Здавалка
Главная | Обратная связь

Варіант 3 ( В, Ж, К, М, П, Ф, Щ)Завдання 1

Зайцев Є.М. придбав у співвласників Мельникова А.Н. та Литвинова О.І торгівельне місце на Центральному ринку м. Харкова. За письмовою угодою, Зайцев Є.М. повинен був сплатити гроші за придбане місце частками впродовж трьох місяців, але своє зобов’язання не виконав. В зв’язку з цим Мельников А.Н. та Литвинов О.І. звернулися до суду з позовом до нього про стягнення грошових коштів.

1. Визначте процесуальне становище всіх учасників цих правовідносин.

2. Що таке процесуальна співучасть?

3. Дайте характеристику обов’язковій та факультативній співучасті.

При вирішенні завдання обов'язково необхідно використовувати:

1. Конституцію України.

2. Цивільний процесуальний кодекс України.

3. Цивільний кодекс України.

4. Боннер А.Т. Соотношение инициативы и активности сторон и суда в гражданском судопроизводстве // Сов. гос-во и право. - 1983. - № 8.

5. КомаровВ.В., Радченко П.І. Цивільні процесуальні правовідносини та їх суб’єкти. Київ, 1991.

 

Завдання 2

Соколова звернулася до суду з позовом про поновлення на роботі. В позовній заяві вона зазначила, що працювала економістом у відділі праці і заробітної плати машинобудівного заводу. Вважає, що її звільнили з займаної посади незаконно, так як ніякого скорочення штату у відділі не було, а була невелика реорганізація в межах двох відділів. В той же день у відділ планування на посаду економіста було прийнято нову людину. Вона також вказала, що на її утриманні знаходиться мати та двоє неповнолітніх дітей 7 і 10 років. В заяві також було зазначено, що ніяких доказів вона не може надати, і тому просить суд допомогти їй зібрати докази.

Суддя направив Соколовій листа, у якому дав відповідь, що збирання доказів не входить до компетенції суду, і тому її справа буде розглянута тоді, коли вона надасть необхідні докази.

1. Дайте правову оцінку даній ситуації.

2. Чи правильні дії судді?

3. Якими нормами ЦПК України і яким принципом слід користуватися при вирішенні питання про збирання доказів по справі?

При вирішенні завдання обов'язково необхідно використовувати:

1. Конституцію України.

2. Цивільний процесуальний кодекс України.

3. Бєлоконєв В. Розподіл обов'язків по доказуванню в цивільному процесі // Право України. - 1996. - № 9. - С.55-57.

4. Фурса С.Я., Цюра Т.В. Докази і доказування у цивільному процесі: Науково-практичний посібник. (Серія: Процесуальні науки) – К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2005.

 

Завдання 3

Сорокіна А.П. звернулася до місцевого суду Московського району суду м. Харкова з позовом до Іванова Д.П. про захист її авторського права. В обґрунтування позову вона посилалася на те, що відповідач - редактор газети "Харківський вісник", опублікував її статтю, змінивши заголовок, вилучив більшу частину авторського тексту, а також доповнив статтю своїм текстом та коментарем від редакції. Рішенням місцевого в задоволенні позову було відмовлено. Апеляційний суд Харківської області скасував рішення місцевого суду, вказавши, зокрема, на необхідність притягнення до участі в справі редакції газети.

1. Чи правильні дії суду?

2.Яким повинно бути процесуальне положення газети у випадку притягнення до справи?

3. Складіть проект позовної заяви від імені Сорокіної А.П. необхідні дані додайте на свій розсуд.

При вирішенні завдання обов’язково необхідно використовувати:

1. Конституцію України.

2. Цивільний процесуальний кодекс України.

3. Цивільний кодекс України

4. Закон України "Про авторське право та суміжні права" // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 13. - Ст. 64.

5. Закон України "Про видавничу справу” // Відомості Верховного Ради України - 1997. - № 32. - Ст.206.

6. Постанову Пленуму Верховного Суду України "Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя" від 1 листопада 1996 р. № 9

 

Варіант 4 (Г, 3, Е, Л, Р, С, Ц, X)

Завдання 1

В травні 2006 року громадянин Іванов, мешканець с. Токарі-Бережки Лебединського району Сумської області відпочивав з друзями на березі ставка. Роздягнувшись, він пірнув у воду і не виринув. Всі розшуки, в т.ч. розшуки його тіла на дні ставка командою водолазів, результату не дали.

