної системи, яка еквівалентна дійсній змінній потужності за тепловою дією.

Розрахункове навантаження за максимальною температуроютаке незмінне в часі значення струму Ір1, яке перегріває провідник щодо температури довкілля так само, як і змінне навантаження I(t).

На практиці широко застосовують поняття розрахункового активного навантаження Рp, хоч нагрівання провідника зумовлене повним струмом. Це пояснюється тим, що для статистичних досліджень в умовах експлуатації графіки Р(t) отримати значно простіше ніж графіки I(t).

Струмовідні частини (провідники) під дією струму нагріваються поступово. На швидкість нагрівання впливає теплова інерція, яка характеризується сталою часу нагрівання . Час, що дорівнює трьом сталим часу ( ) , прийнято як інтервал усереднення розрахункового навантаження. Значення сталої часу нагрівання для провідників малих і середніх перерізів близьке до 10 хв, тому тривалість періоду осереднення для визначення розрахункового навантаження прийнято 30 хв.

Якщо стала часу нагрівання якогось елемента істотно відрізняється від прийнятої ( =10 хв), то розрахункове півгодинне навантаження необхідно звести до розрахункового навантаження іншої тривалості.

Отже, розрахунковим навантаженнямвважають максимальне середнє навантаження за інтервал часу, що дорівнює трьом сталим часу нагрівання: Рр = Рсмах (рис. 2.11).

Розрахункове навантаження використовується не тільки для вибору апаратів та перерізів струмовідних частин, але і для технікоекономічних розрахунків, де розраховують кількість спожитої електричної енергії та кількість втрат енергії у системі електропостачання.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.