Здавалка
Главная | Обратная связь

Який поточний бюджет є відправною крапкою в процесі розробки загального бюджету?а)бюджет комерційних витрат

б)бюджет продажів

в)бюджет виробництва

г)бюджет закупівлі/використання матеріалів,

31.Бюджет коштів повинний бути підготовлений до того, як один з наступних документів може бути розроблений:

а) прогнозний звіт про прибутки і збитки

б) бюджет капітальних витрат

в) бюджет продажів

г) прогнозний звіт про фінансовий стан.

Що є найкращою основою для оцінки результатів діяльності за місяць?

а)очікуване виконання за місяць (бюджетне)

б)фактичне виконання за той же місяць у попередньому році

в)фактичне виконання за попередній місяць

г)немає правильної відповіді

Найбільш загальним обмеженням бюджетного обсягу операцій є виробнича потужність

а)так;

б)ні;

в)нормальна потужність;

34.У процесі підготовки оперативного бюджету останнім кроком звичайно є підготовка бюджетного:

а)звіту про прибутки і збитки

б)бухгалтерського балансу

в)звіту про рух коштів

г)прогнозу

Кількість матеріалів, яку необхідно закупити, буде дорівнювати бюджетній кількості використаних матеріалів

а)плюс заплановані кінцеві запаси матеріалів і мінус початкові запаси матеріалів;

б)плюс початкові запаси матеріалів і мінус заплановані кінцеві запаси матеріалів;

в)а і б

г)всі відповіді не вірні.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ.

Завдання 1

Класифікувати наведені нижче витрати підприємства на постійні та змінні. Обґрунтувати класифікацію. Визначити бухгалтерські рахунки, на яких обліковуються витрати.

1) Паливо на технологічні цілі.

2) Вода на технологічні цілі.

3) Основна зарплата виробничих працівників.

4) Додаткова зарплата виробничих працівників.

5) Відрахування на соціальні заходи виробничих працівників.

6) Амортизація будівлі паливного складу.

7) Комунальний податок.

8) Витрати на утримання та експлуатацію устаткування

9) Витрати на підготовку виробництва .

10) Загальновиробничі витрати .

11) Орендна плата за вантажний автомобіль .

12) Загальногосподарські витрати .

13) Витрати на хімічну чистку води.

14) Покупна електроенергія.

15) Зарплата адміністративно-управлінського персоналу.

Рішення:

Класифікуємо наведені нижче витрати підприємства на постійні та змінні.

1) Паливо на технологічні цілі-змінні

2) Вода на технологічні цілі-змінні

3) Основна зарплата виробничих працівників-змінні

4) Додаткова зарплата виробничих працівників-змінні

5) Відрахування на соціальні заходи виробничих працівників-змінні

6) Амортизація будівлі паливного складу-постійні

7) Комунальний податок-постійні

8) Витрати на утримання та експлуатацію устаткування-постійні

9) Витрати на підготовку виробництва-постійні

10) Загальновиробничі витрати -постійні

11) Орендна плата за вантажний автомобіль -постійні

12) Загальногосподарські витрати -постійні

13) Витрати на хімічну чистку води-змінні

14) Покупна електроенергія-змінні

15) Зарплата адміністративно-управлінського персоналу-змінні

Обґрунтуємо класифікацію.

Визначення змінних та постійних витрат дається в п. 16 П(С)БО 16, але воно стосується тільки розподілу загальновиробничих витрат. Так, відповідно до п. 16 П(С)БО 16, до змінних загальновиробничих витрат належать витрати на обслуговування та управління виробництвом, що змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу діяльності, а до постійних - загальновиробничі витрати, що залишаються при цьому незмінними (або майже незмінними). Як обсяг діяльності, залежно від виду виробництва, можуть виступати кількість одиниць готової продукції, прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, машино-години тощо.

Оскільки на постійні та змінні можуть поділятися не тільки загальновиробничі витрати, а й усі інші (адміністративні, збутові та інші операційні), то в загальному випадку можна сказати, що змінними вважаються витрати, які змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу діяльності, а постійними - витрати, що залишаються при цьому незмінними (або майже незмінними).

Визначимо бухгалтерські рахунки, на яких обліковуються витрати.

1) Паливо на технологічні цілі- обліковується на рах.№91

2) Вода на технологічні цілі- обліковується на рах.№91

3) Основна зарплата виробничих працівників- обліковується на рах.№91

4) Додаткова зарплата виробничих працівників- обліковується на рах.№91

5) Відрахування на соціальні заходи виробничих працівників- обліковується на рах.№91

6) Амортизація будівлі паливного складу- обліковується на рах.№92

7) Комунальний податок- обліковується на рах.№92

8) Витрати на утримання та експлуатацію устаткування- обліковується на рах.№91

9) Витрати на підготовку виробництва - обліковується на рах.№91

10) Загальновиробничі витрати - обліковується на рах.№91

11) Орендна плата за вантажний автомобіль - обліковується на рах.№92

12) Загальногосподарські витрати - обліковується на рах.№92

13) Витрати на хімічну чистку води- обліковується на рах.№91

14) Покупна електроенергія- обліковується на рах.№91

15) Зарплата адміністративно-управлінського персоналу- обліковується на рах.№92

Завдання 2

Необхідно визначити до якої групи відносяться витрати, наведені в табл.1.1. та записати господарські операції в журнал реєстрації.

Таблиця 1.1©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.