Здавалка
Главная | Обратная связь

Поняття про грошові потоки інвестиційного проекту.При аналізі інвестиційних проектів важливо зробити оцінку грошових потоків, які будуть прийняті при розрахунках критеріїв та показників його ефективності. Такі грошові потоки називаються релевантними. Грошові потоки можуть бути релевантними, тобто можуть розглядатися з точки зору застосування критеріїв ефективності проекту, та додатковими, якщо активи та пасиви, не є показниками бухгалтерського балансу (фірма одночасно здійснює поточну діяльність та інші проекти), а стосуються одного інвестиційного проекту.

Поняття «грошовий потік»означає «рух коштів», що відображає динаміку грошових надходжень та витрат і являє собою різницю між грошовими надходженнями та витратами за певний час реалізації проекту.

Рух грошових коштів фірми є безперервним процесом. А основні методи аналізу га прогнозування грошових потоків використовуються при обґрунтуванні ефективності проекту та розрахунках забезпечення проекту необхідним обсягом коштів.

Рух грошових коштів фірми є безперервним процесом. У фінансовому менеджменті управління грошовим потоком є одним з найважливіших завдань. У здійсненні аналізу інвестиційних проектів оцінка та прогнозування грошових потоків використовуються при обґрунтуванні ефективності кожного проекту та розрахунках забезпечення їх коштами, що є центральною проблемою прийняття виваженого рішення про доцільність інвестування.

Чистий потік інвестиційного проекту відображає загальні зміни у залишках грошових коштів фірми за певний період часу в межах загального життєвого циклу проекту.

Розрахунок загального грошового потоку можна здійснити за формулою:

CFtotal = CFinflow + CFoutflow ,

де: CFinflow – грошові надходження; CF outlow – грошові витрати.

Види грошових потоків по інвестиційним проектам представлено на рис. 7.2.


Рис. 7.1 - Основні види грошових потоків

 


 

Тема 9. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу

1. Фінансові ресурси інвестиційного процесу: поняття та класифікація.

2. Характеристика форм інвестиційних ресурсів.

3. Характеристика джерел фінансування інвестицій.

4. Способи залучення капіталу для фінансування інвестиційного проекту.

5. Структуризація капіталу. Операційний та фінансовий леверидж.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.