Здавалка
Главная | Обратная связь

Сейсмобарлау (КМПВ).Нұсқа Профильдер ұзындығы, км Жұмыс аумағы қиындығы категориясы Сейсмостанция түрі Топтардың ортасы арасындағы арақашықтық, м Жарылыс пунктерінің саны Сумарлы заряд массасы кг Заряд орналасқан тереңдік м Жұмыс мерзімі , орта-күндік температура t°C, жұмысауысымды-лығы Жұмыс істеу аудандарындағы көшу арақашықтығы , км Жұмыс ауданы биіктігі, м Далалық мерзім ұзақтығы, ай Сейсмоқабылдағыштардың жарылыс пунктерінен ара-қашықтығы, км Топтағы топтастыру кезіндегі сейсмоқабылдағыш прборларының саны Жұмыс аудандарындағы кедергі көздері
III 48-каналды Жаз +25°С 2 ауысым 3,5 +

5.Сейсмобарлау ұңғымаларын бұрғылау.

Нұсқа Жұмыс істеу шарты
Жыныс бұзушы құралдар (ПРИ) Ұңғыма саны Ұңғыманың орташа тереңдігі, (м) Жыныс категориялары Бұрғылау диаметрі, (мм) Бекіту көлемі ( % -пен бұрғылау көлемінен) Құбырларды шыға-ру көлемі ( % -бен бекіту көлемінен МДП көлемі 1км арқашықтыққа дейін Жұмыс уақытының жыл-дық қоры (қондыр-ғы-ауы-сым) Жұмыс мерзімі Жұмыс істеу ай саны
шнеки I – 25% II – 10% IV – 15% V – 30% VI – 20% жаз

6.Ұңғымалардағы геофизикалық зерттеулер.

Нұсқа Масштаб Ұңғыма саны Орташа тереңдік (м) Ұңғыманың еңістелу бұрышы Ұңғымаға бару саны Абсолюттік биіктік (м) Өнімділік жүктеме коэффициенті Қатысты нормадан ауытқу коэффициеенті (Кн) Бару арақашықтығы (км) Жол жабындысының түрі Каротаж қондырғысының түрі Жұмыс істеу әдісі Далалық жұмыс мерзім ұзақтығы (ай)
Негізгі кешен Қосымша әдістер
Инклинометриямен Инклинометриясыз Электрлі каротаж Резистивеметрия ГГК, НГК и т,б. АК Инклинометрия
1 : 500 15° 0,7 грунтты бқлінген - + + - + + + 3,8

7. Сейсмобарлау кезіндегі топогеодезиялық жұмыстар.

Нұсқа Жұмыс көлемі, топонүктелер Жұмыс аумағы қиындығы категориясы Бақылау қадамдары, м Отрядтағы приборлар саны Жұмыс мерзімі Мерзім ұзақтығы, ай Ауысым ұзақтығы, сағ
I қыс 1,8

№11 Нұсқа.

 

Семей қаласы геологиялық барлау колледжі 0704000 «Пайдалы қазба кен орындарын іздеу мен барлаудың геофизикалық әдістері» мамандығы бойынша «Экономика және геологиялық барлау жұмыстарын ұйымдастыру негіздері» пәнінен «Геологиялық барлау жұмыстарының түрлері бойынша техникалық-экономикалық көрсеткіштерді есептеу» тақырыбына

Фк-11а тобының студенті Нурмухамед Н. Е.курстық жоба тапсырмасы

Гравибарлау.

Нұсқа Жұмыс аумағы ауданы (км2) Профил-дер арасы арақашық-тығы (м) Бақылау пунктары арасы арақашықты-ғы (м) Жұмыс аумағы қиындығы категория-сы Бір операторлы гравиметр-лардың саны мен типі Жұмыс өту мерзімі және орташа күндік температура t°C Жұмыс аумағы-ның биіктігі (м) Қозғалу амалы Қосымша шарттар
II 1 н/т Жаз +35°С автомобилді  

Магнитобарлау.

Нұсқа Магнитометр типі Жұмыс аумағы (км2) Профилдер арасы арақашық-тығы (м) Бақылау пунктары арасы арақашықты-ғы (м) Жұмыс аумағы қиындығы категория-сы Жұмыс мерзімі Орташа күндік температура, t°C Жұмыс аумағы-ның биіктігі (м Жұмысқа кететін ай саны
ММП-203 I қыс - 10 2,2

3. Электрлібарлау (Табиғи электрлі өріс әдісі).

Нұсқа Жұмыс аумағы ауданы (км2) Способ размотки-смотки проводов Жұмыс аумағы қиындығы категориясы Количество петель, отрабатываемых со стоянки прибора Өлшеу талабы Петля размері, м Профилдер арасындағы қашықтық м Бақылау нүктелері арасындағы қашықтық м Ауаның орташа күндік температурасы, t°C Абсолюттік биіктік, м Далалық жұмыс мерзімінің ұзақтығы, ай
С использованием автомашин II нормальные 100х100 5,0


©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.