Здавалка
Главная | Обратная связь

Що таке коефіцієнт завантаження та коефіцієнт максимуму електроприймачів.Коефіцієнт завантаження електроприймача за активною потужністю називається відношення середньої активної потужносп за час увімкнення протягом часу циклу до його номінальної потужності :

.

Коефіцієнт максимуму – відношення розрахункового навантаження до середнього (він стосується групових графіків):

.

В інженерній практиці коефіцієнт максимуму, як ікоефіцієнт використання, визначають для найбільше завантаженоїзміни - загальноприйнятого розрахункового періоду, для якого визначаються розрахункові навантаження.

 

№39.Що таке коефіцієнт попиту та коефіцієнт одночасності максимумів навантажень.

Коефіцієнт — це певний показник, виражений відносними величинами. Він може відображати швидкість розвитку будь-які дії, взаємозв’язок різних явищ, ступінь використання ресурсів і багато інших аспектів, що піддаються порівнянню і оцінці. Попит є певні потреби, у чому б то не було, опосередковані та обмежені будь-якими факторами. Враховуючи викладене, коефіцієнт попиту як показник може застосовуватися в будь-якій сфері життя як матеріальної, так і нематеріальної.

Коефіцієнт попиту- відношення розрашунковаї потужності Pр до номінальної Pн за груповий цикл або зміну.

Він безпосередньо повязує розрахункову максимальну потужність з номінальною потужністю без врахуваня властивостей графіка, які залежать від кількості електроприймачів та режимів їх роботи.Дуже легко встановити таку залежність: ,тобто коефіцієнт попиту дорівнює добутку коефіцієнтів використання максимуму.

Коефіцієнт одночасності максимумів навантажень- Ком- це відношення сумарного розрахункового навантаження до суми розрахункових максимумів навантажень окремих груп приймачів, які входять в цей вузол системи електропостачання. . Цей коефіцієнт характеризує зміщення максимумів навантажень окремих груп приймачів у часі, що спричиняє зменшення сумарного максимуму навантаження вузла.

№40.Призначення трансформаторів. Типи трансформаторів за призначенням.

Трансформатор — це електромагнітний статичний перетворювач з двома або більше нерухомими обмотками, які перетворюють параметри змінного струму: напругу, струм, частоту, кількість фаз. Можливе також використання трансформаторів для перетворення синусоїдального змінного струму в несинусоїдальний. Переважне використання в електричних пристроях отримали силові трансформатори, що перетворюють напругу змінного струму при незмінній частоті. Трансформатори для перетворення не тільки напруги змінного струму, але й для частоти, кількості фаз і т.д. називають трансформаторними пристроями спеціального призначення.

Силові трансформатори широко використовуються в енергосистемах при передачі електроенергії від електростанції до споживачів, а також в різноманітних електропристроях для отримання напруги необхідної величини. В цій главі розглядаються силові трансформатори (для скорочення ми їх будемо називати трансформаторами) невеликої потужності (не більше декількох кіловольт-ампер), що отримали найбільше використання в блоках електроживлення пристроїв автоматики, обчислювальної техніки, в вимірювальних приладах, зв’язку.

Трансформатори поділяються, в залежності від:

- кількості фаз перетворювальної напруги, на однофазні та багатофазні (як правило трифазні);

- кількості обмоток, що належать одній фазі трансформуючої напруги, на двохобмоточні та багатообмоточні;

- методу охолодження, на сухі (з повітряним охолодженням) та масляні (занурені в металічний об’єм, заповнений трансформаторним маслом).

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.