Здавалка
Главная | Обратная связь

Теми практичних занять№ з/п Назва теми Кількість годин
1 семестр
Змістовий модуль 1. Елементи теорії множин та комбінаторики
1. Поняття множини. Операції над множинами.
2. Потужність множин. Відношення на множині.
3. Метод математичної індукції. Елементи комбінаторики.
Всього годин за 1 модуль
Змістовий модуль 2. Елементи теорії чисел
1. Елементи математичної логіки
2. Поняття числа. Системи числення.
3. Подільність цілих невід’ємних чисел.
4. Поняття раціонального числа.
5. Розширення поняття числа. Комплексні числа.
Всього годин за 2 модуль

 

Змістовий модуль 3. Рівняння і нерівності. Функції
1. Рівняння та нерівності
2. Поняття відсотку. Текстові задачі.
3. Функції та їх властивості.
Всього годин за 3 модуль
Змістовий модуль 4. Елементи геометрії
1. Основні геометричні побудови циркулем та лінійкою.
2. Коло і круг
3. Трикутники.
4. Чотирикутники.
Всього годин за 4 модуль
Всього годин

 

Самостійна робота

Самостійна робота студентів складається з обов'язкових і вибіркових завдань. Обов'язкова робота студентів:

· опрацювання лекційного матеріалу;

· виконання самостійних і індивідуальних робіт;

Вибіркова робота студентів:

· опрацювання додаткового теоретичного матеріалу;

· виконання індивідуальних завдань підвищеного рівня складності.

№ з/п Назва теми Кількість годин
1 семестр
Змістовий модуль 1. Елементи теорії множин та комбінаторики
1. Поняття множини. Операції над множинами.  
2. Потужність множин. Відношення на множині.  
3. Метод математичної індукції. Елементи комбінаторики.  
Всього годин за 1 модуль  
Змістовий модуль 2. Елементи теорії чисел
1. Елементи математичної логіки  
2. Поняття числа. Системи числення.  
3. Подільність цілих невід’ємних чисел.  
4. Поняття раціонального числа.  
5. Розширення поняття числа. Комплексні числа.  
Всього годин за 2 модуль  

 

Змістовий модуль 3. Рівняння і нерівності. Функції
1. Рівняння та нерівності  
2. Поняття відсотку. Текстові задачі.  
3. Функції та їх властивості.  
Всього годин за 3 модуль  
Змістовий модуль 4. Елементи геометрії
1. Основні геометричні побудови циркулем та лінійкою.  
2. Коло і круг  
3. Трикутники.  
4. Чотирикутники.  
Всього годин за 4 модуль  
Всього годин  

Методи навчання

При читанні курсу «Вища математика» використовуються такі форми навчання: лекція, практичне заняття, консультація, самостійна робота студента.

В залежності від того, за якою ознакою класифікувати методи навчання та у якій формі навчання їх використовувати, у даному курсі застосовуються наступні методи навчання:

- словесні;

- наочні;

- практичні;

- дослідницькі;

- здобуття нових знань;

- формування умінь і навичок;

- застосування знань на практиці;

- закріплення знань, умінь і навичок;

- перевірки і оцінювання знань, умінь і навичок.

 

Методи контролю

Для отримання даних про успішність навчання та ефективність засвоєння знань студентами, у курсі «Математика» використовуються такі методи контролю:

- методи усного контролю;

- методи письмового контролю,

- методи практичного контролю,

- тематичні тести.

Дані методи використовуються при проведені контролю у таких формах:

- поточний контроль (самостійні та контрольні роботи, колоквіуми, тестування);

- підсумковий контроль (екзамен)©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.