Здавалка
Главная | Обратная связь

Вимір вольт-амперних характеристик тунельного контакту 

За допомогою СТМ можна вимірювати вольт-амперні характеристики (ВАХ) тунельного контакту в різних крапках поверхні, що дозволяє судити про локальну провідність зразка й вивчати особливості локальної щільності станів в енергетичному спектрі електронів. Для реєстрації вольт-амперних характеристик тунельного контакту в СТМ застосовується наступна процедура (рис.1.17).

 

Рисунок 1.17 – Схема реєстрації ВАХ тунельного проміжку СТМ

 

На СТМ зображенні поверхні вибирається область зразка, у якій передбачається зробити виміри. Зонд СТМ виводиться сканером у відповідну крапку поверхні. Для одержання ВАХ контакту зворотний зв'язок на короткий час розривається, і до тунельного проміжку прикладається лінійно наростаюча напруга. При цьому синхронно зі зміною напруги реєструється струм, що протікає через тунельний контакт. Під час зняття ВАХ на час розриву зворотного зв'язка на електрод сканера подається потенціал, що дорівнює потенціалу безпосередньо перед розривом.

У кожній крапці робиться вимір ВАХ кілька разів. Підсумкова вольт-амперна характеристика виходить шляхом усереднення набору ВАХ, що вимірюються в одній крапці. Усереднення дозволяє істотно мінімізувати вплив шумів тунельного проміжку.

Порядок виконання лабораторної роботи «Дослідження поверхні матеріалів методом скануючої тунельної мікроскопії»

 

1. Ознайомитися з «Посібником користувача СЗМ P 4-SPM-MDT» і «Інструкцією з порядку проведення зондових вимірів на СЗМ P 4-SPM-MDT».

2. Одержати СТМ-зображення мікротопографії графітової плівки в режимі сталості тунельного струму .

3. Одержати СТМ-зображення поверхні графітової плівки в режимі постійного зазору між зондом і поверхнею зразка z=const.

4. Зробити обробку отриманих СТМ зображень із використанням програмних засобів СЗМ.

5. Провести Фур'є-перетворення СТМ - зображень поверхні графітової плівки та одержати 2D і 3D карти Фур'є.

6. Одержати розподіл величини локальної роботи виходу φ (x,y) на досліджуваній ділянці поверхні.

7. Зробити вимір ВАХ тунельного контакту на графітових і металевих плівках.

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 

1. Що таке наноматеріали?

2. Що відносять до морфологічних характеристик поверхні?

3. У чому полягає принцип роботи СЗМ?

4. Які види СЗМ ви знаєте?

5. У чому полягає принцип організації зворотного зв'язку?

6. У чому відмінність АСМ від СТМ?

7. У чому полягає електрохімічне травлення?

8. Як виглядає вимірювальний пристрій СЗМ?

9.Як працює електролізер СЗМ?

 
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.