Здавалка
Главная | Обратная связь

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЯК РІЗНОВИД ПУБЛІЧНОГО МОВЛЕННЯ 4 страница6. ДОКУМЕНТАЦІЯ ЩОДО ОСОБОВОГО СКЛАДУ До цієї групи документів належать: особовий листок з обліку кадрів, особова справа, резюме, заява, автобіографія, характеристика, контракт з найму працівників, скарга, пропозиція, накази щодо особового складу, трудова книжка. Стаття 43 Конституції України Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. Використання примусової праці забороняється. Не вважається примусовою працею військова або альтернативна (невійськова) служба, а також робота чи служба, яка виконується особою за вироком чи іншим рішенням суду або відповідно до законів про воєнний і про надзвичайний стан. Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах забороняється. Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення. Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом. Під час влаштування на роботу особа оформляє власноручно деякі з цих документів. 6.1. ОСОБОВИЙ ЛИСТОК З ОБЛІКУ КАДРІВ Особовий листок з обліку кадрів - це обов'язковий документ особової справи працівників установ, організацій, в якому фіксуються автобіографічні відомості. Його заповнюють під час оформлювання на роботу, для участі в певному конкурсі. Реквізити особового листка такі: 1. Назва виду документа. 2. Прізвище, ім'я, по батькові. 3. Дата й місце народження. 4. Відомості про освіту. 5. Відомості про наукові ступені, вчені звання. 6. Якими мовами володіє. 7. Трудова діяльність. 8. Державні нагороди. 9. Зарубіжні та міжнародні наукові відзнаки. 10. Відомості про родину. 11. Паспортні дані. 12. Домашня адреса. 13. Особистий підпис. 14. Дата заповнення документа. Той, хто заповнює особовий листок, обов'язково мусить наклеїти свою фотокартку (місце для фотокартки визначено на бланку документа). Нині в особовий листок з обліку кадрів не вносять відомостей про партійну, національну належність та про походження. Особовий листок з обліку кадрів заповнюється особисто працівником чорнилом або кульковою ручкою, розбірливо, без виправлень. Правильність заповнення особового листка з обліку кадрів (дати, найменування підприємств, установ, організацій, посад, робіт, кваліфікації, населених пунктів) обов'язково звіряється із записом у паспорті, трудовій книжці, документі про освіту, військовому квитку та ін. Послідовність заповнення особового листка з обліку кадрів Рядок 1 - зазначається прізвище, ім'я, по батькові (в називному відмінку): Мойсієнко Сергій Петрович Рядок 2 - заповнюється: чол. чи жін. Рядок З - вказується число (арабськими), місяць (словами), рік народження: 13 січня 1949року Рядок 4 - вказується повне найменування населеного пункту (в називному відмінку), району, області (в родовому) відповідно до записів у свідоцтві про народження: селище Рубанка Бахмацького району Чернігівської області Рядок 5 - зазначається освіта: вища (для осіб, які закінчили виші навчальні заклади 3-4-го рівнів акредитації); незакінчена вища (для осіб, які закінчили три повні курси вищого навчального закладу 3-4-го рівня акредитації); середня спеціальна (для осіб, які закінчили педагогічні, медичні, музичні, культурно-освітні та прирівняні до них навчальні заклади 1-2-го рівнів акредитації); середня (для осіб, які отримали атестат про повну загальну середню освіту); незакінчена середня (для осіб, які закінчили 9 класів загальноосвітньої школи). Найменування навчального закладу та його місцезнаходження, найменування факультету чи відділення, спеціальності записується відповідно до запису у документі про освіту: Київський університет Імені Тараса Шевченка; філологічний факультет; 1992/1997; філолог, викладач українськоїмови та літератури; диплом АК1 №97008170. Рядок 6 - указується мова (в орудному відмінку) та рівень володіння нею: українською, російською - вільно, німецькою - читаю Ь словникам. Рядок 7 - указується вчений ступінь (кандидат наук, доктор наук) з розшифруванням галузі науки та вчене звання (професор, доцент) або робиться запис "немає": доктор юридичних наук, професор; кандидат економічних наук, доцент. Рядок 8 - перелічуються назви опублікованих праць, зареєстрованих в установленому порядку винаходів із зазначенням року їх видання та реєстрації. Якщо таких немає, то робиться запис "не маю". Рядок 9 - заносяться такі відомості (за записами у трудовій книжці): місяць і рік (арабськими цифрами), посада (в називному відмінку), повне найменування підприємства, установи, організації (в родовому відмінку): 01.1982/03.1993 спеціаліст І категорії відділу перепідготовки кадрів Сумського обласного центру соціальних служб для молоді; 09.1993/07.1998 студент Криворізького інженерно-будівельного інституту. У графі "Місцезнаходження підприємства, установи, організації" вказується повне найменування населеного пункту (в називному відмінку), району, області (у родовому відмінку): м. Харків; село Комісарівка Перевальського району Луганської області. Військова служба записується із зазначенням посади та номера військової частини: рядовий військової частини № 137$; командир роти військової частини № 617. У графі "Місцезнаходження підприємства, установи, організації" вказується населений пункт, район, область або військовий округ (флот): Кіровоград, Одеський військовий округ. Рядок 10 - країни вказуються відповідно до назви, яку вони мали під час перебування в них працівника. У графі "Мета перебування" слід робити запис: туристична поїздка, службове відрядження тощо: 10.1999/12J999 - CUIВ - службове відрядження. Рядок 11 - записується дата нагородження, назва державної нагороди: 16.05.1998 - заслужений діяч мистецтв України. Рядок 12 - запис повинен відповідати запису у військовому квитку: військовозобов язаний, молодший лейтенант, технічні війська ПЛО. Рядок 13 - вказується: одружений (неодружений), заміжня (незаміжня), а також прізвища, імена, по батькові, рік народження членів сім'ї, які проживають разом з працівником: Дружина - Радченко Оксана Петрівна, 1954 р. Дочка - Радченко Ольга Іванівна, ¡978 р. Рядок 14- найменування вулиці, № будинку, № квартири, міста, населеного пункту (в називному відмінку), району, області, № домашнього телефону: вул. Прорізна, 15, кв. 12, м. Київ, 04020, тел. 229-16-03; селище Самгородок Сквирського району Київської області, ¡3678. Потім записується серія та № паспорта, дата видачі, найменування органу, який його видав: Ш-Ш Л& 568152727.11.1986Шевченківським РУГУ МВС України в м. Києві. Особовий листок підписує працівник, вказуючи дату його заповнення. Зразок особового листка з обліку кадрів: ОСОБОВИЙ ЛИСТОК З ОБЛІКУ КАДРІВ 1. Прізвище_ ім'я_по батькові_ 2. Стать_ 3. Рік, число і місяць народження_ 4. Місце народження_____ (село, місто, район, область) 5. Освіта
Найменування навчального закладу Факультет або відділення РІК вступу Рік закінчення або вибуття Якщо не закінчив, то з якого курсу вибув Яку спеціальність здобув у результаті закінчення навчального закладу, номер диплома або свідоцтва
           
