Здавалка
Главная | Обратная связь

В) теоретична обґрунтованість, опора на фактичний матеріал, наведення переконливих прикладів.63. За походженням розписки поділяються на:

а) внутрішні і зовнішні;

б) особисті та службові;

в) організаційні й розпорядчі.

Діяльність щодо організації роботи з документами називається...

а) діловодство;

б) документознавство;

в) документалістика.

Окремий елемент документа називається...

а) формуляр;

б) реквізит;

в) фрагмент.

Аркуш з надрукованими на ньому постійними реквізитами називається...

а) зразок;

б) формуляр;

В) бланк.

Документ, в якому особа вказує на порушення своїх прав чи інтересів, називається...

а) пояснювальна записка;

б) скарга;

в) заява.

До якої групи документів входить автобіографія?

а) документи щодо особового складу;

б) особисті документи;

в) довідково-інформаційні документи.

Різновиди текстів певного стилю, що різняться метою мовлення, називаються...

а) жанри;

б) підстилі;

в) документ.

Сукупність реквізитів розташованих у певних місцях і певній послідовності називається...

а) бланк;

б) реквізит;

В) формуляр.

Різновиди публічних виступів - це...

а) доповідь, лекція, промова, власне виступ;

б) реферат, доповідь, ювілейна промова;

в) доповідь, нарада, телефонна розмова.

Риторика – це...

а) наука про красномовство;

б) наука про ораторів;

в) ораторські здібності.

73. Звіти поділяються на:

а) офіційні та особисті;

б) повні та звичайні;

В) статистичні (цифрові) та текстові.

Спеціальне слово на позначення вузького наукового чи технічного поняття називається...

а) термін;

б) паронім;

в) фразологізм.

75. У якому рядку усі слова пароніми:

а) демонстрант – демонстратор, напрямок – напрям, часом – помилково;

б) декваліфікація – дискваліфікація, небокруг – виднокруг, всякий – кожний;

В) континент – контингент, україніка – україністика, уява – уявлення.

У якому рядку всі слова іншомовного походження написані неправильно?

а) гімн, діалог, патріот, революція;

б) династія, цистерна, ширма, тонна;

В) Голандія, Мароко, іміграція, лібретто.

Наука, що вивчає теорію та практику укладання словників називається...

а) лексикологія;

б) лексикографія;

в) лексика.

Енциклопедичні словники відрізняються від лексичних тим, що...

а) пояснюють поняття, а не слово;

б) пояснюють слово як одиницю мови;

в) перекладають слово.

У якому рядку всі прислівники треба писати разом?

а) до/тепер, на/прокат, спід/лоба, на/зустріч;

б) до/останку, без/упинку, з/надвору, на/весні;

в) на/відмінно, в/зимку, в/ранці, на/двоє.

У котрому рідку усі числівники кількіні?

а) два, десятеро, сорок п’ять, сімнадцять;

б) чотириста, восьмеро, дев’ятого, двадцять два;

в) декілька, сімнадцята, троє, три сьомих.

У якому рядку займенники треба писати через дефіс?

а) бозна/який, хтозна/який, будь/що;

б) хтозна/з/ким, будь/у/кого, аби/який;

в) де/в/чому, ні/з/ким, аби/що;

г) казна/який, ні/що, будь/чого.

У котрому рядку у всіх словах слід писати апостроф?

а) зів...янути, лл...ється, зап...ястя, моркв...яний;

б) дит...ясла, Лук...янівка, миш...як, ін...єкція;

в) відсв...яткувати, реп...ях, дерев...яний, риб...ячий.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.