Здавалка
Главная | Обратная связь

Загальні відомості про лікарську рецептуру.ЗАГАЛЬНА РЕЦЕПТУРА

ПЛАН.

1. Фармакологія, її розділи.

2. Поняття про лікарську речовину, засіб, сировину, препарат, лікарську форму.

3. Рецепт, його структура. Правила виписування рецептів.

4. Загальні відомості про аптеку.

5. Державна фармакопея. Списки лікарських препаратів.

6. Важливіші рецептурні скорочення.

 

ФАРМАКОЛОГІЯ– наука про взаємодію лікарських речовин з організмом, про шляхи вишукування нових лікарських засобів.

Розділи фармакології:

1.ЗАГАЛЬНА РЕЦЕПТУРА – розділ медичної науки про загальні правила виписування рецептів і виписуванні в рецептах окремих лікарських форм.

2.ЗАГАЛЬНА ФАРМАКОЛОГІЯ- розділ медичної науки, який вивчає загальні закономірності дії лікарських речовин.

3.СПЕЦІАЛЬНА ФАРМАКОЛОГІЯ– розділ медичної науки, що вивчає конкретні фармакологічні групи й окремі лікарські препарати.

Лікарська речовина– індивідуальна хімічна сполука або біологічна речовина, що застосовується для лікування, профілактики та діагностики захворювань.

Лікарський засіб– фармакологічний засіб, дозволений уповноваженим на те органом відповідної країни у встановленому порядку для застосування з метою лікування, профілактики або діагностики захворювань.

Лікарська сировина– речовина рослинної, мінерального, тваринного походження або хімічного синтезу, з якої виготовляють лікарські препарати.

Лікарський препарат– лікарський засіб у визначеній лікарській формі.

Лікарська форма– форма лікарського препарату, що робить його зручним для застосування.

КЛАСИФІКАЦІЯ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ:

1. По способу застосування: зовнішні, внутрішні, ін'єкційні.

2. Відповідно класифікатора лікарських форм (Наказ МОЗ України № 235):

- лікарські форми, що розпилюються (аерозолі, спреї);

- м'які ЛФ (мазі, пасти, лініменти, супозиторії та ін.);

- рідкі ЛФ (розчини, емульсії, суспензії, краплі, витяжки з ЛРС та ін.);

- тверді ЛФ (таблетки, драже, порошки та ін.);

- лікарська рослинна сировина (збори, брикети, чаї);

- інші ЛФ (олівці, пластирі, гірчичники, серветки, солі, тампони та ін.).

3. Якщо лікарські форми (препарати) випускаються підприємствами медичної промисловості, то вони називаються готовими лікарськими формами (препаратами), якщо виготовлені в аптеках по рецептах – екстемпоральними лікарськими формами (від лат. ex tempore - по потребі).

4. Прописи лікарських засобів, складені лікарем, називаються магістральними. В них докладно вказують склад ліків. Якщо пропис ліків має точно зазначений склад і спосіб виготовлення відповідно Державної Фармакопеї (ДФ), то такий пропис називається офіцинальним.

 

РЕЦЕПТ– письмове звернення лікаря або фельдшера в аптеку про виготовлення і відпустку лікарських засобів у визначеній лікарській формі і дозі з вказанням способу його застосування. Рецепт є важливим медичним і юридичним документом, що служить єдиною підставою для відпустки з аптек більшості лікарських засобів та їх застосування. У випадку безкоштовної або пільгової відпустки ліків рецепт є фінансовим документом і служить підставою для розрахунків між аптеками і медичними установами.

Правила виписування рецептів та вимог замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення

(відповідно наказу МОЗ України № 360 від 19 липня 2005 р.)

 

1. Рецепти на лікарські засоби і вироби медичного призначення виписуються лікарями, фельдшерами, акушерками закладів охорони здоров’я незалежно від форм власності та підпорядкування. Рецепти на лікарські засоби, вироби медичного призначення, які відпускаються на пільгових умовах чи безплатно, дозволяється виписувати лікарям державних та комунальних закладів охорони здоров’я, завідувачам фельдшерських, фельдшерсько-акушерських пунктів за узгодженням з органами охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій.

2. медичні працівники, які мають право виписувати Рецепти, є відповідальними за призначенням ліків та додержання правил виписування Рецептів згідно із законодавством України.

3. Рецепти виписуються хворому за наявності відповідних показів з обов’язковим записом про призначення лікарських засобів чи виробів медичного призначення в медичній документації. Рецепти виписують на лікарські засоби, зареєстровані в Україні.

4. Рецепти обов’язково виписують на: рецептурні лікарські засоби; без рецептурні лікарські засоби, вироби медичного призначення у разі відпуску їх безоплатно чи на пільгових умовах; лікарські засоби, які виготовляються в умовах аптеки для конкретного пацієнта.

5. Рецепти виписуються на рецептурному бланку форми № 1 та спеціальному рецептурному бланку форми № 3, які виготовляються друкарським способом. Нанесення на рецептурний бланк будь якої рекламної інформації забороняється.