           
           
           
           
           

6. Якими мовами володієте і якою мірою

(читаєте і перекладаєте із словником, читаєте І можете розмовляти, володієте вільно)

7. Учений ступінь, учене звання_

8. Які маєте наукові праці та винаходи_

9. Виконувана робота з початку трудової діяльності (включаючи навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, військову службу, участь у партизанських загонах і роботу за сумісництвом)

При заповненні цього пункту установи, організації та підприємства необхідно іменувати так, як вони називалися у свій час, дані про військову службу записувати із зазначенням посади.

Місяць і рік Посада із зазначен- Місцезнаходження
вступу звільнення ням підприємства, установи, організації підприємства, установи, організації
       
       
       
       
       
       
       

10. Перебування за кордоном (робота, службове відрядження тощо)

Місяць і рік У якій країні Мета перебування за кордоном
з якого часу по який час
       
       
       
       
       
       
       

11. Які маєте державні нагороди

(вказати вид і дату одержання)

12. Відношення до військового обов'язку і військове звання

Склад___Рід військ___

(командний, адміністративний, технічний та ін.) 13. Родинний стан на момент заповнення особового листка

(перелічити членів сім'ї із зазначенням року народження) 14. Домашня адреса_______

15. Паспорт: серія__№

виданий

(дата заповнення)

(найменування органу)

. 20_р. Особистий підпис

Працівник, який заповнює особовий листок, повинен про всі наступні зміни повідомляти за місцем роботи для внесення цих відомостей до його особової картки.

Запам'ятайте!

Особовий Особистий (приватний, власний)

особове посвідчення особиста власність

особовий склад особистий інтерес

особова справа особиста вигода

особовий рахунок особиста думка

особова назва особисте прохання особисті уподобання

 