В жовтні 2006 р. його дружина вирішила звернутися до суду з заявою про визнання чоловіка безвісно відсутнім.

1. Чи підлягає дана заява розгляду в суді?

2. Якому суду підсудна дана справа?

3. Судом в якому складі вона буде слухатись?

4. Який, на вашу думку, в наведеному прикладі застосовується вид підсудності?

При вирішенні завдання обов'язково необхідно використовувати:

1. Конституцію України.

2. Цивільний процесуальний кодекс України.

3. Гнездов А.В. Особое производство: Учебн. Пособие. – Симферополь, 1998.

4. Фурса С.Я. Окреме провадження у цивільному процесі: Навч. посіб. – К., 1999.

Завдання 2

Громадянка Фесенко придбала на речовому ринку пару зимових чобіт. Торгове місце, на якому було придбане взуття, належало ПП Лук’янченко. Продавець Карпова, що працює в ПП Лук’янченко за трудовою угодою, чек на придбане взуття покупцеві не видала. Придбаний товар виявився неналежної якості, і Фесенко звернулася до суду з позовом до ПП про розірвання договору купівлі-продажу і відшкодування збитків, завданих продажем неякісного взуття.

Задовольнивши клопотання позивачки, суд викликав продавця Карпову для дачі показань по справі в якості свідка. Карпова відмовилась давати показання , аргументуючи відмову тим, що однією з умов трудового договору між нею і ПП Лук’янченко було її зобов’язання зберігати в таємниці відомості, що стали їй відомі у зв’язку з її службовим становищем.

1. Дайте правову оцінку даній ситуації.

2. Чи підлягає Карпова допиту як свідок?

3. Розкрийте процесуальний порядок допиту свідків.

При вирішенні завдання обов'язково необхідно використовувати:

1. Конституцію України.

2. Цивільний процесуальний кодекс України.

3. Фурса С.Я., Цюра Т.В. Докази і доказування у цивільному процесі: Науково-практичний посібник. (Серія: Процесуальні науки) – К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2005.

Завдання 3

Вироком суду громадянку Гриненко І.І. було засуджено до позбавлення волі з конфіскацією майна. Цим вироком також вирішено цивільний позов АТП – 21205, на користь якого з Гриненко І.І. було стягнено 7 тис. грн. Чоловік засудженої Гриненко В.О. звернувся до суду з позовом про виключення з опису (арешту) телевізора та піаніно. В позовній заяві він зазначив, що ці речі належать йому на праві особистої власності, так як були придбані ще до шлюбу.

Суд відмовив в прийнятті позовної заяви через те, що у вироку суду було зазначено про конфіскацію усього майна.

1. Чи правильно вчинив суддя?

2. Визначить склад осіб по цій справі.

3. Чи зміниться склад осіб, якщо у вироку суду буде вказано тільки те, що на телевізор та піаніно звернено стягнення про відшкодування шкоди, заподіяної злочином?

4. Складіть проект позовної заяви від імені Гриненко В.О. Інші необхідні дані додайте на свій розсуд.

При вирішенні завдання обов'язково необхідно використовувати:

1. Конституцію України.

2. Цивільний процесуальний кодекс України.

3. Постанову Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику в справах про виключення майна з опису" від 27 серпня 1976 р. № 6 із змінами, внесеними постановами Пленуму від 30 червня 1978 р. № 5, від 30 березня 1984 р. № 3, від25 грудня 1992 р. № 13 та від 25 травня 1998 р. №15.

4. Бородін М.М. Позовна форма захисту права в судочинстві про виключення майна від арешту // Право України. - 1992. - № 2.

5. Бородін М., Кузьменко С., Кройтор В. Процесуальні питання розгляду справ про виключення майна з опису // Право України. – 1999. - № 7.

6. Кузьменко С.Г., Кройтор В.А. Иски об освобождении имущества из-под ареста: научно-практическое пособие. – Харьков: Эспада, 2003. - 272 с.

7.Кройтор В.А. Защита прав и интересов в суде: Научно-практическое пособие. – 4-е изд., испр. и доп. – Харьков: Эспада, 2003.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.