Здавалка
Главная | Обратная связь

Правила виписування рецептів на лікарські форми для ін’єкцій.1. Розчини для ін'єкцій в ампулах виписують скороченим спосо­бом: вказують лікарську форму Solutionis (Sol.), назву лікарського засобу, концентрацію у відсотках і кількість. Після цього D. t. d. N. in ampullis (amp.), і сигнатуру S.

- виписати 10 ампул, що містять 50 мл 40% розчину глюкози для внутрішньовенного введення.

Rp.: Sol. Glucosi 40 % 50 ml

D. t. d. N. 10 in amp.

S. Вводити внутрішньовенне по 50 мл.

2. При виписуванні в ампулах сухої речовини вказують назву ре­човини і кількість в одній ампулі. В сигнатурі вказують порядок розчинення речовин, шлях введення

- виписати 6 ампул, що містять 0,005 г вінкристину. Вміст ампули розчинити в 5 мл ізотонічного стерильного розчину натрію хлориду. Вводити внутрішньовенно 1 раз на тиждень.

Rp.: Vincristini 0,005

D. t. d. N. 6 in amp.
S. Вміст ампули розчинити в 5 мл ізотонічного стерильного розчину

натрію хлориду. Вводити внутрішньовенно 1 раз на тиждень.

3. У разі виписування новогаленових препаратів, рідких органопрепаратів, офіцинальних розчинів в рецептах вказують тільки назву препарату і місткість ампули чи флакона в мл, оскільки концентрація їх стандартна.

- виписати 6 ампул, що містять 1 мл (5 ОД) окситоцину. Призначити для внутрішньом’язового введення.

Rp.: Oxytocini 1 ml (5 OD)

D. t. d. N 6 in amp.

S. Вводити підшкірне по 1 мл 1 раз на день.

4. При виписуванні лікарських засобів для ін'єкцій у флаконах дотримуються тих самих правил, що й при виписуванні ліків в ампулах, але форму упаковки в рецепті не вказують.

- виписати 10 флаконів, що містять по 0,5 г ампіциліну. Вміст флакона розчинити у 2 мл 0,5 % розчину новокаїну. Вводити внутрішньом'язово 4 рази на добу.

Rp.: Ampicillini 0,5
D.t.d.N. 10

S. Вміст флакона розчинити у 2 мл 0,5 % розчину новокаїну. Вводити

внутрішньом'язово 4 рази на добу.

- виписати 6 флаконів, що містять 5 мл 2,5% суспензії гідрокортизону ацетату. Призначити внутрішньом’язово 1 раз на добу.

Rp.: Susp. Hydrocortisoni acetatis 2,5 % 5 ml

D.t.d.N. 6

S. Вводити по 5 мл в м'язи 1 раз на добу.

5. У деяких випадках у назву готових лікарських форм для ін'єк­цій, згідно з Фармакопеєю, входять слова "pro injectionibus". Це не значить, що ці ліки стерилізуються в аптеці, вони вже стерильні і відпускаються у готовому вигляді. Якщо виписуємо препарат, активність якого вказуємо в одиницях дії, це обов'язково позначається у рецепті.

- виписати 5 флаконів, що містять 30 ОД кортикотропіну для ін’єкцій. Вміст флакона розбавити у 3 мл води для ін'єкцій, вводити в м'язи І раз на добу.

Rp.: Corticotropini pro injectionibus 30 OD

D. t. d. N 5

S. Вміст флакона розбавити у 3 мл води для ін'єкцій, вводити в м'язи І

раз на добу.

6. При виписуванні рецептів на розчини для ін'єкцій, які готують­ся в аптеці, обов'язково вказують на їх стерильність. Якщо ліки містять декілька інгредієнтів, після їх перерахунку пишуть М. Sterilisetur. Потім D. S. і сигнатуру.

Скорочений спосіб: якщо розчинник – вода для ін’єкцій.

- виписати 500 мл стерильного 5% розчину глюкози для внутрішньовенного введення.

Rp.: Sol. Glucosi 5 % - 500 ml

Sterilisetur!

D. S. Вводити внутрішньовенно 50 мл.

 

 

Розгорнутий спосіб: якщо розчинники інші.

- виписати стерильний розчин, що містить 0,5 г новокаїну та 200 мл ізотонічного розчину натрію хлориду. Призначити для інфільтраційної анестезії.

Rp.: Novocaini 0,5

Sol. Natrii chloridi 0,9 % - 200 ml

M. Steril!

D.S. Для інфільтраційної анестезії.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.