6.2. ЗАЯВА. ЇЇ РЕКВІЗИТИ ТА ОФОРМЛЮВАННЯ Заява - це офіційне повідомлення в усній або письмовій формі, в якому викладається певне прохання. За місцем виникнення розрізняють заяви внутрішні й зовнішні, які бувають від організацій, установ (службові) та особисті. У зовнішній особистій заяві обов'язково зазначається повна домашня адреса, а в службовій - повна поштова та юридична адреса установи, підприємства. У внутрішній заяві не є обов'язковими викладеш вище вимоги. У заяві реквізити рекомендується розташовувати в такій послідовності: 1. Праворуч вказується назва організації чи установи, куди подається заява (адресат). 2. Нижче у стовпчик - назва професії, місце роботи, прізвище, ім'я, по батькові, адреса того, хто подає заяву (якщо заява адресується до тієї організації, де працює автор, не треба зазначати домашню адресу, а достатньо назвати посаду й місце роботи чи структурний підрозділ). 3. Ще нижче посередині рядка пишеться слово Заява з великої літери й не ставиться крапка. 4. З великої літери й з абзацу починається текст заяви, де чітко викладається прохання з коротким його обгрунтуванням. 5. Після тексту заяви ліворуч вміщується дата, а праворуч - підпис особи, яка писала заяву. У складній заяві також подаються відомості про те, які саме документи додані до заяви на підтвердження правомірності висловленого в ній прохання (документи перелічуються після основного тексту перед підписом). Заява пишеться власноручно в одному примірнику. Зразки заяв: Гэнеральному директорові МІМ-Київ Коваленку В. П. Ткаченко Надїі Іванівни Заява Прошу зарахувати мене слухачем програми "Магістр бізнес-адмі-ністрування" з 01 вересня 2011 року на денну форму навчання. З умовами вступу та навчання ознайомлена. 23.08.2011 Підпис Голові Державного комітету статистики України Головку С. В. Конончук Галини Іванівни, що проживає за адресою: вул.П. Сагайдачного, 8, кв. 14, м. Київ, 04118 Заява Прошу призначити мене на посаду бухгалтера II категорії у фінансовий відділ з 04 січня 2011 року. Додаток: 1) трудова книжка; 2) копія диплома; 3) автобіографа. 02.01.2011 Підпис Головному редакторові газети "Іменем закону" Вавіровському М. М. відповідального секретаря Назаренко Єлизавети Петрівни Заява Прошу надати мені відпуску з 18 грудня 2003 року по 18 грудня 2006 року для догляду за дитиною. 17.12.2003 Запам'ятайте! Призначити призначити на посаду призначити пенсію призначити зарплату призначити лікування призначити побачення призначити заступником Підпис Приймати прийняти м'яч на голову приймати у спадок приймати рішення приймати присягу приймати старостів приймати замовлення приймати справи приймати бій приймати удар на себе приймати всерйоз приймати залік приймати парад приймати на роботу 6.З. АВТОБІОГРАФІЯ Автобіографія - це опис свого життя. Цей документ характеризується незначним рівнем стандартизації. Головні вимоги під час його написання - вичерпність потрібних відомостей і лаконізм викладу. В автобіографії обов'язково зазначають; 1. Назву документа. 2. Прізвище, ім'я, по батькові. 3. Дату народження. 4. Місце народження (місто, село, селище, район, область, країна). 5. Відомості про навчання (повне найменування всіх навчальних закладів, у яких довелося вчитися). 6. Відомості про трудову діяльність (стисло, в хронологічній послідовності назви місць роботи й посад). 7. Відомості про громадську роботу (всі її види). 8. Стислі відомості про склад сім'ї (батько, мати, чоловік, дружина, діти). 9. Дата написання й підпис автора. Заголовок (Автобіографія) пишеться посередині рядка, трохи нижче за верхнє поле. Кожне нове повідомлення слід починати з абзацу. Дата написання ставиться ліворуч під текстом, підпис автора - праворуч. Автобіографія має дві форми: автобіографія - розповідь з елементами опису й характеристикою згадуваних у ній людей, автобіографія - документ з точним поданням фактів. Автобіографія - обов'язковий документ особової справи. Зразок автобіографії: АВТОБІОГРАФІЯ Я, Максименко Тарас Вячеславович, народився 13 грудня 1971 року в м. Києві. 1978 року пішов у перший клас середньої школи № 185 м. Києва. Після закінчення 9 класів 1985 року вступив до Юридичного ліцею м. Києва, який закінчив 1987 року із золотою медаллю. 1988 року вступив на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. За час навчання в університеті був старостою групи. 1993 року закінчив повний курс згаданого університету за спеціальністю "Правознавство". Після закінчення університету присвоєно кваліфікацію юриста. З вересня 1993 року працюю юристом у Міжнародному фонді "Відродження" м. Києва. Склад сім 7: дружина - Максименко Надія Іванівна, 1973 року народження, вчителька української мови та літератури середньої школи № 38 м. Києва; дочка - Максименко Олеся Тарасівна, народилася 12 лютого 1989 року. 18 листопада 2011 р. Підпис

 

