Здавалка
Главная | Обратная связь

Облікові регістри, їх класифікація та значення в бухгалтерському обліку.Облікова реєстрація – це стадія документообігу, яка полягає в постійному, безупинному реєструванні госп. операцій за даними первинного обліку в облікових реєстрах. Обліковий реєстр1. це носії обл.-ї інф-ї у вигляді таблиць, призначена для від обр документально оформлених госп операцій у системі рахунків, нагромадження та зберігання облікової інф-ції. 2. носії спеціального формату у вигляді відомостей, журналів, книг, журналів-ордерів, машинограм для нагромадження, групування, узагальнення інф-ції з первинних документів, що прийняті до обліку. Класифікація: 1.за зовн виглядом (книги, картки, окремі аркуші) 2. За характером записів ( хронол обліку, систем обліку, комбіновані) 3. За ступенем узагальнення (синтет обліку, аналіт обліку, комбіновані) 4. За будовою ( двосторонні, односторонні, багатогранні, шахові). Етапи обл.-ї реєс-ї: 1.прийняття бух.док-тів від осіб які їх склали; 2.групування бух.док-в; 3.таксування – розцінка або визначення вартості; 4.контирування – скла-ня бух.проводок; 5.узагальнення для складання оборотних балансів та звіт-ей; 6.передача до тимчасового архіву. Особливе значення регістрів полягає в їх оперативній та контрольній функціях , характеристиці руху об'єктів обліку.

 

Економічний зміст основних засобів, їх класифікація та оцінка.

Основні засоби –мат активи, які утримуються підп.-вом для викор у вир-ві, надання послуг, постачання товарів, здання в оренду, для здійснення адм. та соц.-культ функцій, очік строк корисн викор-ня яких > 1 року або опер цикл, якщо він >за рік. П(С)БО 7 «Основні засоби». Критерії визнання: 1. Отрим в май бек вигд від викор активу 2. Достовірне визнач вартості об’єкта. Класифікація 1: 1. Основні засоби ( інцест нерухомість, рахунки 10 субрах) 2. Інші не обор мат активи ( субрах 11 рах) 3. Незакінчені капіт інвестиції ( 15). Клас-я 2: 1. За хар-м участі у процесі вир-ва ( виробничі – поділ на активні та пасивні за функціями; невир) 2. За галузевою належ-стю ( промислові, с/г, трансп, інші) 3.За викор ( працюючі, на реконструкції, у запасі, на консервації) 4. За належністю ( власні, орендовані) 5. За видами ( зем ділянки; капіт витрати на поліпш земель; будинки, споруди, передавальні пристрої; машини та облад; інструменти, прилади, інвентар; багаторічні насадження; робоча і продуктивна худоба; інші осн засоби). П(С)БО 31. Способи оцінки ОЗ: 1.Первісна вартість ( визнач на час надходження ОЗ; ПВ= іст факт С/В виготовлення, придбання= справедлива вартість). ОЗ визнаються кваліфікаційними, якщо виготовл більше з міс. Тоді витрати на їз ств ↑ на суму %, нарах за кредитом. 2.Переоцінена ( вартість ОЗ після їх переоцінки) 3. Справедлива ( ринкова вартість ОЗ, що визнач спеціалізм підп.-ми) 4. Вартість, що амортизується =первісна – ліквідаційна. 5. Ліквідаційна ( сума коштів або вартість інших активів, яку підп.-во очікує отримати від їх реал-ї або лікв-ї після закінчення строку їх корисного викор-ня за вирах витрат, пов’язаних з їх ліквід-єю да реал-єю; визнач при надходженні). 6.Залишкова= Первісна – Накопичена амортизація.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.