6. Бланк рецепта форми № 1 призначений для виписування і відпустки лікарських засобів, крім наркотичних (психотропних) та трамадолу, виробів медичного призначення. На цьому бланку виписується до 3-х найменувань ліків. Оформляється він особистою печаткою і підписом лікаря. При виписуванні лікарських засобів, що відпускаються безоплатно, на пільгових умовах або підлягають предметно-кількісному обліку, на одному рецептурному бланку форми № 1 виписується тільки одне найменування лікарського засобу (у 2 примірниках) і бланк додатково завіряється круглою печаткою ЛПУ. Рецепти на лікарські засоби, виписані на рецептурних бланках № 1 дійсні протягом 10 днів з дня виписки. Рецепти форми № 1 на лікарські засоби, відпущені безоплатно чи на пільгових умовах зберігаються в аптеках протягом 3 років; на лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку – протягом 1 року.

7. Згідно з наказом МОЗ України № 226 від 25.07.96 бланк рецепта форми № 3 (рожевий бланк) призначений для виписування наркотичних (психотропних) лікарських засобів у чистому виді або в суміші з індиферентними речовинами, трамадолу і прекурсорів за переліками, визначеними МОЗ і затвердженими постановою Кабміну України № 770 від 6 травня 2000 р. На цьому бланку виписується тільки одне найменування лікарського засобу. Якщо наркотичні лікарські засоби, психотропні речовини в рецепті прописані разом з іншими інгредієнтами, забороняється відпускати їх не в складі лікарської форми. У разі виписування безоплатно чи на пільгових умовах наркотичних (психотропних) лікарських засобів та трамадолу поряд з виписуванням рецепта на бланку № 3 виписуються рецепти на бланку № 1. Наркотичні лікарські засоби, трамадол, психотропні речовини дозволяється виписувати тільки лікарям, що працюють у державних установах охорони здоров'я. Бланк № 3 завіряють особистою печаткою і підписом лікаря, що його виписав, підписом керівника і круглою печаткою заходу охорони здоров’я. Рецепти на лікарські засоби, виписані на рецептурних бланках № 3 дійсні протягом 5 днів з дня виписки. Відповідно постанови Кабміну України № 58 від 18.01.03 спеціальні рецептурні бланки № 3 виготовляються на папері з відповідними ступенями захисту, друкуються Держзнаком і є документами суворої звітності. Зазначені бланки зберігаються разом з наркотичними (психотропними) лікарськими засобами у вогнетривких замкнених сейфах або металевих шафах, надійно прикріплених до підлоги чи стени в окремих приміщеннях. Рецепт форми № 3 після відпуску наркотичного (психотропного) лікарського засобу, трамадолу залишається в аптеці, де зберігається протягом 5 років.

8. Наркотичні (психотропні) комбіновані лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку, виписуються на рецептурних бланках № 1.

9. Забороняється виписувати рецепти на засоби для наркозу та що використовують з метою досягнення міорелаксація при хірургічних та діагностичних втручаннях: засоби для наркозу - азоту закис, галотан (фторотан), гексенал, гексобарбітал, діетиловий ефір, енфлуран, етомідат, ізофлуран, кетамін, метогексітал, натрію оксибат, предіон, пропанідид, пропофол, тіопентал натрію; опіоїдні аналгетики - реміфентаніл, фентаніл; нейролептики – дроперидол; похідні бензодіазепіну – мідазолам, флунітразепам; міорелаксанти - тубокурарин, атракурій, ботулінічний токсин, векуроній, мівакурій, панкуроній, піпекуроній, суксаметоній, цисатракурій.

10. перелік лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку в закладах охорони здоров’я: наркотичні лікарські засоби; психотропні лікарські засоби; отруйні та сильнодіючі лікарські засоби – атропін та його солі (порошок), буторфанол, клоні дин, тетракаїн (порошок), трамадол, тригексифенідил; наркотичні (психотропні) комбіновані лікарські засоби, які містять на одиницю дози – кодеїну (більше 10 мг), фенобарбіталу (більше 20 мг), ефедрину (більше 15 мг), псевдоефедрину (більше 30 мг), ерготаміну (більше 2 мг), ергометрину (більше 0,2 мг) тощо.

11. Рецепти повинні виписуватися чітко і розбірливо чорнилом або кульковою ручкою з обов'язковим заповненням усіх передбачених граф. Виправлення не дозволяються.

12. Назва лікарського засобу, його склад, лікарська форма і звернення лікаря до фармацевта про виготовлення та видачу лікарських засобів пишуться латинською мовою. Латинські скорочення використовуються тільки прийняті в медичній і фармацевтичній практиці. Перелік лікарських речовин пишуть один під іншим, кожен з нового рядка з великої літери в родовому відмінку. Назви отрутних і наркотичних (психотропних) речовин пишуть на початку рецепта, потім – усі інші. Власні назви ліків пишуться з великої літери.