6.4. РЕЗЮМЕ Резюме - це документ, в якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні успіхи й досягнення особи, яка його складає. Його ще називають CV ("сі-ві", curriculum vital, що на латині означає "шлях життя"). Головне призначення резюме - привернути увагу до себе у той момент, коли його читають уперше. Пам'ятайте! Вдало написане резюме допоможе вам отримати інтерв'ю, тобто особисту зустріч з роботодавцем чи його представником, але не роботу. Отже, ваша основна мета - домогтися того, щоб у роботодавця з'явилося бажання зустрітися з вами особисто. Резюме в цій ситуації визначить стиль і форму майбутньої співбесіди, оскільки інтерв'юер, готуючись до бесіди, орієнтуватиметься на запропоновану вами інформацію. Резюме має бути лаконічним, правдивим і вичерпним. Якщо ви звертаєтеся з приводу конкретної посади, то в резюме повинно все бути орієнтовано на цю посаду. Складаючи резюме, ви маєте виокремлювати не те, що ви хочете отримати і що вас цікавить особисто, а те, що ви можете запропонувати роботодавцю, яку користь матиме фірма від вас, чому саме ви є найкращою кандидатурою на заміщення вакантної посади. Взагалі не встановлено якихось суворих вимог щодо розміщення реквізитів резюме, але є різні корисні поради і рекомендації. Розрізняють два стилі викладу інформації в резюме: o європейський (британський); o американський. Особливістю європейського стилю викладу є те, що подаються відомості про дату і місце народження, родинний стан та використовується хронологічний порядок викладу інформації про освіту та досвід роботи. Американський "стандарт" вимагає зворотного порядку: спочатку називається посада, яку ви обіймаєте зараз, а потім інші посади, які ви обіймали до цього. У світовій практиці застосовується ще один тип структурування інформації в резюме - функціональний - групування інформації про досвід роботи за основними напрямками, зосереджуючи головну увагу на професійних досягненнях. Функціональним резюме послуговуються рідше, але воно може викликати неабиякий інтерес у роботодавця. 6.4.1. Структура резюме Ми рекомендуємо таку структуру резюме, яку можна вважати найбільш універсальною: o назва документа; o прізвище, ім'я, по батькові особи, яка складає резюме; o мета складання резюме; o дата і місце народження (якщо цього вимагає роботодавець); o родинний стан; o досвід роботи; o освіта (випускникам і студентам доцільніше цей пункт подавати перед досвідом роботи); o додаткова інформація (знання мов, уміння працювати на персональному комп'ютері, наявність водійських прав); o контактний телефон; o дата заповнення (не обов'язково, треба врахувати, що факсимільний апарат чи комп'ютер (під час отримання резюме електронною поштою) фіксують дату його отримання). Резюме може також містити: o короткий опис кваліфікації; o відомості про громадську діяльність; o відомості про членство в професійних об'єднаннях; o інформацію про відбування військової служби; o зазначення можливості відрядження, ненормованого робочого дня; o відомості про рекомендації (від кого можна отримати характеристику). У цілому варто дотримуватися міри, подаючи додаткову інформацію в резюме. Аби досягти успіху, під час складання резюме рекомендують дотримуватися таких правил: ^ формулюйте свою мету зрозуміло, чітко, дохідливо; ^ намагайтеся вжити якомога більше фахових слів, що відповідають посаді, яку ви хочете обійняти. Уникайте надмірності деталізації, подаючи відомості про досвід роботи; ^ для кожного конкретного конкурсу складайте окреме резюме; ^ намагайтеся не вживати такі слова, як я, ми. Замість них вживайте на початку речення активні дієслова: організував, був учасником, створив, керував, вивчав, допоміг, обізнаний; ^ не подавайте в резюме неправдивої інформації; S не надсилайте своєї світлини (фотокартки), якщо цього спеціально не передбачено; S не вказуйте розмір заробітної платні; J для передруку резюме використовуйте якісний папір стандартного розміру. Зовнішнє оформлювання резюме має забезпечити максимально комфортне його прочитання. Обов'язково виділіть необхідні заголовки; у якщо ви обіймаєте не надто високу посаду, то під час складання резюме краще зосередитися на великому досвіді роботи й набутих навичках. Пам'ятайте! Із тексту резюме має вималюватися образ автора - досвідченого фахівця, надійного, чесного працівника. Зразки резюме: РЕЗЮМЕ Рибальченко Тетяни Платонівни Мета: Заміщення вакантної посади начальника фінансового відділу. Досвід роботи: Міністерство транспорту України. З 1999 рокузаступ-1995-2003 ник начальника планово-фінансового відділу, до цього -головний спеціаліст. Основні обов'язки: Планування, фінансування, контроль за виконанням замов-лены Підготовка та підписання договорів з виробниками автомобілів. 1985-1995 Пенсійний фонд України - спеціаліст планово-фінансового відділу. Освіта: 1979-1985 Київський інститут народного господарства, 1975-1979 Київський транспортно-економічний технікум, спеціальність - фінанси. Знання мов: Вільно володію англійською, німецькою мовами. Додаткова Інформація: Працюю на персональному комп'ютері (Woed, Excel). Маю водійські права категорії В. Контактний телефон: 458-45-28 РЕЗЮМЕ Симоненка Петра Васильовича Мета: Заміщення вакантної посади юриста (бажано в галузі трудового права) у міжнародній компанії. Дата і місце народження: 28 квітня 1969, Київ Адреса: вул. Фізкультури, 5, кв. 20, м. Київ, 03680 Родинний стан: Одружений, маю доньку 16 років Освіта: Університет м. Торонто, Канада. Аспірантура. 1996-1999 Захист дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук. 1 9б6_ 7 99 ^ Юридичний факультет Київського національного університету імені Т. Шевченка. Одержано диплом юриста. Досвід роботи: з 2000 й донині Академія адвокатури України, доцент кафедри трудового, земельного та екологічного права. Викладання курсів "Трудове право" "Управління персоналом". Виконання науково-дослідних робіт. Маю досвід консультування з підписання договорів з великими комерційними компаніями. 1991-1996 Міністерство праці України, провідний спеціаліст у з липня 1994 Департаменті міжнародного співробітництва. Головний спеціаліст. Підготовка міжнародних угод і нормативних документів з питань регулювання трудових відносин. Додаткова інформація: Вільно володію англійською й французькою мовами. Працюю на персональному комп'ютері. Маю водійські права. Комунікабельний, енергійний, наполегливий у досягненні потрібних результатів. Телефон: 228-60-30. Е~таіі: PeterSimonenKO@mail.ru

