Здавалка
Главная | Обратная связь

Методика визначення індексу групової згуртованостіАвтор методики: Сішор

Призначення методики: визначення індексу групової згуртованості.

Опис методики:

Групова згуртованість – надзвичайно важливий параметр, що показує ступінь інтеграції. Для дослідження використовується методика Сішора.

 

 

Інструкція проведення методики:

Вона складається з 5 питань з декількома варіантами відповідей на кожний. Відповіді кодуються в балах згідно з приведеним у дужках значенням (максимальна сума – 19 балів, мінімальна – 5).

Стимульний матеріал до проведення методики:

У ході опитування бали оголошувати не потрібно.

I. Як би ви оцінили свою приналежність до групи?

1. Почуваю себе її членом, частиною колективу (5).

2. Беру участь у більшості видів діяльності (4).

3. Беру участь в одних видах діяльності і не беру участі в інших (3).

4. Не відчуваю, що є членом групи (2).

5. Живу й існую окремо від групи (1).

6. Не знаю, важко відповісти (I).

II. Перейшли б ви в іншу групу, якби представилася така можливість (без зміни інших умов)?

1. Так, дуже хотів би перейти (1).

2. Скоріше перейшов би, ніж залишився (2).

3. Не бачу ніякої різниці (3).

4. Швидше за все, залишився б у своїй групі (4).

5. Дуже хотів би залишитися у своїй групі (5).

6. Не знаю, важко сказати (1).

III. Які взаємини між членами вашої групи?

1. Кращі, ніж у більшості класів (3).

2. Приблизно такі ж, як і в більшості класів (2).

3. Гірше, ніж у більшості класів (1).

4. Не знаю, важко сказати (I).

IV. Які у вас взаємини з педагогами?

1. Кращі, ніж у більшості класів (3).

2. Приблизно такі ж, як і в більшості класів (2).

3. Гірше, ніж у більшості класів (1).

4. Не знаю (1).

V. Яке відношення до навчання у вашому класі?

1. Краще, ніж у більшості класів (3).

2. Приблизно такі ж, як і в більшості класів(2).

3. Гірше, ніж у більшості класів (I).

4. Не знаю (1).

На основі індивідуальних результатів опитування роблять загальну оцінку групової згуртованості в класі. Для цього всі результати заносять у зведену таблицю.

Прізвище Номери запитань Загальна сума балів
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Середнє арифметичне    
               

 

Обробка результатів:

Максимальна сума балів (19) відповідає суб'єктивній оцінці рівня групової згуртованості як високого, клас є дуже привабливим для школяра, всі учні відчувають сильну прихильність і симпатію один до одного.

18-13 – рівень вище середнього, більшість учнів відчувають симпатію і прихильність один до одного, проте є випадки неприязні та незадоволення.

12 балів – середній рівень групової згуртованості, половина учнів симпатизують один одному, решта ставиться до класу без особливої приязні.

11-6 балів – рівень нижче середнього, учні здебільшого не відчувають прихильності і симпатії один до одного, клас викликає більше негативних ніж позитивних почуттів.

5 балів – низький рівень групової згуртованості, більшість учнів ставляться один до одного неприязно, низькі показники свідчать про відсутність процесу інтеграції, ставлення школяра до класу негативне, особа упевнена у відсутності згуртованості, в роз'єднаності та індивідуалістичності членів групи.

Інтерпритація результатів:

19 балів – високий рівень групової згуртованості, всі студенти відчувають сильну прихильність і симпатію один до одного.

18-13 балів – рівень вище середнього, більшість студентів відчувають симпатію і прихильність один до одного, проте є випадки неприязні та незадоволення.

12 балів – середній рівень групової згуртованості, половина студентів симпатизують один одному, решта ставиться до групи без особливої приязні.

11-6 балів – рівень нижче середнього, студентів здебільшого не відчувають прихильності і симпатії один до одного.

5 балів – низький рівень групової згуртованості, більшість студентів ставляться один до одного неприязно.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.