Здавалка
Главная | Обратная связь

Практичне заняття №10Семінар по темі:Рішення та ухвали господарського суду першої інстанції

1. Визначити поняття рішень господарського суду і навести їх класифікацію.

2. Визначити поняття ухвали господарського суду і випадки їх прийняття. Класифікація ухвал господарського суду

3. Вимоги до рішення господарського суду. Що означає законність і обґрунтованість судового рішення.

4. Порядок прийняття, проголошення рішення господарського суду і набрання ним законної сили. Надсилання рішень господарського суду учасникам провадження.

5. Охарактеризувати процедуру виконання судового рішення.

Література: 2, 3 (156-168), 4 (110-123), 7 (200-212)

Практичне заняття № 11

Семінар по темам:Апеляційне провадження. Касаційне провадження

1. В чому полягає право на оскарження судового рішення і яким чином воно реалізується?

2. Визначити критерії, яким повинні відповідати апеляційна і касаційна скарги.

3. Порядок розгляду господарської справи судом апеляційної інстанції.

4. Порядок розгляду господарської справи судом касаційної інстанції

5. Підстави скасування і зміни рішень господарських судів судами апеляційної і касаційної інстанцій

Література: 2, 3 (124-145), 4 (110-135), 9 (245-300)

Практичне заняття №12

Семінар по темам:Перегляд судових рішень Верховним Судом України. Перегляд судових рішень за ново виявленими обставинами

1. Підстави перегляду судових рішень Верховним Судом України.

2. Правила звернення до Верховного Суду України з заявою про перегляд судових рішень

3. Процедура допуску заяви до провадження у Верховному Суді України

4. Підстави і процедура перегляду рішень господарських судів за нововиявленими обставинами

Література: 2, 4 (145-159), 6 (118-134), 8 (100-123)

 

Практичне заняття №13

Модульна контрольна робота № 2

Практичне заняття № 14

Підсумкова контрольна робота

Практичне заняття № 15

Залікове заняття


7. Самостійна робота

Змістовний модуль 1: Загальні положення судочинства в господарських судах України

Тема 1.1: Господарсько-процесуальне право і господарський процес

Завдання для самостійної роботи

1. Господарське процесуальне право як юридична наука і навчальна дисципліна

2. Елементи господарсько-процесуальної норми

3. Види господарсько-процесуальних норм

4. Поняття і зміст господарсько-правових відносин

5. Методи господарського процесуального права

Література: 1, 3 (4-23), 6 (25-40)

Тема 1.2. Становлення і розвиток господарського суду в Україні

Завдання для самостійної роботи

1. Етапи формування сучасної системи господарського судочинства в Україні

2. Принципи господарського процесуального права

3. Організаційні принципи господарського процесу

Література: 2, 3 (24-32), 5 (12-41), 6 (10-21)

Тема 1.3: Підвідомчість і підсудність господарських спорів

Лекція: Підвідомчість і підсудність справ господарським судам України

Завдання для самостійної роботи

1. Опрацювати постанову Пленуму Вищого господарського суду «Про деякі питання підвідомчості і підсудності господарських справ»

Література: 2, 4 (10-21), 5(12-41), 6(24-32),

 

Тема 1.4: Досудове врегулювання господарських спорів

Самостійне опрацювання теми©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.