 

6.5. ХАРАКТЕРИСТИКА Характеристика - це документ, в якому дається оцінка ділових і моральних якостей працівника за підписами представників адміністрації. Це офіційний документ, який видає адміністрація на прохання працівника. Характеристику пишуть або друкують у двох примірниках, один з яких видають особі, а другий (копію) підшивають до особової справи. Текст викладають від третьої особи. Основні реквізити характеристики: 1. Назва документа й прізвище, ім'я, по батькові того, кому видається характеристика. 2. Рік народження, освіта. 3. Текст, де зазначено, з якого часу працює чи вчиться особа, як ставиться до виконання своїх службових обов'язків, який має рівень професійної майстерності, авторитет у колективі. 4. Дата складання. 5. Підпис відповідальної службової особи й гербова печатка організації, яка видала характеристику. Зразок характеристики: ХАРАКТЕРИСТИКА Логвиненка Василя Олексійовича, начальника слідчого відділення Козелецького РВ, майора міліції, 1954 року народження, освіта вища Логвиненко В. О. працює на посаді начальника слідчого відділення з 2000 року. За час роботи на посаді виявив себе висококваліфікованим слідчим. Постійно й послідовно запроваджує у відділенні нові методи розкриття злочинів, тобто має особистий підхід до цього. Щоб глибше й ґрунтовніше вивчити ситуацію в районі, Василь Олексійович поновив зустрічі працівників відділення з населенням. Під його постійним контролем перебуває процес правового виховання особового складу відділення, що фунтується на підвищенні особистої відповідальності кожного правоохоронця. Особливу увагу приділяє працівникам, які найчастіше контактують з громадянами та засобами масової інформації: дбає про їх загальну та мовленнєву культуру, розширення їхнього світогляду, комунікабельності. В. О. Логвиненко дисциплінований, сумлінно ставиться до своїх обов'язків, здібний організатор. Він користується повагою у колег, населення. В. О. Логвиненко як кваліфікований фахівець повністю відповідає посаді, яку він нині обіймає. 12.02.2011 Начальник Козелецького РВ підполковник міліції підпис К. Бойчук 6.6. НАКАЗИ ЩОДО ОСОБОВОГО СКЛАДУ Наказ - це розпорядчий документ, що видається керівником установи. Накази з особового складу регламентують прийняття на роботу, звільнення, переміщення працівників, відрядження, відпустки, різні заохочення. У заголовку такого наказу зазначають: Щодо особового складу. Реквізити наказу такі: 1. Назва підприємства або установи, що видає наказ, або назва посади керівника. 2. Назва виду документа. 3. Назва місця видання наказу. 4. Номер. 5. Дата підписання. 6. Короткий зміст наказу (заголовок). 7. Текст наказу. 8. Підстава для складання. 9. Підпис керівника підприємства (установи). Наказ повинен також мати позначення про безпосереднього виконавця (прізвище та ініціали, посада, номер телефону), а також візи посадових осіб, з якими погоджено проект наказу. Кожний пункт наказу починається з дієслова в наказовій формі (прийняти, призначити, перевести, звільнити, оголосити), яке пишеться великими літерами. Наприкінці кожного пункту зазначається підстава для його складання. Всі ці реквізити друкують від межі лівого берега. Текст підстави друкують через 1 міжрядковий інтервал. Накази щодо особового складу, за винятком окремих випадків, мають лише розпорядчу частину, починати яку рекомендують з прізвища, імені та по батькові працівника. Прізвище друкується великими літерами з абзацу. Потім зазначається посада (вчений ступінь, звання, спеціальність, розряд), найменування структурного підрозділу, дія, що оголошується наказом. Після тексту розпорядчої частини зазначається підстава підготовки наказу (розпорядження). Проект наказу (розпорядження), у разі потреби, погоджується з відповідними посадовими особами, коло яких встановлює керівник підприємства, установи, організації. Завізований проект наказу (розпорядження) подається на підпис керівникові. Після підписання наказ (розпорядження) реєструється у книзі реєстрації наказів, що має таку форму: o номер наказу; o дата реєстрації; o короткий зміст; o ким підписано (прізвище, ініціали); o кому направлено (оголошено під розписку). У груповому наказі (розпорядженні), який передбачає декілька питань, рекомендується розмішувати їх у такій послідовності: o прийняття на роботу (призначення на посаду); o переведення на іншу постійну роботу (на тому ж підприємстві, в установі, організації); o звільнення з роботи; o надання відпусток; o заохочення; o стягнення. У кожній групі питань прізвища працівників розміщують в алфавітному порядку. Зразок наказу (груповий): (найменування підприємства, установи, організації) НАКАЗ 22 грудня 2010 р. м. Козятин 46-к 1. ПРИЙНЯТИ: 1.1. КИРИЛЕНКО Ольгу Дмитрівну на посаду провідного економіста відділу економічного аналізу з 25 листопада 2010 р. з посадовим окладом_грн на місяць. Підстава: заява Кириленко О.