Здавалка
Главная | Обратная связь

Объем учебной дисциплины и виды учебной работыВид учебной работы Количество часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 59
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39
в том числе:
лабораторные работы (не предусмотрено)
практические занятия 20
контрольные работы 3
курсовая работа (проект) (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не предусмотрено)
Написание рефератов, сочинений, сообщений о жизни и творчестве писателей; создание компьютерных презентаций; заучивание стихотворений наизусть. Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии (реферат, расчетно-графическая работа и т.п.)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины

«Украинская литература»

Наименование разделов и тем № зан Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Количество часов Уровень освоения
Розділ 1. Українська література другої половини ХІХ століття
Тема 1.1. Вступ.   Содержание учебного материала 2
1. Усна народна творчість. 2
  Лабораторные работы (не предусмотрено)
  Практические занятия (не предусмотрено)
  Контрольные работы
  Самостоятельная работа обучающихся Знайти та вивчити українську народну пісню.   2
Тема 1.2. Іван Нечуй – Левицький. Життя і тв.-ть митця.   Содержание учебного материала
  Лабораторные работы (не предусмотрено) 2
1. Практические занятия «Кайдашева сім’я» – соціально-побутова повість-хроніка. Реалізм твору, сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків і дітей. 2
  Контрольные работы
  Самостоятельная работа обучающихся
Тема 1.3. Українська драматургія і театр 70–90-х рр. ХІХ ст.   Содержание учебного материала 2
1.Розвиток драматургії: соціально-побутові та історичні драми й комедії М.Старицького («За двома зайцями»), Іван Карпенко-Карий (І. Тобілевич).Життєвий і творчий шлях. Багатогранність діяльності сатирична комедія («Хазяїн»). 2
  Лабораторные работы (не предусмотрено)
  Практические занятия ( не предусмотрено)
  Контрольные работы
  Самостоятельная работа обучающихся. Прочитати додатково драму М. Старицького «Не судилось». 2
Тема 1.4. Іван Франко.   Содержание учебного материала 2
1. Письменник, учений, громадський діяч. Багатогранність діяльності в українській культурі, її вплив на культурний і політичний розвиток України.Лірика збірки «З вершин і низин». Загальне уявлення про композицію збірки. Поетична збірка «Зів’яле листя». 3
  Лабораторные работы (не предусмотрено)
  Практические занятия (не предусмотрено)
  Контрольные работы
  Самостоятельная работа обучающихся Підготувати повідомлення про Івана Франка як науковця. 2
Тема 1.5. Проза І.Франка.   Содержание учебного материала
  Лабораторные работы (не предусмотрено) 2
1.Практические занятия Ідеї, проблеми прозової творчості. Місце у творчості повісті «Перехресні стежки». Художні шукання прозаїка. Франко і український модернізм. Новела “Сойчине крило” – жіноча доля в новітній інтерпретації. 2
  Контрольные работы
  Самостоятельная работа обучающихся
Тема 1.6. Михайло Коцюбинський   Содержание учебного материала
  Лабораторные работы (не предусмотрено) 2
1.Практические занятия Життя і творчість, гуманізм світогляду. Жанр новели у творчості М.Коцюбинського. Новела "П'ятизлотник". ТЛ: новела, імпресіонізм.Повість “Тіні забутих предків”. Трагічна доля Івана й Марічки як наслідок суперечності між мрією та дійсністю. Перегляд та аналіз художнього фільму. 2
  Контрольные работы
  Самостоятельная работа обучающихся Написати твір-роздум на тему: «Іван та Марічка - українські Ромео та Джульєтта» 2
Тема 1.7. Леся Українка (Лариса Косач)   Содержание учебного материала 2
1.Життєвий і творчий шлях. Роль родини, культурного оточення і самоосвіти у формуванні світобачення письменниці. Драма-феєрія “Лісова пісня”. Фольклорно-міфологічна основа сюжету. Природа і людина у творі 2
  Лабораторные работы (не предусмотрено)
  Практические занятия (не предусмотрено)
  Контрольные работы
  Самостоятельная работа обучающихся. Вивчити напам’ять останній монолог Мавки та вірш «Слово, чому ти не твердая криця». 2
Тема 1.8. Поезія Лесі Українки   Содержание учебного материала 2
1.Збірка поезій «На крилах пісень», “Contra spem spero!” Громадянська лірика. 2
  Лабораторные работы (не предусмотрено)
  Практические занятия
  Контрольные работы
  Самостоятельная работа обучающихся. Підготувати повідомлення про драматургію Лесі Українки. 2
Тема 1.9. Узагальнення вивченого матеріалу   Содержание учебного материала
  Лабораторные работы (не предусмотрено) 3
  Практические занятия
1.Контрольные работы. Тестування. 1
  Самостоятельная работа обучающихся
Розділ 2. «Українська література 1920 - 1930 р. р. ХХ ст. ПРОЗА. ДРАМАТУРГІЯ.
Тема 2.1. Остап Вишня (П. Губенко).   Содержание учебного материала
  Лабораторные работы (не предусмотрено)
1.Практические занятия 2 2
