Здавалка
Главная | Обратная связь

Цехові та розподільні підстанції 

В розподільних мережах необхідні підстанції для перетворення параметрів електричної енергії до величин, які підходять для приймачів та споживачів. Для живлення двигунів, електротехнологічних та освітлювальних установок на напрузі до 1000 В застосовують трансформаторні підстанції (ТП) з трифазними двообмотковим трансформаторами з вищою напругою 6, 10 та іноді 35кВ. Схема з’єднання обмоток - "трикутник-зірка з нейтраллю" (Δ/Yн), яка введена стандартом з 1.01.67р., рекомендована як основна замість широко уживаної раніше схеми "зірка-зірка з нейтраллю"(Y/Yн), оскільки у цьому випадку зменшується опір нульової послідовності й покращуються умови роботи захисту від однофазних КЗ в мережах низької напруги. У випадках, коли параметри напруги та частоти приймачів відрізняються від загальноприйнятих у промислових мережах, на підстанціях передбачають спеціальні перетворювачі, які разом з відповідним трансформатором складають перетворювальну підстанцію (ПП).

ТП найчастіше виконуються комплектними. На промислових підприємствах їх розташовують в залежності від умов виробництва в окремих приміщеннях або відкрито в цеху з легкою огорожею. Можливі компоновки таких КТП наведені на рис.5.12.

 

а) б)
в)

Рис. 5.12. Комплектні трансформаторні підстанції:

а – одно трансформаторна; б – двотрансформаторна однорядна;

в – двотрансформаторна дворядна.

 

В розподільних мережах експлуатується також багато ТП старих зразків, так звані збірні, які в окремих випадках споруджуються і тепер. Такі підстанції мають наступні компоновки (рис.5.13): окремі ТП, прибудовані ТП, вбудовані ТП, внутрішні ТП та інші (наприклад, розташовані на даху або в підвальному приміщенні):

1.Окремі ТП бувають з одним або двома трансформаторами, з розподільним щитом або без нього, в окремих випадках з розподільним пристроєм вищої напруги та батареєю статичних конденсаторів. Застосовується також відкрита установка трансформаторів, іноді з перегородкою. В сільських мережах застосовують ТП, встановлені на опорах.

2.Прибудовані ТП - такі, одна стінка яких співпадає зі стіною промислової будівлі, а сама підстанція розташована зовні. Проти будівництва таких підстанцій часто виступають архітектори, оскільки вони псують зовнішній вигляд будівель.

3.Вбудовані ТП - такі, одна стіна яких співпадає із стіною промислової будівлі, а сама підстанція розташована всередині .

4.Внутрішні ТП - такі, усе обладнання яких розташоване всередині виробничого або іншого приміщення.

 

 

I
II
III

 

Рис. 5.13. ТП з внутрішнім та зовнішнім встановленням; Т – камера трансформатора, Щ – приміщення щитової, І – окремо стоячі, ІІ – прибудовані, ІІІ – вбудовані

 

Трансформатори для ТП загального використання виготовляють з напругами обмоток 6(10 або 35)/0,4(0,69) кВ номінальною потужністю від 25 до 2500 кВА за шкалою. В промисловості переважно використовують трансформатори від 400 до 1600 (2500) кВА. Приклад схеми та компоновки такої підстанції показано на рис. 5.14.

 

Рис. 5.14. Схема та компоновка промислової КТП  

 

 

а)

б)

Рис. 5.15. Габаритні розміри та принципова схема КТПГС: а) габаритні розміри КТП, б) принципова схема

Промисловістю виготовлялись і виготовляються комплектні трансформаторні підстанції для сільських, міських та промислових мереж, які практично повністю відповідають наведеним діапазонам за номінальними потужностями. Наприклад, ОАО „Укрелектроапарат” випускає одно- і двотрансформаторні КТП для промисловості, міст, сільського господарства з трансформаторами будь-якої потужності в оптимальному діапазоні, а також спеціальні КТП, наприклад КТППН-100...250/10(6)/1,2...2,4/0,4 з триобмотковими трансформаторами для нафтової промисловості з глибоким регулюванням напруги на обмотці СН.

В міських мережах застосовують різноманітні конструкції підстанцій, іноді суміщені з розподільними пунктами, з трансформаторами потужністю від 250 до 630кВА (іноді 1000кВА). КТП для міських електричних мереж типу КТПГС-250...630/10/0,1, принципова схема та габаритні розміри якої показані на рис. 5.15, виробляє ОАО”, „Укрелектроапарат

Для міських мереж набувають застосування блочні КТП в бетонних оболонках надземні, напівнадземні а також підземні.

На рис 5.16. наведена конструкція підземної КТП.

 

Рис. 5.16. Конструкція підземної КТП

Рис. 5.17. Схема блочної комплектної трансформаторної підстанції

 

Блочна трансформаторна підстанція, як і збірна ТП, складається з трьох основних вузлів: пристрою вводу – 1, силових трансформаторів – 2 та розподільного пристрою НН – 3. Схема такої ТП показано на рис. 5.17.

Пристрій вводу СН цієї ТП виконаний на основі двох малогабаритних комплектних елегазових (SF6) пристроїв на чотири функції (комірки) кожний, основне силове обладнання яких розташоване в загальному баку. Розподільний пристрій НН може бути з вимикачами навантаження й запобіжниками або з автоматичними вимикачами.

В сільських мережах застосовують підстанції з трансформаторами потужністю від 25 до 250кВА, переважно однотрансформаторні. На рис. 5.18 показано конструкцію та схему підстанції з повітряним вводом для сільської мережі. На великих відгодівельних комплексах, птахофабриках тощо, які вимагають високого рівня надійності і споживають відносно велику потужність, використовують підстанції з двома трансформаторами з взаємним резервуванням та живленням від двох незалежних джерел.

 

а)

 

б)

 

Рис. 5.18. Підстанція з повітряним вводом для сільської мережі:

а) конструкція та габаритні розміри КТП, б) принципова схема

 

Пристрої вводу ТП виконують:

· для глухого приєднання ліній живлення (рис. 5.19,а);

· для приєднання через роз’єднувач або вимикач навантаження (рис. 5.19,б);

· через вимикач навантаження із запобіжником (рис. 5.19,в-д);

· через силовий вимикач (рис. 5.19,е).

 

а) б) в) г) д) е)

Рис. 5.19. Схеми пристроїв вводу трансформаторних підстанцій СН/НН

 

Ввідні пристрої КТП для промисловості та міських мереж пристосовані для кабельних ліній, а у КТП для сільських мереж - для приєднання повітряних ліній. В окремих випадках ввідний пристрій ТП переймає додатково функції РП. Тоді для збірних підстанцій над приміщенням ТП, виконаним, наприклад за рис. 5.13, надбудовують другий поверх, в якому розміщуються дві секції шин з усім необхідним обладнанням з можливістю приєднання до чотирьох (по дві на кожну секцію пристрою вводу) повітряних ліній напругою 10 кВ.

Для міських мереж різні фірми випускають малогабаритні комплектні елегазові (SF-6) пристрої, наприклад, типу RM-6 (рис. 5.20.), а також пристрої з вакуумними вимикачами, наприклад, фірми “Таврида Електрик” (рис.5.10), які набувають все більшого використання.

 

RM6 на 4 функції RM6 на 3 функції

Рис. 5.20. Зовнішній вигляд та габаритні розміри пристроїв RM6©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.