Д. 1.2. МИХАЙЛЮКА Назара Лук'яновича на посаду заступника головного бухгалтера за переведенням з Козятинського відділку Південно- Західної залізниці з посадовим окладом_грн на місяць. Підстава: заява Михайлюка Н.Л., лист підприємства від 10.11.2010 № 02/44. 2. ПЕРЕВЕСТИ: 2.1. ДЕМ'ЯНЮК Поліну Купріянівну, бухгалтера і І категорії відділу економічного аналізу, на посаду економіста І категорії цього самого відділу, за її згодою, з посадовим окладом_грн на місяць. Підстава: заява Дем'янюк П. К., згода керівників структурних підрозділів. 3. ЗВІЛЬНИТИ: 3.1. НАУМЕНКА Антона Мстиславовича, провідного спеціаліста фінансового відділу, за переведенням до тресту "Чернігівпромбуд", п. 5 ст. 36 КЗпП України. Підстава: заява Науменка А. М., лист тресту "Чернігівпромбуд" від 15.11.2010 №02/261. 3.2. НАЗАРЕНКО Уляну Захарівну, бухгалтера II категорії08 грудня 2010 року, за власним бажанням, ст. 38 КЗпП України. Підстава: заява Назаренко У. 3. 4. НАДАТИ: 4.1. Мовчану Олексію Федоровичу, заступникові начальника механічного цеху, щорічну відпустку на 24 робочі дні з 28 березня по 24 квітня 2010 р. за період роботи з 5 березня 1993 р. по 4 березня 2010 р. Підстава: графік відпусток. Керівник:_(розшифрування) підпис Візи: Підготовка та оформлювання наказів про прийняття на роботу Прийняття працівників на роботу оформлюється виданням наказу, в якому зазначаються: 1) прізвище, ім'я, по батькові працівника; 2) посада (спеціальність, кваліфікація, розряд); 3) місце роботи; 4) умови оплати праці; 5) початок роботи. В окремих випадках у наказі про прийняття працівника на роботу можуть бути передбачені додаткові умови, а саме: випробування з метою перевірки відповідності працівника дорученій роботі; строки трудового договору; тривалість робочого часу, якщо трудовий договір укладено на неповний робочий день або тиждень; оплата витрат у зв'язку з переїздом працівника на роботу в іншу місцевість; звільнення працівника від направлення у відрядження при роз'їзному характері роботи тощо. Перед підписом робиться посилання на підстави видання наказу. З наказом після його підписання ознайомлюють працівника, роблять відповідний запис у його трудовій книжці, заповнюють особову картку, вносять відомості про працівника до штатно-посадової книги (алфавітної книги). Організаційні та правові аспекти Прийняття працівників на роботу здійснюється в порядку, який визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або статутом (положенням) підприємства, установи, організації незалежно від форми власності. Влаштовуючись на роботу, громадянин зобов'язаний пред'явити: V трудову книжку, оформлену в установленому порядку, або довідку про останнє місце роботи (видається за місцем проживання). Військовослужбовці, звільнені в запас, пред'являють військовий квиток; ^ паспорт або свідоцтво про народження (пред'являють неповнолітні); ^ документ про освіту (якщо робота вимагає спеціальної освіти або спеціальної підготовки); ^ інші документи (характеристику, довідку про стан здоров'я, декларацію про доходи тощо), якщо їх подання передбачено законодавством, статутом або положенням про підприємство, установу, організацію. На основі угоди між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом укладається трудовий договір у письмовій формі. Додержання письмової форми є обов'язковим під час укладення трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними й геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я; під час укладення контракту; у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору в письмовій формі; під час укладення трудового договору з неповнолітнім; в інших випадках, передбачених законодавством України. Зміст та умови трудового договору визначаються власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом і погоджуються з особою, яка влаштовується на роботу. Особливою формою трудового договору є контракт. Сфера його застосування визначається законодавством України, а також постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 № 170 "Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору". Порядок укладання контрактів регулюється Положенням, затвердженим зазначеною постановою. Зміни і доповнення внесені постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2000 року № 1038. Прийняття працівників на роботу за сумісництвом регулюється Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженим спільним наказом Мінпраці, Мін'юсту, Мінфіну від 28.06.1993 № 43 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 № 245 "Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій". Уніфікована міжвідомча форма наказу про прийняття на роботу Типова форма №П-1 Затверджена наказом Мінстату України від 09.10.95 №253 (підприємство, організація) Ідентифікаційний код ЄДРПОУ Код за УКУД Наказ №_(розпорядження) про прийняття на роботу
Номер наказу Дата складання
   

