Здавалка
Главная | Обратная связь

Ключ до методики визначення локусу суб'єктивного контролюІ(о) + 2, 4, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 42, 44
- 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 38, 40, 41, 43
І(д) + 12, 15, 27, 32, 36, 37
- 1, 5, 6, 14, 26, 43
І(н) + 2, 4, 20, 31, 42, 44
- 7, 24, 33, 38, 40, 41
І(с) + 2, 16, 20, 32, 37
- 7, 14, 26, 28, 41
І(в) + 19, 22, 25, 42
- 1, 9, 10, 30
І(м) + 4, 27
- 6, 38
І(з) + 13, 34
- 3, 23

 

 

Інтерпретація результатів:

Приписування відповідальності за результати своєї діяльності зовнішнім силам називається екстернальним, або зовнішнім, локусом контролю, а приписування відповідальності своїм здібностям і зусиллям - інтернальним, або внутрішнім локусом контролю.

Таким чином, можливі два полярних типи особистостей залежно від локалізації контролю: екстернальний та інтернальний. Будь-якій людині властива певна позиція в межах від екстернального до інтернального типу. Отриманий у процесі обробки результатів показник локусу контролю (Іо) розшифровується так:

Величина І(о) Локус контролю
0-21 Екстернальний
22-44 Інтернальний

 

Чим більша величина інтернальності, тим менша екстернальність.

Локус контролю, характерний для людини, є універсальним стосовно будь-яких типів подій і ситуацій, з якими їй доводиться стикатися. Один і той же тип контролю проявляється як у разі невдач, так і в разі успіхів, причому це спостерігається в різних сферах життєдіяльності суб'єкта.

Для певного рівня локусу контролю користуються такими межами шкали інтернальності:

Показник інтернальності І(о) Рівень локусу контролю
0-11 Низький рівень інтернальності
12-32 Середній рівень інтернальності
33-44 Високий рівень інтернальності

 

При низькому рівні інтернальності люди майже не бачать зв'язку між своїми діями і важливими для них подіями життя. Вони не вважають себе здатними контролювати розвиток таких подій і гадають, що більшість їх є результатом випадку або впливу інших людей. Тому "екстернали" емоційно нестійкі, схильні до неформального спілкування і поведінки, у них слабко розвинена комунікабельність, поганий самоконтроль і висока напруженість.

Високий рівень інтернальності відповідає високому рівню суб'єктивного контролю над будь-якими значущими подіями. Люди, які мають такий локус контролю, вважають, що більшість важливих подій у їхньому житті - результат власних дій, що вони можуть ними керувати і відчувають відповідальність і за ці події, і за те, як складається їхнє життя в цілому. "Інтернали" з високими показниками суб'єктивного контролю мають емоційну стабільність, вони вперті, рішучі, відрізняються комунікабельністю, значним самоконтролем і стриманістю.

Середній рівень інтернальності властивий більшості людей. Особливості їхнього суб'єктивного контролю можуть дещо змінюватися залежно від того, чи здається людині ситуація складною чи простою, приємною чи неприємною тощо. Хоча їхня поведінка і психологічне почуття відповідальності за неї залежать від конкретних соціальних ситуацій, усе ж можна і в них встановити перевагу того чи іншого локусу контролю.

Значення інших шкал:

Шкала інтернальності в області досягнень (Ід)

Високий показник за цією шкалою відповідає високому рівню суб'єктивного контролю над емоційно позитивними подіями. Такі люди вважають, що найгарніше у своєму житті вони домоглися самі й що вони здатні з успіхом досягати поставленої мети в майбутньому. Низький показник за шкалою І(д) свідчить про те, що людина пов'язує свої успіхи, досягнення й радощі із зовнішніми обставинами - везінням, щасливою долею або допомогою інших людей. Максимальне значення показника за цією шкалою дорівнює 12, мінімальне - 0.

Шкала інтернальності в області невдач (Ін)

Високий показник за цією шкалою свідчить про розвинене почуття суб'єктивного контролю стосовно негативних подій і ситуацій, що проявляється в схильності обвинувачувати самого себе в різноманітних неприємностях і невдачах. Низький показник свідчить про те, що людина схильна приписувати відповідальність за подібні події іншим людям або вважати їх результатами невдачі. Максимальне значення показника за цією шкалою - 12, мінімальне - 0.

Шкала інтернальності у сімейних взаєминах (Іс)

Високий показник І(с) означає, що людина вважає себе відповідальною за події, які відбуваються в її сімейному житті. Низький І(с) свідчить про те, що суб'єкт вважає своїх членів сім'ї причиною виражених ситуацій, які виникають у його родині. Максимальне значення І(с) - 10, мінімальне - 0.

Шкала інтернальності в області виробничих стосунків (Ів)

Високий І(в) свідчить про те, що людина вважає себе, свої дії важливим фактором організації своєї виробничої діяльності, зокрема, у своєму просуванні по службі. Низький І(в) свідчить про схильність надавати більш важливе значення зовнішнім обставинам - керівництву, колегам по роботі, везінню, або невдачі. Максимум І(в) - 8, мінімум - 0.

Шкала інтернальності в області міжособових взаємин (Ім)

Високий показник по І(м) свідчить про те, що людина почуває себе здатною викликати повагу й симпатію інших людей. Низький І(м) свідчить про те, що суб'єкт не схильний брати на себе відповідальність за свої стосунки з іншими. Максимальне значення І(м) - 4, мінімальне - 0.

Шкала інтернальності стосовно здоров'я і хвороби (Із)

Високий показник І(з) свідчить про те, що людина вважає себе багато в чому відповідальною за своє здоров'я і думає, що процес одужання залежить переважно від її. Людина з низьким І(з) пов'язує здоров'я і хворобу з випадком або долею, сподівається, що одужання прийде в результаті дій інших людей, насамперед лікарів. Максимальне значення І(з) - 4, мінімальне - 0.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.