Здавалка
Главная | Обратная связь

Теоретичний матеріал до темиФормат даних

Формат чисел

Кожне число в таблиці можна подати в різному форматі (із різною кількістю десяткових позицій, незначущих нулів та ін.).

Для зміни формату вмісту комірки необхідно:

1.Виділити потрібні комірки.

2.Вибрати команду Ячейки меню Формат.

3.Вибрати укладку Число (рис.1);

 

Рис. 1

4. у переліку Числовые форматы вибрати тип формату вмісту комірки, а в полях праворуч параметри формату;

5. у полі Образец буде відображатися приклад вмісту комірки в обраному форматі;

6. щоб увести новий формат слід вибрати пункт все форматы , а потім у полі Тип ввести новий формат;

7. натиснути ОК.

Маски форматів

Маски форматів чисел дозволяють керувати відображенням значень у комірких. Значення масок таке.

Основной – числа виводяться в тому форматі, в якому вони були уведені.

# – якщо число має більшу кількість цифр праворуч від десяткової коми, ніж зазначено знаків # у правій частині формату, то число округляється до зазначеної кількості десяткових знаків після коми. Якщо число має більшу кількість десяткових знаків ліворуч від коми, ніж знаків # у лівій частині формату, то виводиться більша кількість цифр.

0 (нуль) – те ж що і #, але якщо в числі менша кількість цифр, ніж зазначено знаків 0 у шаблоні, виводяться відсутні нулі.

? – те саме що і знак 0 , за винятком того, що Microsoft Excel виводить пропуск замість незначних нулів по обидва боки від десяткової коми, таким чином що число виявляється вирівняним по десяткової комі. Можна також використовувати цей символ для раціональних дробів, що мають різне число десяткових знаків.

, (кома) – цей символ визначає, скільки цифр (відповідно до кількості символів 0 і # ) виводиться праворуч і ліворуч від десяткової коми. Можна також використовувати кому в шаблонах часу дня, для того, щоб створити формати часу дня, що відображають частки секунди.

% – число множиться на 100 і додається знак %.

 

Таблиця 1

Приклади використання масок

 

  Уведене число     Маска   Відображення числа
76, 364 000, 000 076, 364
44, 894 ###, ### 044, 894
7636, 4 ####, # 7636, 4
781,7 $###, $782,
7,6 #,000 7,600
2,4 000,# 002,4
3,25 #???/??? 13/4
0,8 ?,# ,8
0,2 0,00 0,20
0,7 #,00 ,70
0,4 ?,#% 40%

 

(пропуск) – роздільник тисяч. Тисячі розділяються пропусками, якщо шаблон містить пропуски, оточені по обидва боки знаками # або 0. Пропуск, що іде слідом за знаком шаблону, масштабує число, округлюючи його до тисяч. Шаблон, в якому за символами 0,0 ідуть два пропуски, буде відображати число 43 500 000 як 43,5 .

E+00 – експоненціальний формат числа.

грн. – + / ( ) : – відображаються ці символи.

\ – відображається наступний за ним символ формату. Microsoft Excel не відображає сам символ "зворотна коса риска". Діє так само, якби наступний за ним символ був укладений у подвійні лапки.

*– повторює наступний за ним символ формату стільки разів, скільки потрібно, щоб заповнити усю ширину стовпця. У кожній секції формату не може бути більш одного символу " * ".

підкреслення (_) – робить пропуск ширини, що відповідає наступному символу шаблону. Наприклад, для того, щоб Microsoft Excel робив пропуск на ширину символу дужок і позитивні числа виявлялися вирівняними так само, як і негативні числа, укладені в дужки, слід увести _ ) наприкінці секції формату для позитивних чисел.

" meкcm " – відображає будь-який текст, укладений у подвійні лапки.

@ – якщо у комірці є текст, то цей текст відображається в тому місці формату, де знаходиться символ @.

Рис. 2©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.