(прізвище, Ім'я, по батькові)

Прийняти на роботу з_ Дата

на конкурсній основі Код

за умовами контракту Код

зі строком випробування чи без нього__Код

Строк трудового договору Код

безстроковий

6.6. Накази щодо особового складу

на визначений строк до_

Робота

(на час виконання певної роботи) (основна, за сумісництвом)

Код .Код

Цех, відділ Дільниця   Категорія персоналу
 
       
Професія, посада Тарифний розряд (клас), розряд   Табельний номер
 
       

Форма і система оплати праці. Умови праці_

Ксщ код

(нормальні, шкідливі, небезпечні) Надбавка та доплати до заробітної плати_

_ Вид Розмір

Тривалість робочого дня (робочого тижня) при роботі з неповним робочим часом_

Підпис керівника Підпис працівника

Направляється для ознайомлення з умовами роботи_

(цех (відділ), дільниця)

(посада) (підпис)

"_"_20_ р.

Згоден прийняти на роботу за професією

на посаду

за тарифним розрядом____

зі строком випробування____

з окладом_,____._

Начальник (майстер) цеху (відділу) дільниці_

(підпис)

"_"__ 20__ р.

З умовами роботи згоден (згодна) _

(підпис)

"_"_20_ р.

Висновок медичного огляду__

(посада) (підпис)

Відмітки про проходження інструктажу з техніки безпеки, протипожежного мінімуму та інше

Вид Інструктажу Дата Посада і підпис особи, яка проводила інструктаж
    o

Уніфіковані форми наказів з особового складу використовуються на виробничих підприємствах з великим обігом кадрової документації зазвичай під час прийняття, переведення, звільнення працівників, надання відпусток.

Зразок оформлювання наказу:

TOB "Злагода" НАКАЗ

18 липня 2011 р. м. Київ 86-к

Про прийняття на роботу ПРИЙНЯТИ:

ДЕМИДЕНКО Царину Карпівну на посаду економіста у відділ планування та обліку з 18 липня 2011 року з окладом 4000 грн на місяць. Підстава: заява Демиденко Д. К. від 15.07.2011

Директор_

підпис

З наказом ознайомлена_

підпис

Підготовка та оформлювання наказів (розпоряджень) про переведення (переміщення)

Накази про переведення (переміщення) працівників на іншу роботу (посаду) на тому самому підприємстві, в установі, організації готуються іі оформлюються на підставі розпорядження власника (уповноваженого ним органу) або заяви працівника.

У розпорядчій частині наказу, крім прізвища, імені та по батькові працівника, його попередньої посади (роботи), повинні бути зазначені:

1) посада (спеціальність, кваліфікація);

2) структурний підрозділ (місце роботи), до якого він переводиться;

3) дата і строк переведення (постійно чи тимчасово);

4) причини переведення (на іншу посаду, роботу; у зв'язку з виробничою потребою; за станом здоров'я; вагітністю або неможливістю виконувати попередню роботу жінкою, яка має дитину віком до трьох років; для заміни відсутнього працівника);

5) умови оплати праці, пільги і компенсації,, передбачені чинним законодавством;

6) підстави видання наказу.

Організаційні та правові аспекти У тому випадку, коли ініціатором переведення працівника на іншу роботу с власник або уповноважений ним орган, у наказі обов'язково зазначається мотивація переведення (констатуюча частина), а працівник, ознайомившись з наказом, повинен, крім підпису, зазначити "з переведенням згодний".

Перед тим як видати наказ про переведення, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний докладно ознайомити працівника і умовами його праці на тій посаді (роботі), куди передбачається його перевести.

Працівник, який переводиться до іншого структурного підрозділу, звітує там, де працював, про повернення інструменту, спецодягу тощо, знімається з табельного обліку, проходить, у разі потреби, медичний огляд, повторний інструктаж з техніки безпеки.

Після видання наказу про переведення працівника на іншу посаду або роботу (постійно) до його особової картки, трудової книжки, а також до інших облікових документів заносяться відповідні записи.

Переведення на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації, а також переведення в іншу місцевість, хоча б разом із підприємством, установою, організацією, допускається тільки за згодою працівника, за винятком випадків, коли працівник переводиться тимчасово на іншу роботу в разі виробничої потреби, заміни відсутнього працівника (ст. 32 КЗпП України).

Не вважається переведенням на іншу роботу і не потребує згоди працівника переміщення його на тому самому підприємстві, в установі, організації на інше робоче місце, в інший структурний підрозділ у тій самій місцевості, доручення працювати на іншому механізмі або агрегаті у межах спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором, якщо ця робота не протипоказана йому за станом здоров'я, а також зміни істотних умов праці під час продовження роботи за тією самою спеціальністю; кваліфікацією чи посадою (ст. 32 КЗпП України).