  Складні суспільно-історичні умови розвитку української літератури ХХ ст., основні стильові напрями (модернізм, cоцреалізм, постмодернізм). Українська література ХХ ст. як новий етап в історії національної культури. Остап Вишня (П. Губенко). Загальний огляд творчості. Усмішки “Моя автобіографія”, „Зенітка”.
  Контрольные работы
  Самостоятельная работа обучающихся. Скласти гумореску. 2
Тема 2.2. Павло Тичина Максим Рильський Володимир Сосюра   Содержание учебного материала 2
1.ПОЕЗІЯ.Провідна роль поезії у 20-ті роки. Потужне ліричне самовираження, емоційне переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів. Павло Тичина “Арфами, арфами...”, “О панно Інно...”, “Ви знаєте, як липа шелестить...”, “Одчиняйте двері…”,“Пам’яті тридцяти”,"Максим Рильський “Молюсь і вірю...”, “Солодкий світ!..”.Група київських "неокласиків". Володимир Сосюра. Загальний огляд творчості поета.Інтимна лірика В Сосюри – одна з центральних ідейно-тематичних ліній творчості поета („Білі акації будуть цвісти”, Васильки”). 3
  Лабораторные работы (не предусмотрено)
  Практические занятия (не предусмотрено)
  Контрольные работы
  Самостоятельная работа обучающихся
Тема 2.3. І .Багряний (І. Лозов’яга).   Содержание учебного материала
  Лабораторные работы (не предусмотрено) 2
1.Практические занятия.І .Багряний (І. Лозов’яга). Загальний огляд творчого шляху. Роман „Тигролови” Проблематика твору , характеристика образів. ТЛ: поняття про пригодницький роман 2
  Практические занятия (не предусмотрено).
    Контрольные работы
    Самостоятельная работа обучающихся
Тема 2.4. Василь Барка (В. Очерет). Загальний огляд творчості.   Содержание учебного материала
  Лабораторные работы (не предусмотрено)
1.Практические занятия. Василь Барка (В. Очерет). Загальний огляд творчості. Роман “Жовтий князь”: історична основа твору. Перегляд та аналіз х/ф. 2 2
  Контрольные работы
  Самостоятельная работа обучающихся.
Тема 2.5. Улас Самчук. Загальний огляд творчості   Содержание учебного материала1.Улас Самчук. Загальний огляд творчості письменника; активна участь у літературному процесі української діаспори. Марія” – перший в українській літературі художній твір про насильницьку колективізацію, про нещадне винищення справжніх трудівників землі, страшний голодомор 1933 року. 2 2
  Лабораторные работы (не предусмотрено)
  Практические занятия
  Контрольные работы Самостоятельная работа обучающихся. Підготувати повідомлення про голодомор 1933 р. на Україні.   2
Тема 2.6. Олександр Довженко. Загальний огляд творчості.   Содержание учебного материала
  Лабораторные работы (не предусмотрено)
1.Практические занятия Кіноповість „Зачарована Десна”: автобіографічна основа; особливості оповіді; символічність назви.ТЛ: кіноповість. Перегляд х/ф. 2 2
  Контрольные работы
  Самостоятельная работа обучающихся.
Тема 2.7. Дмитро Павличко. Поезії.   Содержание учебного материала 1.Дмитро Павличко. Поезії: „Погляд у криницю”: проблеми нації та окремої людини у зрізі часу, у контексті історії. „Це Ти створив мене таким...”: філософські роздуми ліричного героя про сенс людського життя. „Два кольори”: мотив материнської любові та синівської вдячності; національний колорит вірша 2 2
  Лабораторные работы (не предусмотрено)
  Практические занятия
  Контрольные работы
  Самостоятельная работа обучающихся.
Тема 2.8. Ліна Костенко. Загальний огляд творчості.   Содержание учебного материала
  Лабораторные работы (не предусмотрено)
1.Практические занятия.Поезії: „Страшні слова, коли вони мовчать...”,„Життя іде і все без коректур”- ліричні роздуми про духовні та етичні цінності особистості. . „Маруся Чурай”: історико-фольклорна основа роману у віршах; тематика та проблематика твору. 2 2
  Контрольные работы
  Самостоятельная работа обучающихся. Вивчити вірш та уривок з роману «Маруся Чурай» напам’ять. 2
Тема 2.9. Олесь Гончар. Загальний огляд життя і творчості письменника.   Содержание учебного материала
  Лабораторные работы (не предусмотрено)
1.Практические занятия Роман „Собор”: собор як символ духовної краси людини, її особистої причетності до історичного буття народу й людства; проблематика роману; характеристика образів. 2 3
  Контрольные работы
  Самостоятельная работа обучающихся.
Тема 2.10. Література рідного краю.   Содержание учебного материала
  Лабораторные работы (не предусмотрено)
1.Практические занятия Література рідного краю. Читацька конференція. 2 3
  Контрольные работы
  Самостоятельная работа обучающихся.
Тема 2.11. Узагальнення вивченого за рік.   Содержание учебного материала
  Лабораторные работы (не предусмотрено)
  Практические занятия 3
1.Контрольные работы. Узагальнення вивченого за рік. 2
  Самостоятельная работа обучающихся. Вивчити вірш поета-земляка. 2
Всего: 59 год.
             

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.