13. Спосіб застосування ліків (сигнатура) пишеться державною мовою або мовою міжнаціонального спілкування відповідно до Закону України “Про мови” з великої літери із зазначенням дози, частоти, часу та умов прийому.

14. При необхідністі негайного відпуску ліків у верхній частині рецепта проставляється позначка «cito» (швидко) або «statim» (негайно).

15. При виписуванні рідких лікарських форм їх кількість вказується в мілілітрах, грамах, краплях, інші речовини в грамах. За одиниця об'єму прийнятий 1 мл. Якщо обсяг більше, то – 10 мл; 150 мл, 500 мл. Якщо обсяг менше 1 мл, то речовина дозується краплями, кількість яких позначають римськими цифрами: 10 крапель – gtts Х (guttas Х). За одиницю ваги прийнятий 1г – 1,0 (у рецепті не використовують літерне позначення грама). Якщо вага більше, то – 10 г - 10,0; 15 г - 15,0; 200 г - 200,0. Якщо менше, то: 0,1 – дециграм; 0,01 – сантиграм, 0,001 – міліграм. Деякі речовини дозуються в одиницях дії – 100 000 ОД; 500 МЕ (міжнародні одиниці).

 

СТРУКТУРА РЕЦЕПТА.

 
 


Штамп ЛПУ

Рецепт №

Дорослий, дитячий

(потрібне підкреслити)

10 травня 2001 р.

(дата виписки рецепта) 1 - напис

порядок оплати

(за повну вартість, безоплатно,

оплата 50 %)

Ф.И.Б. хворого, вік, адреса або

номер медичної картки

Ф.И.Б. лікаря

Rp.: Dibazoli 0,02 2 – перерахування необхідних лікарських

Phenobarbitali 0,05 речовин у визначеній дозі

Sacchari 0,2

 
 


Misce fiat pulvis 3 – вказівки фармацевту о виготовленні

Da tales doses № 10 ліків потрібним способом і про їх кількість

 
 


Signa. По 1 порошку 4 – сигнатура – розпорядження про спосіб і

3 рази в день. час прийому ліків

 
 


Підпис і особиста печатка 5 – оформлення рецепта

лікаря

 

АПТЕКА –(гр. apoteke – склад; лат. officina - майстерня)- медична установа, призначена для зберігання, відпустки, виготовлення лікарських засобів, предметів гігієни і догляду за хворими, а також для проведення санітарно-просвітньої роботи. В аптеці готують і відпускають лікарські препарати по рецептах, без рецептів, перев'язувальні матеріали, предмети догляду за хворими, санітарії, медичний інструментарій тощо. Аптеки ведуть заготівлю лікарської рослинної сировини (ЛРС).

ДЕРЖАВНА ФАРМАКОПЕЯ УКРАЇНИ (ДФУ) -(гр. pharmacon – ліки, отрута і poieo- роблю) – це збірник загальнодержавних стандартів і положень, що нормують якість лікарських засобів, лікарської сировини і препаратів, а також правил виготовлення, зберігання, контролю і відпустки лікарських засобів. Вона має силу закону. Її вимоги є обов'язковими для всіх закладів і установ, що готують, зберігають, контролюють і застосовують лікарські засоби.

Перша ДФУ видана в 2001 р. Інтернаціональна (міжнародна) фармакопея носить рекомендаційний характер, вона видається Всесвітньою організацією охорони здоров'я. У наш час у багатьох країнах реалізується тенденція до використання єдиної латинської хімічної номенклатури лікарських засобів, рекомендованої ВООЗ і прийнятої у Міжнародній Фармакопеї.

Лікарські засоби за токсичністю поділяють на:

1. Список А – Venena - отрутні речовини – призначення, застосування і дозування яких у зв'язку з високою токсичністю повинне вироблятися з надзвичайною обережністю.

2.Список Б – Heroica – сильнодіючі речовини – призначення, застосування, дозування і збереження яких повинно вироблятися з обережністю, у зв'язку з можливими ускладненнями при їхньому застосуванні без медичного контролю.

Наркотичні речовини – включені до переліку речовин природного чи синтетичного походження препарати, рослини, які становлять небезпеку для здоров’я населення у разі зловживання ними.

Психотропні речовини – включені до переліку речовин природного чи синтетичного походження препарати, природні матеріали, здатні викликати стан залежності та справляти депресивний або стимулюючий вплив на ЦНС чи викликати порушення сприйняття, емоцій, мислення або поведінки і становлять небезпеку для здоров’я населення у разі зловживання ними.

Прекурсори –речовини та їх солі, що використовуються при виробництві, виготовленні наркотичних і психотропних речовин.

Відповідно до статті 1 Закону України “Про обіг в Україні наркотичних засобів, їх аналогів і прекурсорів” Кабінет Міністрів затвердив постановою № 770 від 6 травня 2000 року Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Таблиця 1.

Список № 1. Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено.

Список № 2. Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено.

Список № 3. Рослини, які містять наркотичні засоби і психотропні речовини і обіг яких допускається для промислових цілей.

Таблиця 2.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.