Про наступну зміну істотних умов праці - систем і розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад - працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

Зразок оформлювання наказу:

Державний комітет промислової політики України НАКАЗ

12 грудня 2010 р. м. Київ 90-к

Про переведення ПЕРЕВЕСТИ:

ШВЕЦЯ Бориса Даниловича, бухгалтера економічного аналізу, на посаду головного бухгалтера за його згодою з 12 грудня 2010 року з окладом 5000 грн. на місяць. Підстава: заява Швеця Б.Д. від 11.11.2003.

Голова_

підпис

З наказом ознайомлений _

підпис

Підготовка та оформлювання наказів про звільнення

Накази про розірвання трудових договорів (звільнення з роботи) готуються за розпорядженням керівника підприємства, установи, організації на підставі заяв працівників, подання керівників відповідних структурних підрозділів, третьої особи, яка не є стороною трудового договору (суд, профспілковий або інший уповноважений на представництво трудовим колективом орган, військкомат).

Підготовка й видання наказу (розпорядження) про розірвання трудового договору (звільнення з роботи) правомірне тільки тоді, коли:

* є підстави, викладені в законі;

o додержано певного порядку звільнення працівника за конкретною підставою.

Накази про розірвання трудового договору (звільнення з роботи) складаються, як правило, з двох частин: констатуючої (зазначаються коротко мотиви та причини припинення трудового договору) та роз* порядчої (зазначаються: 1) прізвище, ім'я, по батькові працівника; 2) посада; 3) структурний підрозділ (місце роботи); 4) дата і причина (підстава) розірвання трудового договору (звільнення з роботи); 5) відповідна стаття Кодексу законів про працю України, інші акти законодавства; 6) пільги та компенсації, передбачені чинним законодавством; 7) підстава видання наказу).

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний у день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку, розрахуватися з ним, видати копію наказу про звільнення з роботи (у разі звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу). Якщо працівник у день звільнення не працював, зазначені суми слід виплатити не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок (ст. 47, 116 КЗпП України).

Якщо затримано видачу трудової книжки з вини власника або уповноваженого ним органу, працівникові оплачується середній заробіток за весь час вимушеного прогулу (Інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах, організаціях, п. 4.1).

Зразок оформлювання наказу:

Видавництво "Освіта" НАКАЗ

22 січня 2011 р. м. Київ № 36-к

Про звільнення ЗВІЛЬНИТИ:

СЕНЧУК Зорину Аркадіївну, літературного редактора, 04 лютого 2011 року за власним бажанням - ст. 38 КЗпП України. Виплатити Сенчук З.А. грошову компенсацію за 10 днів невикористаної відпустки. Підстава: заява Сенчук З.А.

Директор___и

підпис

З наказом ознайомлена_

підпис

Запам'ятайте!

Дата звільнення зазначається без прийменника з, оскільки днем звільнення вважається останній день роботи.

Підготовка та оформлювання наказів про надання відпусток

Наказ видається на підставі затвердженого графіка відпусток або заяви працівника.

У наказі слід зазначити: 1) прізвище, ім'я, по батькові працівника; 2) посаду (місце роботи) працівника; 3) вид; 4) дату початку і строк відпустки; 5) період, за який надається щорічна відпустка.

Після підписання наказу про надання відпустки в особову картку працівника й журнал обліку відпусток заносять відповідні записи.

Організаційні та правові аспекти Відповідно до чинного законодавства відпустка за перший рік роботи надається працівникам після закінчення одинадцяти місяців безперервної роботи на підприємстві, в установі, організації. До закінчення зазначеного строку відпустка може надаватися: працівникам, переведеним на роботу з одного підприємства, установи, організації на інше; жінкам, які виявили бажання приєднати щорічну відпустку до відпустки у зв'язку з вагітністю і родами; працівникам молодше вісімнадцяти років; працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах на вечірній і заочній формах навчання; в інших випадках, передбачених чинним законодавством (ст. 79,180,195,212 КЗпП України).

Допускається, за проханням працівника, поділ відпустки на частини за умови, щоб основна її частина була не менше шести днів для дорослих і дванадцяти - для осіб молодших вісімнадцяти років (ст. 79 КЗпП України), а також перенесення у виняткових випадках, за згодою працівника та за погодженням з профспілковим органом, відпустки на наступний робочий рік (ст. 80 КЗпП України)28.

Працівникові може бути надана короткочасна відпустка без збереження заробітної плати, як правило, до двох тижнів за сімейними обставинами та з інших поважних причин. У необхідних випадках за згодою сторін ця відпустка може бути відпрацьована у наступний період, виходячи з умов і можливостей виробництва (ст. 84 КЗпП України).

. Накази (розпорядження) про надання інших відпусток (відпустки у зв'язку з навчанням, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та ін., передбачені чинним законодавством) оформляються на підставі заяв працівників та документів, що підтверджують право на відпустку за зазначеними мотивами. Подаємо Закон України "Про відпустки".

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.